Спечелете 3 парфюма от Avon


Краен срок - 6 април 2017

НАГРАДИ: Три броя парфюми AVON.

Наградата не може да бъде преотстъпвана или разменена за паричната й или каквато и да е друга равностойност. Участниците нямат право да претендират за изплащането на левовата равностойност на предоставената награда.

В играта „Открий своя аромат“ могат да участват всички, които са се регистрирали в промо страницата „ТЕСТ: Открий своя аромат“ и са решили теста до 23:59 ч. на 06.04.2017 г.

Предоставянето на посочените в предходната алинея данни е задължително, в случай че потребителят иска да участва в конкурса.

Горепосочените данни ще бъдат използвани от Организатора единствено за целите на играта и в съответствие със Закона за защита на личните данни.

Потребителите, които са се регистрирали, участват в томбола за един от трите парфюма на AVON.

Наградите ще се разпределят на случаен принцип чрез томбола, организирана от Организатора. Победителите ще бъдат обявени в промо страницата „ТЕСТ: Открий своя аромат“ след изтичане на крайния срок на играта – 23:59ч на 06.04.2017г.

За връзка с победителите в конкурса Организаторът ще използва контактите, оставени от съответните потребители. Ако връзката не бъде осъществена по вина на потребителя, Организаторът не носи отговорност за изпуснати от победителя ползи.

Спечелилият наградата участник е длъжен в срок от 3 дни след изтеглянето му като печеливш да уточни с Организатора как ще бъде организирано получаването на наградата му.


Спечелете СЕГА

Share on Google Plus

0 comments:

Публикуване на коментар