Спечелете 360-градусови камери, очила за виртуална реалност, слънчеви очила и значки от Coca-Cola


Краен срок - 11 юни 2017

„Участващи опаковки“ са бутилки Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta Портокал, Fanta Лимон, Fanta Бяла Праскова-Тропик и Sprite от 500 ml с промоционални етикети и промоционални сребристи капачки.

Наградите, които могат да бъдат спечелени при участие в Промоцията, са следните:

1. Награди, раздавани в наградните центрове:

    Значки с 3 дизайна – общо 300 000 бр.
    Очила в два цвята (червени и черни) – общо 110 000 бр.

Наградите по точка 1 са с пазарна стойност под 30 лв.

Награди от томболи в MySPARX (www.mysparx.bg), доставяни с куриер до посочен от печелившите адрес:

    Очила за виртуална реалност – 300 бр. (първи награден фонд) с единична стойност 44.30лв с ДДС.
    360-градусова камера – 60 бр. (втори награден фонд) с единична стойност 588лв с ДДС.

Приемайки награди с пазарна стойност над 30 лева, печелившите се считат за уведомени, че имат задължение по смисъла на чл. 8, ал. 6, т. 2 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗЗДФЛ) и всички свързани условия в същия закон да декларират спечелената награда с подаване на Годишна данъчна декларация.

Закупете бутилка от участващите опаковки. Под капачката можете да откриете:

    надпис „ЗНАЧКА“ – в този случай печелите значка – един от 3 дизайна, която можете да вземете от най-близкия награден център, обозначен със специален промоционален стикер;
    надпис „ОЧИЛА“ – в този случай печелите очила – един от два цвята (червен или черен), които можете да вземете от най-близкия награден център, обозначен със специален промоционален стикер;
    уникален код за MySPARX (www.mysparx.bg), който може да бъде регистриран в платформата. С необходимия брой регистрирани кодове, съгласно правилата на играта MySPARX, публикувани на www.mysparx.bg, можете да вземете участие в една от томболите за изброените в част 7.1.2. награди. Точният брой кодове, необходими за закупуване на билет за всяка от томболите за наградите, е описан в т. 8.2.2. За участие в онлайн частта на Промоцията в MySPARX (www.mysparx.bg) може да бъде регистрирани и валидни кодове от всички участващи в MySPARX опаковки според Условията за ползване на платформата, налични на https://mysparx.bg/page/terms-of-use

Регистрация: за да участва в едно от тегленията на томболата, участникът в Промоцията трябва да има регистрация в платформата MySPARX според Условията за ползване, налични тук: https://mysparx.bg/page/terms-of-use. Регистрация трябва да бъда направена чрез уебсайта www.mysparx.bg. Регистрация на уникален код може да бъде направена след регистрацията на профил. Регистрация е безплатна и изисква следното:

    Номер на мобилен телефон (08x 1234567). Задължително е Участникът да регистрира своя актуален персонален номер на мобилен телефон, на който може да бъде открит при спечелване на награда.
    Адрес. Адресът, който участникът посочва в профила си в MySPARX (www.mysparx.bg), трябва да бъде пълен, достоверен и да съвпада с адреса, на който участникът желае да получи спечелена от нея/него награда.
    Имена и дата на раждане. Задължително е Участникът да посочи своите имена и дата на раждане. Тази информация остава видима само от Участника и администратор на MySPARX.
    При регистрация от Участниците ще бъде поискано да се съгласят с Условията за ползване на платформата MySPARX: https://mysparx.bg/page/terms-of-use, като за целта трябва да отметнат поле, че са прочели и са съгласни с Условията за ползване на платформата MySPARX: https://mysparx.bg/page/terms-of-use.

За да бъде допуснат за участие в едно от тегленията на жребий за спечелване на определена награда, Участникът трябва да регистрира изисквания от платформата платформата MySPARX минимум от кодове за съответната награда. След успешна регистрация на изисквания брой кодове, според описаното по-долу, участникът закупува билет за онлайн томбола за съответната награда. Самоличността на участника се удостоверява посредством данните, посочени в профила му в MySPARX. За да вземе участие в някое от тегленията в рамките на периодите, описани в т. 5.2, участникът трябва да регистрира посочения по-долу брой кодове:

    Минимум 2 кода за билет за участие в тегленето на жребий за спечелване на първи награден фонд – Очила за виртуална реалност – фигурира като „Специална награда“ в MySPARX (www.mysparx.bg) за периодa на Промоцията;
    Минимум 5 кода за билет за участие в тегленето на жребий за спечелване на втори награден фонд – 360-градусова камера – фигурира като „Специална награда“ в MySPARX (www.mysparx.bg) за периода на Промоцията;


Всеки от регистрираните за участие в Промоцията кодове се превръща от системата в специален код, който може да се използва за закупуване на билет за томбола за награда от Промоцията.

Колкото повече билети се закупуват с регистрирани кодове, толкова по-голяма е вероятността за спечелване на награда. Например, лице, което е купило 2 билета с 4 регистрирани кода, има по-голяма вероятност да спечели Очила за виртуална реланост от лице, което е купило 1 билет с 2 регистрирани кода. Същият принцип е приложим за всички наградни фондове. Всеки регистриран код е уникален и може да бъде използван само веднъж, като с получения специален код след регистрация се играе само за съответното теглене. Един Участник може да спечели по една награда на теглене. Един Участник не може да спечели награда от един награден фонд повече от веднъж по време на Промоцията.

Билети, закупени за томбола за един период с регистрирани кодове, не може да бъдат прехвърляни към следващ период, съответно за следващо теглене.

Кредитите в MySPARX, придобити след регистрация на кодове от капачки на 500 ml Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta и Sprite, които не се обозначени с промоционален етикет, също може да бъдат използвани за придобиване на специални кодове и закупуване на билети за томболи за награди от тази Промоция и текущите награди в MySPARX, т.е. с тях може да се участва в настоящата Промоция и за предоставяните в нея награди.

Събиране на Билети, закупени с кодове, и Теглене на седмичен жребий.

Промоцията в MySPARX (www.mysparx.bg) стартира на 05.04.2017 г.  и се провежда съгласно описаното по-горе, както следва:

Онлайн частта на Промоцията, която се провежда посредством регистрация на кодове в MySPARX (www.mysparx.bg), стартира на 05.04.2017 г. и продължава до 11.06.2017 г.

Периодите за участие в онлайн регистрацията и теглене на наградите от Промоцията в MySPARX (www.mysparx.bg) са, както следва:

Първият период започва да тече от сряда, 05.04.2017 до неделя 07.05.2017, 23:59 ч., петседмичен период. Съответно първото теглене на награди е на 08.05.2017 – понеделник – първият ден след изтичане на периода за регистрация на кодове в Промоцията. Следващите периоди са на седмична база, както следва:

От 08.05.2017, 00:00 ч. до 14.05.2017, 23:59 ч.,

последван от 15.05.2017, 00:00 ч. до 21.05.2017, 23:59 ч.,

22.05.2017, 00:00ч. до 28.05.2017, 23:59 ч.,

29.05.2017, 00:00 ч. до 04.06.2017, 23:59 ч. и

05.06.2017,00:00ч. до 11.06.2017, 23:59 ч., който е последен ден за регистрация на кодове за съответната промоция.

Съответно датите за теглене на жребий за всеки посочен по-горе седмичен период са 15.05.2017, 22.05.2017, 29.05.2017, 05.06.2017 и последно теглене на 12.06.2017.

Общата продължителност на периода за регистрация на кодове за участие в промоцията е 8 седмици с 6 тегления на награди.

Ако съответният понеделник е празничен ден, тогава сумирането и категоризирането ще бъде направено на първия официален работен ден за цялата страна.

Печелившят ще бъде избиран на случаен принцип, чрез електронно теглене на жребий за всеки награден фонд. В първия награден фонд ще има 50 уникални печеливши за всеки от периодите на Промоцията. Във втория награден фонд ще има 10 уникални печеливши за всеки от периодите на Промоцията.

Наградите, които не са свързани с регистрация на кодове и могат да бъдат спечелени без участие в томбола, се получават на място от един от наградните ни центрове, обозначен със специален знак, срещу печеливша капачка, както е описано по-горе.

Всички печеливши от съответните тегления ще бъдат оповестени на сайта www.mysparx.bg в деня на изтегляне на жребия. Ако бъде изтеглен като печеливш в някое от тегленията за съответния период, участникът ще получи известие в профила си в платформата MySPARX (www.mysparx.bg) да прегледа и ако е необходимо да обнови адреса, с който се е регистрирал в платформата. Участникът ще има срок от 72 часа (3 дни) да направи актуализация на адреса, ако е нужна такава. В случай че до 3 дни след получаване на известие в профила на печелившия в MySPARX, тя/ той (печелившият) не потвърди достоверността и/или не допълни адреса и телефонния номер в профила си, Организаторът не носи отговорност за изпращането и предоставянето на наградата. След изтичане на 3-дневния срок наградата ще бъде изпратена на адреса, посочен в профила. В случай че информацията е недостатъчна за осъществяването на успешна доставка, участникът губи правото си на награда и не му се дължат компенсации.

За адрес за доставка на спечелена награда се счита посоченият от Участника при в профила му в платформата адрес след изтичане на 3-дневния срок за потвърждаване на достоверността на посочения адрес. 3-дневният срок (72 часа) започва да тече от момента на получаване на известие за спечелена награда в профила на печелившия участник в МySPARX.

Наградите от Промоцията ще бъдат връчвани по следния начин:
Наградите ще бъдат доставяни с куриер до адреса на печелившия, посочен в профила му (на печелившия) в MySPARX (виж т. 9.1. и 9.2.).

В случай че в края на Промоцията има останали награди, тогава, по преценка на Организатора, закупените билети с кодове ще бъдат комбинирани в отделно теглене накрая, което ще сумира всички билети, закупени с кодове от всеки отделен участник, и ще определи участници в рамките на всеки съответен награден фонд за кумулативно финално теглене на жребий. В случай че Организаторът прецени да направи кумулативно финално теглене на жребий, то ще се осъществи в рамките на две седмици след 12.06.2017. Участниците, които са изтеглени в кумулативното финално теглене, ще разполагат със същия срок, за да предявят наградата си (3 дни за актуализация на адреса; 2 посещения от куриер; 2 седмици изчакване в офис на куриер, 1 месец от тегленето) след получаване на известие в профила на печелившия в MySPARX (www.mysparx.bg) според описаното в т. 9.2. и т. 9.3. Ако има награди, които все още са останали след това последно теглене, Организаторът може да реши да направи още едно теглене за изчерпване на наградите или да ги задържи по своя преценка без да дължи обяснения за това.

Организаторът ще поеме всички разходи, свързани с доставката на наградите до адрес на печелившите, както е описано в т 9.3. и 9.4.

Срокът за доставка на наградите от куриер, за сметка на Организатора, е 2 месеца от теглене/обявяване на печелившите и най-късно 2 месеца след датата на приключване на Промоцията. На печелившия се предоставя номер за контакт с представител на Организатора, в случай че е възпрепятстван да получи наградата си по обективни, непредвидени причини (0800 12345). Ако печелившият не може да получи наградата си тогава, когато тя бъде доставена от Организатора по причини, за които последният не носи отговорност, печелившият ще разполага с 2 седмици да вземе наградата си от офиса на куриера, считано от момента, в който печелившият е надлежно уведомен (виж т. 9.4).

В деня на реалното получаване на наградата печелившият подписва протокол, съдържащ пълната информация относно самоличността му (име, адрес, телефонен номер и ЕГН) и удостоверяващ, че наградата му е връчена от представител на Организатора. За да получи наградата, печелившият трябва, заедно с протокола, да представи личната карта за сверяване на самоличността, като последната веднага му се връща.


Списък с наградните центрове

Спечелете СЕГА

Share on Google Plus

10 comments:

 1. здравейте , от къде мога да си взема значката ? в кои магазини ?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Заповядайте списък с наградните центрове: https://houserules.bg/assets/upload/CC_Spring_Promo_500_ml_Locations.pdf

   Изтриване
  2. zdraveite ot kade moga da si vzema v Pernik o4ilata koito spe4elih po kapa4kata

   Изтриване
  3. На сайта ви е забранено селектирането на тескт, което прави линка ви, предоставен по този начин, абсолютно безполезен ;)

   Изтриване
  4. Добавихме списъка в текста на промоцията. Вече би трябвало да е полезен :)

   Изтриване
 2. и аз спечлих очила преди месец и половина вече никой нито ми писа на емаила нито ми звънна

  ОтговорИзтриване
 3. Валидна ли е промоцията за очила под капачката?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Промоцията е приключила, макар че в някои магазини може да са останали награди, в CBA например, но не можем да ви гарантираме.

   Изтриване
 4. Моите очила така и не успях да ги взема. Навсякъде в обектите ме уверяваха, че са свършили много бързо!!!Странно...Сега е същото и със стикерите. Имам вече 3 капачки, а отникъде не мога да ги взема. Още по-странно, защото уж е в началото на промоцията. Явно надписите под капачката са само за зарибявка.

  ОтговорИзтриване