Спечелете фотоапарат Canon EOS 700D и кошници с продукти от Lidl


Краен срок - 2 април 2017

За да участва в Играта всеки Участник трябва да посети специалната страница на играта, да изчака да се зареди прозореца на играта и да кликне върху бутон участвай, който насочва към страницата с въпроса за деня. Участникът трябва да посочи предпочитан отговор на въпроса, да попълни съответната информация в предвидените за тази цел полета: име и фамилия, имейл адрес, телефонен номер (не е задължителен), да отбележи, че е съгласен с Правилата на Играта и след това да натисне бутон „Регистрирай се“.

Всеки Участник може да се регистрира само веднъж на ден (т.е. само по един път за всяка дневна награда)  при спазване на изискванията на т.7.

Участието в Играта не изисква покупка или посещение на магазин на Организатора.

След регистриране на Участник за дневната награда, той автоматично бива включен в томболата за голямата награда и не е нужно да се регистрира допълнително.

Броят участия за дневни награди не увеличава шанса за спечелването на голямата награда.

С регистрацията си в Играта по реда на т.7 по-горе всеки Участник може да спечели:

1. съответната награда за деня, която ще бъде определена от Организатора измежду:

- кошници с продукти Фаворина на стойност 35 (трийсет и пет) лева всяка (общо 4 кошници за Периода на Играта);
- пакет от 4 ( четири билета) от София Филм Фест ( за филм/и по избор)  (общо 4  пакета ( 4х4 билета) за Периода на Играта)
- пособия за дома и градината (общо 13 броя за Периода на Играта)

Конкретната награда за деня (кошница с продукти, билети или пособие за дома или градината) е видима за Участниците в прозореца за отговор на въпроса на деня и регистрация.

Всеки Участник, регистрирал се в рамките на съответния ден (от 00:01 до 23:59 часа), участва в томбола за предвидената от Организатора за този ден награда,

2. голямата награда – полупрофесионален фотоапарат Canon EOS 700D на стойност до 1500 лв.
Всеки Участник, регистрирал се в рамките на Периода на Играта, участва в томбола за голямата награда.

Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда. Правото да се получи спечелена награда не може да бъде прехвърляно на трети лица.

Определянето на печеливш Участник за дневна награда ще се извършва всеки работен ден за предходния, в рамките на който е направена регистрацията, чрез провеждането на томбола на случаен принцип от всички Участници, регистрирали се в рамките на съответния ден (от 00:01 до 23:59 часа). Определянето на печеливш Участник за дневна награда за дни петък, събота и неделя от Периода на Играта ще се извършва в понеделник на следващата седмица.

Печелившите Участници не са задължени да приемат предоставените им от Организатора награди.

Голямата награда ще бъде изтеглена на 10.04.2017 г. отново чрез провеждането на томбола на случаен принцип измежду всички регистрирали се за която и да е от 21-те дневни награди в рамките на Периода на Играта.

Печелившият Участник не е задължен да приеме предоставената му от Организатора награда.

Имената на всеки печеливш Участник, както са посочени в регистрационната  форма за участие, ще бъдат публикувани на интернет страницата на Лидл България на адрес: www.lidl.bg/prolet или www.lidl.bg/proletnaigra в  рамките на деня на провеждане на томболата съгласно условията на т. 12, а за голямата награда – на 10.04.2017 г.. Участникът ще бъде уведомен, че е спечелил награда и по имейл, който ще бъде изпратен до имейл адреса, посочен от него/нея в регистрационната форма.  

Печелившият Участник трябва в срок до 5 (пет) календарни дни, считано от датата на публикуване на имената му/й на интернет страницата на Лидл България съгласно условията на т. 14, да изпрати имейл на igra@lidl.bg с потвърждение, че желае да получи наградата, както и конкретен адрес за получаване.

Организаторът изпраща наградата в срок до 10 (десет) работни дни от получаване на имейла по т.15. Разходите във връзка с доставката са за сметка на Организатора. В случай на невъзможност от страна на Организатора да предостави описаната награда по причини, за които той не отговаря, Организаторът си запазва правото да награди печелившия Участник с друг вид награда на същата стойност.

Спечелете СЕГА

Share on Google Plus

0 comments:

Публикуване на коментар