Спечелете 500 бр. кафе за 1 година, 1000 чаши и 2000 миксера за фрапе от Троя


Краен срок - 30 април 2017

Наградите в промоционалната игра са: 500 бр. награди кафе за цяла година, 1 000 бр. чаши за фрапе с лого Троя, 2 000 бр. ръчни миксера за фрапе, както и тапети /wallpaper/ за мобилен телефон - само за участващите в играта, чрез изпращане на SMS.

Продуктите на ОРГАНИЗАТОРА, които участват в промоционалната игра са следните, произвеждани от него бисквити:

Вафла Троя 35г
Вафла Троя Макси 49г
Вафла Троя Здрач 32г
Вафла Престиж 32г

* Всички изброени по-горе продукти са с промоционална опаковка и кодът се намира от вътрешната страна

В играта участват единствено продукти в промоционални опаковки (опаковки с визия на промоцията „Играй и спечели с Троя и Престиж!“). Продукти, които нямат промоционална опаковка НЕ МОГАТ да участват за спечелването на награди от промоцията и при тях няма отпечатан промоционален код от вътрешната страна на опаковъчното фолио.

Участието в промоционалната игра е възможно след закупуване на участващите продукти с промоционална опаковка по т. 2.1. и регистрирането на уникалния осем символен код от вътрешната й страна.

За да участват в промоционалната игра, участниците трябва да регистрират чрез SMS на кратък номер 1887 или на адрес www.prestige-promo.bg уникалния код от вътрешната страна на фолиото на опаковката на закупените промоционални продукти точно така, както е изписан.

При правилно изпратен промоционален код чрез SMS, участникът получава обратен, потвърдителен SMS за успешна регистрация.

При правилно регистриран промоционален код в WEB сайта на Промоцията, участникът получава уведомително съобщение на екрана, потвърждаващо успешната му регистрация (pop-up).

При регистрация на промоционален код, участникът бива уведомяван веднага чрез SMS (само за участващите в играта, чрез изпращане на SMS), или чрез SMS и съобщение (pop-up) на екрана на монитора (само за участващите в играта, чрез регистрация на адрес www.prestige-promo.bg), дали печели една от наградите: чаша за фрапе с лого Троя, ръчен мисер за фрапе или тапет /wallpaper/ за мобилен телефон (само за участващите в играта, чрез изпращане на SMS). Печелившите промоционални кодове на това основание не участват в седмичните неделни тегления за голяма награда – кафе за цяла година.

При натрупване на регистрации на пет промоционални кода, непечеливши по смисъла на т. 3.4.1 от настоящите условия, участникът придобива правото да участва в седмичните неделни тегления за голяма награда – кафе за цяла година. Броят регистрирани промоционални кодове се пренася и в случай, че участникът не спечели при първото теглене, то той участва и в следващите тегления до края на промоцията.

Стойността на един SMS към кратък номер 1887 е 0.29 лв. с ДДС за абонати на Теленор и 0.30 лв. с ДДС за абонати на Мтел и Виваком.

Всеки участник може да регистрира до 10 (десет) промоционални кода на ден за периода на промоцията. В случай, че участник опита да регистрира повече от десет промоционални кода в рамките на един ден /от 00,00 ч. до 23,59 ч./, то кодът му няма да бъде зачетен от системата като участващ в играта и ще му бъде предоставена опцията да го регистрира на следващия ден.

След всяка регистрация на промоционален код чрез SMS, участникът получава обратно потвърдителен SMS, съдържащ комплимент от ОРГАНИЗАТОРА - тапет /wallpaper/ за телефон. В този случай, на участника се изпраща връзка чрез интернет адрес, от който тапетът/wallpaper/ може да бъде изтеглен (изтеглянето през мобилен апарат се таксува според индивидуалния тарифен план за интернет достъп и трафик, който потребителят има към съответния мобилен оператор).

Наградите, осигурени от ОРГАНИЗАТОРА за промоцията, са както следва:

    500 (петстотин) бр. награди кафе за цяла година:
    Марка: Tchibo Family
    Вид: мляно кафе
    Количество: 3 кг (12 бр. пакета по 0,250 кг)
    1 000 (хиляда) бр. брандирана чаша за фрапе с лого Троя
    2 000 (две хиляди) бр. ръчен миксер за фрапе с лого Троя

Неограничен брой Комплименти от ОРГАНИЗАТОРА - тапет /wallpaper/ за телефон. След всяка регистрация на промоционален код чрез SMS, участникът получава обратно потвърдителен SMS, съдържащ комплимент от ОРГАНИЗАТОРА - тапет /wallpaper/ за телефон.

Общия брой награди ще бъдат изтеглени по следния начин, а именно:

- 500 бр. награди кафе за цяла година ще бъдат изтеглени на случаен принцип за периода на промоцията от специално разработен софтуер в 8 бр. тегления, които ще се състоят всяка всеки неделя понеделник в периода на промоционалната игра от 6 март 2017г. до 30 април 2017г., като при всяко теглене ще бъдат изтеглени 62 (шестдесет и два) бр. награди кафе за цяла година, с изключение на първото теглене на 13 март 2017г., когато ще бъдат изтеглени 66 (шестдесет и шест) бр. награди. Във всяко теглене ще участват всички участници, регистрирали поне 5 (пет) бр. кода до 23:59 ч. на неделния ден, предхождащ деня на тегленето, например: участник, регистрирал 5 бр. кода до 23:59 ч. на 11 12 март 2017г. ще участва в тегленето за голяма награда, което ще се проведе на 13 март 2017г. Тегленията за големи награди ще се осъществяват между 14:00 ч. и 17:00 ч. С всяка последваща регистрация на пет кода, участникът правопропорционално увеличава шансовете си за печалба. Например: при регистрирани 15 бр. кода до 23:59 ч. на неделния ден, предхождащ деня на тегленето, за участникът съществува тройно по-голям шанс за спечелване на голяма награда ваучер в съответното теглене.

- 1 000 бр. чаши за фрапе с лого Троя и 2 000 бр. ръчни миксера за фрапе ще бъдат изтеглени на случаен принцип за периода на промоцията от специално разработен софтуер. Наградите се печелят инстантно – веднага след регистрацията на код, всеки участник ще бива уведомявам дали печели награда. Промоционален код спечелил чаша или ръчен миксер за фрапе, не участва в тегленията за награда кафе за цяла година.

- Неограничено количество тапети /wallpaper/ за мобилен телефон

Изображенията на наградите, визуализирани на уебсайта, опаковките, както и върху всички промоционални материали са с илюстративен характер.

Печелившите участници ще бъдат обявявани (със символите от промоционалните кодове, чрез които са спечелили и част от мобилния си номер, чийто последни 3 цифри ще бъдат скрити) на интернет адресаwww.prestige-promo.bg , всеки ден в периода по т. 1.2.

За целите на обявяването, спечелилите се обявяват на посочения интернет адрес чрез последния регистриран от тях промоционален код, с който печелят награда. На посочения интернет адрес всеки може да следи колко награди са спечелени към определен момент, при отчитане на изключението по предходното изречение. С включването си в промоционалната игра печелившите участници се съгласяват мобилните им номера, без последните 3 цифри, да бъдат публикувани на посочения интернет адрес.

Участниците в промоционалната игра, спечелили награда, ще бъдат уведомени за своята печалба чрез SMS (само за участващите в играта, чрез изпращане на SMS), или чрез SMS и съобщение (pop-up) на екрана на монитора (само за участващите в играта, чрез регистрация на адрес www.prestige-promo.bg). На спечелилите ще бъдат предоставен телефон за връзка, на който да заявят адрес за получаване на наградата.

Наградите от промоционалната игра ще бъдат доставени с куриер до всеки спечелил, в срок от 60 работни дни след получаването на потвърждение на адреса за доставка.

Спечелилият участник следва да се обади на телефон 0888422784 в срок от 5 (пет) работни дни от получаване на уведомителнието по т. 3.11. и да съобщи на оператора трите си имена, телефон за връзка, точен пощенски адрес, както и да потвърди, че пази промоционалните опаковки. В случай, че спечелилият участник не извърши в срок посочените действия в предходното изречение, то губи правото да получи нагарада.

Наградите се получават само срещу представяне на документ за самоличност пред съответния куриерски служител. Допуска се наградата да бъде получена на посочения адрес от лице, различно от спечелилия участник, ако същото е съгласно да го приеме от името на спечелилия и удостовери това писмено на документа, с който куриерът доставя наградата.

Спечелилият участник може да получи наградата си само след като предостави в оригинал на куриера регистрирания от него промоционален код на закупен промоционален продукт, с който е бил изтеглен, като печеливш. Ако се установи, че опаковката е повредена, дефектна, или промоционалните кодове не съвпадат с регистрираните такива, наградата няма да бъде предоставена от куриера.

Спечелете СЕГА

Share on Google Plus

0 comments:

Публикуване на коментар