Спечелете 5 почивки на Олимпийската ривиера и 3 екскурзии до Европа


Краен срок - 16 април 2017

Играта се организира и провежда на територията на Република България, във всички търговски обекти „Lafka“ на "Табак Маркет" АД

Всеки клиент на "Табак Маркет" АД, закупил стока или услуга на стойност равна или надвишаща 12 (дванадесет) лева, получава правото да участва в Играта. Клиентът трябва да попълни Талон за участие, предоставен му от служителите на Организатора  в търговските обекти Lafka, и да приложи към него получения при покупката касов бон. Посочената стойност от 12 (дванадесет) лева важи за еднократна покупка на една или на повече стоки и/или услуги, извършена във всеки  търговски обект на "Табак Маркет" АД в страната.

Талон за участие, представлява цветна хартиена бланка, с формат А6, оформена като рекламно-информационен материал. Желаещите да участват в Играта, които са извършили еднократна покупка, равна или надвишаваща 12 (дванадесет) лева, попълват личните си данни (име, фамилия, адрес, телефонен номер и електронна поща за контакт), прикрепват фискалния бон, удостоверяващ извършена от търговски обект на Организатора покупка на стойност равна или надвишаваща 12 (дванадесет) лева, и поставят Талона за участие в специално разработена за целта урна/кутия на късмета Lafka/, в обекти на „Табак Маркет“ АД, през целия период на Играта.

Само потребителите, които отговарят на тези общи условия в периода на провеждане на Играта, имат право да участват в тегленето на наградите и определянето на победителите.

В Играта участват всички стоки и услуги, налични и предлагани за продажба в търговските обекти Lafka, находящи се на територията на Република България, чиято стойност поотделно или в съвкупност надвишава или е равна на 12 (дванадесет) лева.

В Играта не участват касови бележки, чиито суми са генерирани от  платени в обекти Lafka вноски по кредити, зареждане на ваучери или плащане на сметка за мобилни услуги.

Наградите, определени за спечелилите участници в Играта, са:

а/ награда No 1 – 3 (три) броя екскурзии за двама в Европейска столица по избор - Рим, Мадрид или Прага, на стойност за всяка от почивките 1200 (хиляда и двеста) лв. с ДДС. Подробно описание на вида на почивката, период, в който може да се усвои наградата, и дестинациите (Европейските столици) са посочени в Приложение І към настоящите Общи условия.

б/ награда No 2 – 5 (пет) броя почивки за двама на Олимпийската ривиера, Паралия Катерини, в тризвезден хотел „Regina Mare” на стойност за всяка от почивките 1000 (хиляда) лв, с ДДС. Подробно описание на вида на почивката, период, в който може да се усвои наградата и подробности за настаняването в хотела са посочени в Приложение ІІ към настоящите Общи условия.

Не се допуска замяна на спечелена награда с паричната й равностойност.

Всички разходи/разноски/, които не са изрично включени в съответните награди, съгласно настоящите общи условия, са за сметка на участника, спечелил съответната награда.

Всеки потребител има право да участва в Томболата, чрез попълване на неограничен брой Талони за участие, всеки от които придружен с касова бележка за осъществена покупка на обявената стойност. Един Талон за участие, удостоверяващ покупката на стоки и/или услуги от търговските обекти на „Табак Маркет“ АД на стойност равна или по-висока от 12 (дванадесет) лева, се счита за една регистрация в Томболата.

Тегленето на наградите се извършва в Централния офис на „Табак Маркет АД“, находящ се в гр. София, ул. „Княз Борис І“ No  161. Урните/кутии на късмета Lafka/, с поставените от потребителите Талони за участие в Играта, се събират от всички търговски обекти на Организатора и се доставят до Централния офис. Тегленето на печелившите участници в Играта се извършва от 3 (три) членна Комисия, съставена от представители на Организатора. Принципът на теглене осигурява равен шанс за печалба на всички участници, заявили участие, чрез попълване на Талон за участие в Играта.

Наградите и имената на печелившите участници в Играта ще се изтеглят на 05 май 2017 г., за което членовете на Комисията ще съставят и подпишат Констативен протокол, отразяващ общия брой на получените Талони за участие, допуснатите и недопуснати до участие в Играта участници, имената на победителите и спечелените от тях награди, както и резервните печеливши в Играта „Пътешествай с Lafka“.

След определяне на печелившите участници, ще се изтеглят 5 (пет) резервни печеливши. Резервен печеливш може да замести предходния изтеглен участник, при условие, че печелившият участник не може да бъде открит ( предоставил е непълни и/или неточни контактни данни)  и Организаторът няма друга възможност за контакт с с него. Печелившите от тегленето участници и награди ще бъдат обявени на 05 Май 2017 г. в 12:00 часа, на сайта http:// lafka.bg.

В срок до 10 (десет) дни, считано от датата на теглене на наградите, представител на Организатора ще се свърже лично  с всеки от спечелилите участници за предоставяне на информация за наградите и за потвърждаване на адреса и дата на доставка на наградата. Организаторът не носи отговорност ако предоставения телефонен номер е грешен или непълен или ако спечелилият участник не отговаря на обаждането. Наградите ще бъдат доставени за сметка на Организатора от куриерска фирма Speedy. Ако получателят не бъде открит на потвърдения адрес, куриерът ще се свърже с него по телефон за промяна на датата или адреса на доставка или за получаване на пратката от офис на Speedy.

Спечелете СЕГА

Share on Google Plus

0 comments:

Публикуване на коментар