Спечелете 30 смарт телефона SAMSUNG GALAXY A5


Краен срок - 1 юни 2017

Гледай IIMAX® филмите в периода 31.03-1.06.2017 г. регистрирай билета си във формата по-долу и участвай в томбола за един от 30 смарт телефона Samsung Galaxy A5.

В промоцията участват само билети от IMAX® залите на Кино Арена Младост София, Кино Арена Гранд Мол Варна и Кино Арена Мол Марково Тепе Пловдив.

Колкото повече билети регистрираш, толкова по-голям е шансът ти да спечелиш.

Филмите в периода на промоцията са:

ДУХ В БРОНЯ IMAX 3D
БЪРЗИ И ЯРОСТНИ 8 IMAX 2D
ПАЗИТЕЛИ НА ГАЛАКТИКАТА vol.2 IMAX 3D
ПРИШЪЛЕЦЪТ: ЗАВЕТ IMAX 2D
КАРИБСКИ ПИРАТИ: ОМЪЩЕНИЕТО НА САЛАЗАР IMAX 3D

Кампанията важи само за посочените филми в IMAX® залите на Кино Арена в Кино Арена Младост София, Кино Арена Гранд Мол Варна и Кино Арена Мол Марково Тепе Пловдив в периода 31.03 – 1.06.2017 г.

Право на участие има всяко дееспособно физическо лице, за което са изпълнени кумулативно следните условия:
А) лицето е навършило 18(осемнадесет) години;
Б)притежава ,закупен в срока на кампанията на каса, от терминал за билети или по елекронен път билет за прожекция в IMAX залите на Кино Арена в гр. София, Пловдив или Варна;
В) лицето, притежаващо билета се е регистрирало като потребител , както и специално за участие в томболата на сайта на организатора www.kinoarena.com.bg, като е попълнило вярно и коректно всички задължителни полета във всяка от двете регистрационни форми.В специалната регистрационна форма за регистрация на билета, участващ в конкретната промоция, такива задължителни полета са:
- Вид билет – маркира се Стандартен или Електронен
- Номер на билета
- Име, презиме и фамилия
- Дата на раждане
- Бранд (IMAX, LUXE, Premium, VIP) – автоматично се генерира от системата без възможност за промяна от участник
- Град –посочва се град на кинокомплекса
- Email на участника
- Aдрес на участника
- Телефон
- Код за сигурност
- Чекбоксове със следните текстове:
-Желая да участвам в e-mail кампании и промоции(маркира се, само ако участникът желае да участва в такива кампании и промоции)
-Съгласен съм с общите условия за участие в промоцията(задължително се маркира, за да може да бъде приета регистрационната форма)

Участникът има право на една регистрация на всеки един притежаван билет за прожекции по раздел ІІ. Един участник може да направи толкова регистрации, колкото билети за прожекции по раздел ІІ притежава (независимо от вида билет – с или без намаление).

Участникът следва да разполага физически с билета, който регистрира и да го запази с цел да бъде представен в оригинал за справка при получаване на награда, ако участникът бъде изтеглен като печеливш. Билети, които са нечетливи, деформирани, променени, дублирани, фалшифицирани или подправени не се допускат като основание за получаване на награда.

Нaградите в томболата са 30 телефона Samsung Galaxy A5.

Предоставената предметна награда подлежи на деклариране от всеки печеливш участник и облагане по реда на Закона за облагане доходите на физическите лица(ЗДДФЛ). Организаторът е длъжен да предостави на награденото лице служебна бележка по чл. 45, ал.7 от ЗЗДФЛ за доходи от други източници по чл.35 от ЗДДФЛ, както и да декларира към НАП със Справка по чл.73, ал.1 от ЗДДФЛ всеки награден, като посочи в справката три имена , ЕГН/ ЛН или служ. номер на НАП на награденото лице, а ако лицето е чуждестранно по смисъла на чл.5 от ЗДДФЛ- и адрес в чужбина на чуждестранното лице.Във връзка с тези законови задъжения на Организатора, спечелилите награди лица следва след уведомяване по мейл от Организатора, че са печеливши участници, и преди получаване на наградата, да изпратят на Организатора на специално посочена негова електронна поща тези допълнителни данни, по реда посочен по-долу в раздел VІІ.

Организаторът съставя списък на участващите с поредни номера по реда на получаване на валидни регистрационни форми за резервация на билет на сайта www.kinoarena.com.

Определянето на печелившите става публично чрез теглене на тридесет номера от изготвения списък на случаен принцип, като ще се осъществи в присъствието на комисия от три лица, определена от Организатора и нотариус на 06. 06.2017г. в 16.00 часа в офиса на Кино Арена на адрес: грСофия, ж.к Младост4, ул.Бизнес Парк София №3.ет.2.

Освен 30-те печеливши номера се изтеглят и десет допълнителни номера от съставения списък, на които се предоставят наградите, в случай че първоначално определените печеливши участници не се явят до крайния срок за получаване на наградите или не предоставят необходимите допълнителни данни по т. 20 по-долу.

Имената на спечелилите и на резервните участници ще бъдат публикувани на сайта на Кино Арена на 09.06.2017 г., а самите печеливши участници ще бъдат уведомени на посочените от тях телефони или електронна поща от служител на Кино Арена, като ще получат информация откъде и докога могат да вземат наградата.

Наградите могат да се получат от печелившите участници не по-късно от 09.07.2017г., срещу представяне на следните документи за справка:
а) лична карта или паспорт, удостоверяващи самоличността на лицето (имена, ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Служ- номер от регистъра на НАП, адрес в чужбина на чуждестранните лица);
б) оригинален билет за кинопрожекция, с който участникът се е регистрирал за съответното теглене и с регистрацията на който е бил изтеглен за печеливш участник.

Спечелете СЕГА

Share on Google Plus

0 comments:

Публикуване на коментар