Спечелете ваучери на обща стойност 80 000 лв. и още хиляди награди от Chio Chips


Краен срок - 30 юни 2017

Участието в играта е обвързано с покупка на продукт, предлаган от организатора.

За да участва в играта, потребителят трябва да закупи пакет Чио чипс с промоционална лента, комуникираща промоцията и може да спечели: талон за Чио чипс 20 г, талон за Чио пуканки 80 г или ваучер за покупка на стойност от 2,5,10, 20 или 50 лева.

Продуктите, участващи в промоцията са: Всички продукти Чио чипс с промоционална лента, комуникираща промоцията. Общият брой на всички промоционални опаковки Чио чипс, участващи в промоционалната игра е 1 800 000. Из всички тези опаковки с промоционална лента поединично и на случаен принцип са разпределени общо 376 867 промоционални талона, указващи, че потребителят печели опаковка от Чио чипс 20 г, 188 433 промоционални талона, указващи, че потребителят печели опаковка Чио пуканки 80 г. и  34 700 броя ваучери за покупки на стойност от 2,5,10, 20 или 50 лева.

Не всички опаковки на продукти, участващи в промоцията са печеливши.  Общият брой на печелившите опаковки Чио чипс е 600 000 броя от общо 1 800 000 броя опаковки, участващи в промоционалната игра. Следователно, една трета от участващите в промоцията опаковки Чио чипс са печеливши и всеки трети има реалния шанс да спечели някоя от тях. Разпределението на печелившите опаковки измежду всички опаковки, участващи в промоцията е на случаен принцип и организаторът не гарантира поредност и подредба на печеливши и непечеливши опаковки. Всички  талони, намиращи се в опаковките Чио чипс, комуникиращи промоцията са печеливши.

За да може да получи своите Чио чипс 20 г или Чио пуканки 80г, участникът трябва да запази печелившия талон и да го предаде в един от магазините- наградни центрове в цялата страна. Всеки един от участващите магазини - наградни центрове ще бъде означен с промоционален плакат, указващ, че потребителят може да получи своя безплатен Чио чипс 20г или Чио пуканки 80г в него.

Пълният списък на магазините- наградни центрове и техните адреси ще бъде публикуван на http://chio.bg за целия период на Играта.

Един спечелен талон дава право на 1 брой безплатен Чио чипс 20г или 1 брой Чио пуканки от 80 г. Не се допуска замяна на спечелените  талони или на получените в тяхна замяна награди Чио чипс 20г или Чио пуканки 80 г за други продукти, ваучери или за паричната им равностойност.

Всеки от ваучерите за покупка, намиращи се в някои от опаковките на продуктите, участващи в промоцията, е поставен в защитена опаковка. Единичните номинални стойности на ваучерите са 2, 5, 10, 20 и 50 лева. Ваучерите за покупка можете да замените срещу стоки или услуги в мрежа от над 8 000 обекта из цялата страна. Ваучерите за покупка служат като разплащателно средство (средство за замяна) срещу което приносителят им срещу предаване на ваучера в съответния обект има право да получи стоки и услуги от този обект до размера на номиналната стойност на ваучера, указана на самия ваучер. При покупка на стоки или услуги на по-висока стойност от тази посочена на ваучера приносителят на ваучера има право частично да разплати стойността на стоката или услугата с ваучера и да доплати разликата до пълния размер на стойността на стоката или услугата в пари. При покупка на стоки или услуги на стойност по-ниска от стойността на използвания ваучер, на приносителя му не се връща ресто. Не се допуска ваучерите за покупка да бъдат заменяни с тяхната парична равностойност и приносителят им не може да получи пари срещу тях . Всеки от ваучерите може да бъде използван само в търговски обекти на доставчици, които са сключили договор за обслужване с Идънред. Ваучерите могат да се ползват само в рамките на срока им на валидност.  След изтичане на този срок те се считат обезсилени и не могат да служат като разплащателно средство.

Награден фонд:

-  Чио чипс 20 г – 376 867 броя
- Чио пуканки 80 г – 188 433 броя 
- 34 700 ваучера за покупки на обща стойност 80 000 лв.
100 ваучера за покупки на стойност 50 лв. всеки
150 ваучера за покупки на стойност 20 лв. всеки
200 ваучера за покупки на стойност 10 лв. всеки
500 ваучера за покупки на стойност 5 лв. всеки
33750 ваучера за покупки на стойност 2 лв. всеки

Горните награди са разпределени из всички опаковки Чио чипс с промоционална лента, комуникираща промоцията и всеки потребител закупил който и да е от тези продукти има шанс да спечели някоя от горепосочените награди, намиращи се в част от опаковките с продукти участващи в промоцията.


Спечелете СЕГА

Share on Google Plus

0 comments:

Публикуване на коментар