Спечелете обувки Walkmaxx и ваучери за отстъпка


Краен срок - 1 май 2017

В Играта Организаторът ще раздаде общо 33 (тридесет и три) броя награди, а именно:
1 бр. награда за Участника, класиран на 1-во място - 3 чифта обувки Уокмакс по избор на
печелившия Участник от модел, цвят и номер, налични за продажба в сайта
http://www.walkmaxx.bg/ към момента на избиране на печелившите Участници в Играта;
2 бр. награди, по една за всеки от двамата Участници, класирани на 2-ро място: по един чифт
обувки Уокмакс по избор на печелившия Участник от модел, цвят и номер, налични за
продажба в сайта http://www.walkmaxx.bg/ към момента на избиране на печелившите

Участници в Играта;

30 бр. награди, по една за всеки от общо тридесет Участници, класирани на 3-то място: по
един ваучер за 30% отстъпка при закупуване на нови модели Уокмакс, колекция Пролет/Лято 2017 г. за всеки от печелившите Участници, класирани на 3-то място. Моделите в текуща промоция не влизат в това число.

Участието в Играта НЕ е обвързано с покупка!

За да участва в Играта Участникът трябва да:

1. Отговаря на условията за участие в Играта, съгласно настоящите правила и да притежава
валидна регистрация/профил в платформата igra.walkmaxx.bg;
2. Да влезе с имейл и парола в своя профил и да се включи в Играта на страницата на
Организатора: igra.walkmaxx.bg
3. Да отговори на поставените от Организатора въпроси в Играта, с оглед на което за
съответния Участник ще бъде изготвен индивидуален профил, указващ кой модел обувки
Уокмакс е препоръчителен за него;

Победителите ще бъдат избрани и ще бъдат класирани от първо до трето място на
03.05.2017г. на изцяло томболен (случаен) принцип чрез специален софтуер на Организатора
в присъствието на комисия на Организатора в състав: Стойчо Тилев - изпълнителен директор
на „Студио Модерна - България” ЕООД; Надежда Карапетрова - Бранд мениджър на Уокмакс;
Десислава Мирчева – Специалист „Дигитален маркетинг“.

Участниците, класирани от журито на 1-во, 2-ро и 3-то място ще бъдат обявени в страницата
на Walkmaxx във Фейсбук най-късно на 03.05.2017г. Обявяването на печелившите ще бъде
извършвано чрез изписване на техните имена и тяхната електронна поща, без индикация за
домейна на електронната поща (например: ime@...), както и чрез съобщение от Организатора
до печелившия Участник по имейл.

Връчването на спечелените награди ще става след предоставяне от страна на
класираните на първите три места Участници на Организатора на данните им за доставка (име, фамилия, точен адрес, телефон за връзка). Всеки от печелившите Участници, който е
бил уведомен за спечелването на награда чрез съобщение от Организатора по имейл, следва,
в 10-дневен срок, да предостави на Организатора чрез имейл до следната поща
info@igra.topshop.bg на Организатора своите данни за доставка.

Наградите ще бъдат доставени от Организатора напълно безплатно с куриер до всеки
печеливш Участник в срок от 5 работни дни, след предоставяне от Участника на Организатора
на валидни данни за доставка по реда на настоящите правила.

Спечелете СЕГА

Share on Google Plus

0 comments:

Публикуване на коментар