Спечелете 120 златни зодиакални знака от Lacalut


Краен срок - 30 април 2017

Участието в играта е обвързано с покупка. Всеки, който иска да се включи в играта, трябва да впише номера на фискалния бон, с който да удостовери закупуването на продукта – паста за зъби Лакалут Актив – емисия ЗОДИИ.

Имената на спечелилите участници се обявяват на сайта на „НАТУРПРОДУКТ“ ООД на 08.05.2017 г. Обявяват се само първо име и фамилно име на спечелилите участници с цел защита на техните лични данни като в същия ден се изпраща и имейл-потвърждение до спечелилите.

Организаторът предоставя, като предметни награди, на всеки спечелил участник посочения при регистрацията предпочитан подарък-зодия от 12-те зодиакални знака, известни ни – в златен вариант-висулка.

Организаторът не е производител на посочените предмети награди.

Спечелилият участник предоставя касовата бележка от покупката – като доказателство за същата. Тя би могла да бъде оригинал или копие. Заедно с нея участникът трябва да изпрати и картонената кутийка от закупената Лакалут Актив Зодия – паста за зъби. Това става като същите се изпращат по пощата до адреса на компанията – „НАТУРПРОДУКТ“ ООД, София 1592, бул. „Христофор Колумб“ № 64, бл. 3, вх. 4.

Цялата събрана информация от тази анкета е строго конфиденциална и ще бъде използвана единствено и само за вътрешни цели при стриктно спазване на приложимото законодателство за защита на личните данни. Никаква част от тази информация няма да бъде разпространявана публично или предоставяна на други лица.

Eдин фискален бон дава право на една регистрация за участие в томболата.

Участието в томболата не е ограничено до местожителство на територията на Република България, съответно в играта могат да участват и участници извън България, като в този случай, при спечелване на награда, участникът следва да посочи точен адрес за получаване на територията на България – пощенски код, квартал, друга важна особеност.

Участниците, спечелили награди, ще бъдат определени на 02.05.2017 г. в централния офис на „НАТУРПРОДУКТ“ в град София 1592, бул. „Христофор Колумб“ № 64, бл. 3, вх. 4, чрез изтегляне на произволен принцип на 120 (сто и двадесет) от регистриралите се участници в играта. На всеки от тях ще бъде предоставена съответната предметна награда-зодия, посочена от участника, като предпочитана при регистрацията за участие в играта.

Изтеглянето на спечелилите участници се извършва от комисия в състав от трима членове, назначена от Организатора. Комисията удостоверява законосъобразността на тегленето, както и съответствието с настоящите правила. За констатациите си Комисията съставя протокол.

Легитимацията при получаване на наградите се извършва чрез представяне на лична карта.

Спечелете СЕГА

Share on Google Plus

0 comments:

Публикуване на коментар