Опитай с Крина и спечели награди


Краен срок - 7 май 2017

За участие в промоцията участникът трябва да изпълни следните условия:

1. Да изпълни всяка стъпка от играта;

2. Да попълни регистрационната форма с име, фамилия и имейл;

Наградите, налични за участниците в промоцията, са:

- 5 /пет/ награди - комплект пакети ориз Krina - Ориз Перлен, Пълнозърнест (кафяв) ориз, Ориз Балдо;

В края на периода от кампанията ще бъдат изтеглени чрез жребий 5 /пет/ печеливши участници, които ще спечелят награда.

Печелившите ще бъдат изтеглени на томболен принцип в офиса на Възложителя “СуиКо”ЕООД

Дата за обявяване на печелившите: 09.05.2017г.

Имената на печелившите участници, изтеглени съгласно Раздел VI, ще бъдат обявявани на сайта на промоцията –  www.opitay.s.krina.eu  на 09.05.2017г.

Всеки от обявените съгласно предходната точка печеливши участници ще бъде уведомен за спечелената награда чрез имейл на посочения от него адрес при регистрация. След като участникът се уведоми, че е спечелил наградата, той може да предостави своите данни: трите имена, точен адрес за доставка и телефон за обратна връзка в 5-дневен срок. В случай, че не се съобрази с това, участникът губи правото си да получи наградата.

Всички спечелили потребители, които са подали коректни данни за доставка, ще получат своите награди в рамките на 30 работни дни след края на играта.

Спечелете СЕГА

Share on Google Plus

0 comments:

Публикуване на коментар