Спечелете 65 футболни топки, 130 тениски и 130 шапки от Coca-Cola


Краен срок - 11 юни 2017

За участие в Активацията „Купата на Coca-Cola 2017“ е необходима регистрация на специалният сайт, като за целта участникът посочва име, фамилия и валиден мобилен телефонен номер, потвърждава, че е над 12-годишна възраст, и се съгласява с Официалните правила на Активацията.

След регистрация потребителят ще може да избере училище, което иска да подкрепи, на www.kupata.bg Всяко от следните действия ще носи точки на училището:

Подкрепяне на училището с текст или наличен в Уебсайта графичен стикер – 100 точки; 
Подкрепяне на училището с код, получен на офлайн събитие (градски финал от веригата на Купата на Coca-Cola 2017 или предварително събитие в някой от градовете-регионални центрове; не е необходима покупка на продукт на Coca-Cola). На всеки градски финал от Купата на Coca-Cola 2017 ще бъдат раздавани карти с кодове. Кодовете ще могат да бъдат въвеждани на Уебсайта и ще носят 500 точки;

Подкрепяне на училището като печеливш от предизвикателство в www.mysparx.bg (В рамките на периода 20.03 – 11.06.2017 г. ще бъдат отправени 6 предизвикателства.) или/и като печеливш от игра на страницата на Copa Coca-Cola във Facebook (https://www.facebook.com/CopaCocaCola.bg/; в рамките на периода 20.03 – 11.06.2017 г. ще бъдат проведени 6 игри.) – 1000 точки. Идентифицирането на печеливш участник в предизвикателство или игра като регистриран потребител на www.kupata.bg ще се осъществява посредством телефонно обаждане на предоставен от съответния участник номер. В случай че печеливш от предизвикателство или Facebook игра участник не бъде идентифициран като регистриран потребител на www.kupata.bg или не се включи в Активацията вследствие на разговор с представител на Организатора, спечелените от нея/него точки няма да бъдат прибавени към актива на съответното училище. Настоящите Официални правила не се отнасят за предизвикателства на www.mysparx.bg и игри на страницата на Copa Coca-Cola във Facebook (https://www.facebook.com/CopaCocaCola.bg/).  

Организаторът ще проверява дали всички качени текстове отговарят на изискванията, описани в точка 6.3. Ако текст не отговаря на изискванията, описани в точка 6.3, участието се счита за невалидно и няма да бъде публикувано на Уебсайта.

Публикуваните текстове се появяват директно на Уебсайта и подлежат на модерация от страна на Организатора. Авторите на одобрените след модерация текстове ще участват в електронното теглене на жребий за разпределение на личните награди. Училището от всяка зона, събрало най-много точки, ще спечели голямата награда на зоната, както е описано в раздел 7.

За участие в Активацията не е необходимо да бъдат закупувани продуктите на Coca-Cola.

Награди:

Лична награда: общо 130 броя шапки с лого Купата на Coca-Cola 2017

Лична награда: общо 65 броя футболни топки с лого Купата на Coca-Cola 2017

Лична награда: общо 130 броя персонализирани тениски с лого Купата на Coca-Cola 2017

Личните награди ще бъдат теглени на следните дати: 20.03.2017, 27.03.2017, 03.04.2017, 0.04.2017, 18.04.2017, 25.04.2017, 02.05.2017, 09.05.2017, 16.05.2017, 23.05.2017, 30.05.2017, 06.06.2017 и 12.06.2017

Печелившите лична награда ще бъдат избирани на случаен принцип, чрез електронно теглене на жребий.

Печелившите ще бъдат обявени на интернет страницата https://kupata.bg/ до 7 работни дни след тегленето на жребия, описан в т.7.2.

Училищни награди: 10 (десет)  футболни комплекта (2 бр. врати Classic Goal, размер S и 10 бр. тренировъчни панички)7.3.2. На края на периода на Активацията ще бъдат връчени 10 (десет)  училищни награди (по т. 7.3.1.)

В тази част от Активацията участват само училищата, които са се записали за участие в турнира „Купата на Coca-Cola 2017“. Ученици от други училища могат да участват в Активацията и да подкрепят училищата, които са се записали за участие в турнира.

Наградите ще бъдат разпределени по градове, както следва:

– София – 1 награда
– Пловдив – 1 награда
– Варна – 1 награда
– Бургас – 1 награда
– Стара Загора – 1 награда
– Русе – 1 награда
– Благоевград – 1 награда
– Велико Търново – 1 награда
– Враца – 1 награда
– Кърджали – 1 награда

Наградите ще бъдат връчени на училищата от всяка зона, феновете на чиито отбори са натрупали най-много точки в рамките на Активацията.

Училищните награди ще бъдат връчени на училищата, чиито фенове са натрупали най-много точки за целия период на Активацията, както е описано в точка 7.3.3.

За валидно участие се счита одобрен от Организатора текст или графичен стикер, публикуван на https://kupata.bg/ , както и включване на идентифицирани посредством телефонно обаждане печеливши от 6 бр. предизвикателства в www.mysparx.bg и 6 бр. игри на страницата на Copa Coca-Cola във Facebook (https://www.facebook.com/CopaCocaCola.bg/), отговарящи на изискванията по Раздел 3, Раздел 4, Раздел 5 и Раздел 6, при които са посочени необходимите данни по Раздел 6. Всеки от поканените да се включат в Активацията печеливши от предизвикателства и/или Facebook игри трябва да публикува одобрен текст или графичен стикер според описаното в Раздел 6 на настоящите правила.

В случай че бъде спечелена награда, описанa в точките 7.1.1. и 7.1.2., партньор на Организатора ще се свърже с печелившия посредством телефонния номер, предоставен при регистрацията в Уебсайта, и наградата ще бъде изпратена по куриер за сметка на Организатора и неговите партньори в рамките на 2 месеца след теглене на жребия за съответния период. В случай че участникът e спечелил персонализирана тениска с лого Купата на Coca-Cola 2017, тя/той трябва да предостави текст за персонализация с дължина не повече 10 символа.

При невъзможност на Организатора и/или негови партньори да установят контакт със спечелил участник в рамките на 7 календарни дни от датата на теглене, Организаторът има правото да реши самостоятелно дали да изтегли нов печеливш участник.

В случай че бъде спечелена училищната награда, описана в точка 7.3.1., тя ще бъде доставена на училището-победител по куриер за сметка на Организатора и неговите партньори.

Приемайки награди с пазарна стойност над 30 лева, печелившите се задължават да попълнят и подпишат предоставена от куриер на партньор на Организатора и Възложителя декларация по следния образец: връзка към декларацията В случай че печелившият участник е на възраст между 13 и 18 години, наградата се приема с подписана декларация от неин/негов (на печелившия) родител/настойник. При отказ да бъде полълнена и подписана декларацията, печелившият губи правото си награда.

Всички лични награди ще бъдат доставени най-късно до 7 (седем) работни дни след публикуване на печелившите на https://kupata.bg/ по куриер за сметка на Организатора.

Спечелете СЕГА

Share on Google Plus

0 comments:

Публикуване на коментар