Покажете си яйцата и спечелете 100 лв.


Краен срок - 24 април 2017

Регистрирането става посредством публикуване на тематична снимка обвързана с празника ВЕЛИКДЕН  на определената за целта платформа от организатора. Организаторът ще публикува всички снимки на фейсбук страницата на играта.

Снимката с която се взема участие, следва да бъде авторска или публикувана със знанието и съгласието на фотографа, който я е направил, както и със знанието на лицето, чието изображение се публикува.

В случай, че след публикуването на съответна снимка, даден фотограф и/или личността публикувана на снимката изяви претенции и несъгласия за публикуване и  докаже авторство на материала, то същата ще бъде премахната, независимо от фазата на конкурса.

Ако организаторът установи нередности в снимката, която дава право за участие в играта или други неправомерни действия от страна на участника, организаторът има право да лиши участника от правото за спечелване на награда.

Категорично забранени са и ще бъдат премахвани снимки с обидно, уронващо престижа на лица, компании, институции или дискриминационно съдържание. Решението се взема от организатора на играта и не подлежи на коментар.

Всеки участник има право да публикува една снимка и да участва веднъж за спечелването на някоя от наградите.

Участниците в настоящата промоция, следва да имат местожителство на територията на Република България.

Участието в играта е безвъзмездно и не е обвързано с покупка на стоки или услуги.

Наградите, осигуренa от организатора e: 100 лева

Един печеливши участник ще бъде определен на произволен, лотариен принцип от всички участвали, в присъствието на комисия от трима члена, която ще удостовери законосъобразността на тегленото.

Имената на спечелилите, ще бъдат обявени на www.ferratum.bg и  www.facebook.com/Ferratum.bg, като на печелившите ще бъде  публикувано само и единствено първото име и фамилия, в рамките на 24 часа след изтичане срока на играта, посочен в Раздел 3 от настоящите официални правила.

Комисията по теглене на наградата, освен един печеливш ще изтегли и по един  резервен участник за всяка от наградите, в случай, че печелившият не бъде открит или не потърси наградата си в петдневен след уведомяването му от Дружеството.

Печелившият ще бъде потърсен от представител на Организатора и по този начин ще бъдат уведомени за наградата. В случай, че представителят на Дружеството не успее да се свърже с печелившия и същият не потърси наградата си до 5 (пет) дни от  датата на нейното изтегляне, то той губи правото да я получи и тя се предоставя на резервния участник.

В случай, че Дружеството не успее да се свърже и с резервния печеливш участник и той не потърси наградата си в срок от  5 (пет) дни от датата на нейното изтегляне, то тя остава собственост на Дружеството.

Наградата, а именно паричната сума, ще бъде предоставена по посочена банкова сметка или на каса на EasyPay след подписване на Декларация за съгласие за обработка на личните данни.

Спечелете СЕГА

Share on Google Plus

0 comments:

Публикуване на коментар