Спечелете 2 ваучера по 100 лв. от Grabells


Краен срок - 18 април 2017

За да участват, потребителите трябва да изпълнят следните стъпки:

- да харесат facebook страницата на Grabells България

- да тагнат (отбележат със знака @) името на приятел/и в коментар под основната снимка (корица) на facebook страницата

- да се регистрират за електронния бюлетин на Grabells.bg на уеб страницата на Играта: https://grabells.bg/tagni-priyatel

За да се регистрират, участниците трябва да въведат валиден имейл адрес, име, фамилия, пол, името на приятеля/ите, които са тагнали в коментар, както и да потвърдят, че желаят да получават електронния бюлетин на Grabells.bg.

ВНИМАНИЕ! За успешно участие в играта е необходимо приятелят/ите, които са тагнати в коментар също да потвърдят участието си в играта чрез регистрация на https://grabells.bg/tagni-priyatel

Всеки участник може да тагва (отбелязва) неограничен брой приятели. В случай че победителят е отбелязал повече от един приятел и те са изпълнили условията на играта, победителят избира сам името на отбелязания приятел, който следва да спечели втория ваучер за пазаруване.

След приключване на процеса по регистриране от всички участници чрез специализиран софтуер, осигуряващ равен шанс на всички участници, на случаен принцип на 20 април ще бъде изтеглен и обявен 1 победител и 1 резерва.

Печелившият участник ще бъде уведомен на посочения от него email адрес най-късно до 5 (пет) дни след приключването на играта и оповестен на уеб страницата на Играта: https://grabells.bg/tagni-priyatel

За участие в играта, не е необходимо да се извършва покупка на какъвто и да е било продукт.

За валидна се счита регистрацията само на нови абонати на електронния бюлетин на Grabells.bg, регистрирали се в периода на играта. Ако участникът вече е регистриран за електронния бюлетин на Grabells.bg и се отрегистрира с цел нова регистрация, която да попадне в жребия за Играта, неговата заявка за участие няма да попадне в базата данни на Играта, но той ще продължи да се възползва от всички услуги, които предоставя електронния бюлетин на Grabells.bg.

В Играта ще бъде изтеглен  един победител, който следва да посочи името на приятеля, който е тагнат и една резерва.

-  Изтегленият победител заедно с приятеля, който е тагнат ще спечелят по един ваучер на стойност 100 лв за пазаруване в www.grabells.bg, предоставен от ИТ Инвестмънт ЕООД

Победителите ще получат своята награда на посочените от тях при регистрация за участие имейл адреси.

Ваучерите са валидни до 3 месеца, считано от датата на получаването им от победителя.

Ваучерите са еднолични (не могат да се преотстъпват) и могат да се използват еднократно в рамките на посочения период на валидност от 3 месеца.

Спечелете СЕГА

Share on Google Plus

0 comments:

Публикуване на коментар