Спечелете 100 барбарона, 500 куфара, 1500 възглавници и 2000 флашки от Queen's


Краен срок - 15 юли 2017

Механизъм за спечелване на USB флашка, възглавница или куфар

Участието в Промоцията е обвързано с покупка. В Промоцията участват всички вкусове на плодовите напитки „Queen’s”, в стъклени бутилки от 250 ml, с промоционални етикети на тях /Лимон-Мента, Малина-Мента, Диня-Ябълка, Кактус-Зелен лимон, Алое вера-Бяло грозде, наричани по-долу „промоционалните продукти“.

Продажбите на промоционалните продукти, започват от 01.04.2017 и продължават до 15.07.2017. Промоционалните продукти могат да бъдат налични и продавани в търговската мрежа и извън горепосочения период, но регистрирането на промоционални кодове и предявяването на награда „Безплатна бутилка“ ще бъде невъзможно извън този период.

Всеки, който желае да участва в Промоцията, трябва:

1. Да закупи в периода от 01.04.2017г. до 15.07.2017г. плодова напитка Queen’s 250 ml, с промоционален етикет.

2. Да открие уникалния, промоционален 10-символен код (наричан по-долу „промо код“), намиращ се на гърба на етикета, както и да запази самия етикет.

3. Да заяви своето участие на уеб сайта на Промоцията: www.queens.bg в периода от 00:00 часа на 01.04.2017г. до 23:59 часа на 15.07.2017г., като създаде свой потребителски профил, попълвайки данните в задължителните полета: име, фамилия, мобилен телефонен номер, валиден имейл адрес и парола за достъп. Имейл адресът служи като потребителско име.

4. На посочения мобилен телефонен номер участникът ще получи еднократно SMS съобщение, съдържащo 6-цифрен код за активация на неговия профил. За да активира успешно своя профил, участникът трябва да въведе кода от SMS съобщението в специалното поле, което ще се появи в сайта на Промоцията.

5. Потвърждавайки създаването на своя профил в сайта на Промоцията, физическото лице или законният представител – родител/настойник, дава съгласието си за обработване на собствените си или на представлявания лични данни. Също така, с потвърждаването на своя профил, физическото лице или законният представител – родител/настойник, приема да се ангажира с тези Официални Правила и задължително да спазва техните условия, както и декларира, че има навършени 14 години, че действа като законен представител, в случай че участва от името на малолетно лице, както и че има съгласие на родител / настойник за участие в Промоцията, в случай че е непълнолетно лице.

6. Участникът създава своя профил за участие в промоцията еднократно. При следващо влизане в своя профил на сайта www.queens.bg, участникът използва само имейл адреса си и паролата си за достъп.

7. След като участникът е активирал успешно своя профил, той вече може да започне участието си в Промоцията, като избере награда и регистрира в уеб сайта www.queens.bg промо кода под етикета.

За успешно регистриране на промо код се изисква:

1. Той да бъде изписан правилно с главни латински букви и цифри в предвиденото за това поле на сайта на Промоцията.

2. Въвеждането на промо кода трябва да стане в рамките на периода от 00:00 часа на 01.04.2017г. до 23:59 часа на 15.07.2017г.

Участникът трябва задължително да запази етикета с регистрирания промо код на място, което да предпази неговата цялост, тъй като той ще му бъде изискан и проверен от Организатора в случай на спечелване на награда от Промоцията. Награда няма да бъде предоставяна при липсващ етикет със съответния печеливш промо код на него.

Един промо код може да бъде регистриран само веднъж.

Промо кодът дава право на участие или за моментна награда – USB флашка, или за седмична такава – възглавница или куфар. Седмичните награди се печелят чрез томбола, която се тегли всеки понеделник в периода от 08.05.2017 до 17.07.2017г.

Всеки участник има право да избира за каква награда да регистрира своя промо код. Ако реши да участва за моментната награда – USB флашка, при която веднага разбира дали я печели или не, е достатъчно да регистрира само един промо код. Ако обаче реши да участва за някоя от т.нар. седмични награди – възглавница или куфар, той трябва да регистрира 2 или съответно 3 промо кода. Така напр. двата промо кода, регистрирани за възглавница, ще му дадат право на едно участие в предстоящата седмична томбола за възглавници, а ако е регистрирал три промо кода за куфар, то те ще му гарантират едно участие в предстоящата седмична томбола за куфари. Ако реши, участникът може да регистрира напр. и 6 промо кода в рамките на една седмица с цел спечелване на куфар, което ще му даде право на общо две участия в предтсоящата седмична томбола за куфари. Ако пък регистрира 9 промо кода за куфар в рамките на една седмица, това ще е равно на 3 участия в предстоящата томбола и т.н. Един уникален участник има право да регистрира неограничен брой промо кодове в рамките на една календарна седмица, които могат да му осигурят неограничен брой участия в седмичните томболи или пък да му донесат максималния за промоцията брой моментни награди. Един уникален участник може да бъде изтеглен като печеливш само един път в съответната седмична томбола и съответно да спечели само една награда от тази томбола. За уникален се счита участник, чиито имейл адрес и мобилен телефонен номер не съвпадат с тези на друг участник (потребителски профил).

Независимо дали са печеливши или не, веднъж регистрирани и участвали за моментна награда или в дадена седмична томбола, промо кодовете не се прехвърлят за участие в следващите седмични томболи от Промоцията. Така регистрирането на промо кодове при всяка следваща седмица започва отначало за всеки участник.

Изключение: Ако напр. участник в рамките на една календарна седмица е регистрирал 4 промо кода за награда куфар, то той ще участва в томболата за тази календарна седмица само с 3 от тях, като 1 код остава неизползваем. В този случай, участникът не губи този код – той продължава да фигурира в профила му и се прехвърля в следващата седмица и така, докато участникът не регистрира още 2 кода за куфар, т.е. да станат общо 3 кода, което да му даде право на ново участие в седмична томбола. Ако обаче до края на промоцията (15.07.2017) участникът не успее да регистрира нужните му още 2 промо кода за куфар, той губи този един, вече въведен код. Същото изключение важи и при регистрираните кодове за възглавнмници.

Ако участник спечели някоя от следните награди – USB флашка, възглавница или куфар, той е длъжен да предостави на куриера етикетите с печелившите промо кодове при получаването на наградата. Ако е спечелил USB флашка, е длъжен да предостави 1 промоетикет, ако е спечелил възглавница – 2 промоетикета, ако е спечелил куфар – 3 промоетикета, като промо кодовете на тях трябва задължително да съответстват на печелившите.

Механизъм за спечелване на барбарон

За спечелване на барбарон не е нужно участникът да регистрира промо кодове. За да участва за тази награда, той трябва да се включи във видео конкурс, който изисква изпълнение на качествена задача. Тя се състои в следните 4 стъпки:

1. Свали мобилното приложение GramoFun Queen’s на своя телефон.

2. Пусни го и направи свежо видео клипче със светеща(и) промо бутилка(и) Queen’s 250ml.

3. Качи клипчето с хаштаг #gramofun на Facebook страницата на Queen’s https://www.facebook.com/QueensBG/ в периода от 01.05 до 15.07.2017 и участвай във видео конкурса. Всяка седмица жури ще избира по 9 печеливши, като само последната седмица печелившите ще бъдат 10. Печелившите ще бъдат обявявани всеки понеделник за предходната седмица и ще бъдат публикувани на Facebook страницата на Queen’s, както и на уебсайта www.queens.bg.

Колкото по-креативно, забавно и оригинално е клипчето, толкова по-голям шанс имаш да грабнеш барбарон.

ВАЖНО: Клипчето може да бъде качено както на стената във Facebook страницата на Queen’s, така и като коментар под пост, свързан с видео конкурса. Задължително условие е клипчето да бъде придружено с хаштаг #gramofun и да бъде публично достъпно, т.е. да е качено от отключен Facebook профил.

Механизъм за спечелване на безплатна бутилка

За да спечели награда безплатна бутилка, потребителят трябва да провери под капачката на промоционалния продукт. Ако под капачката има надпис „Безплатна бутилка“, той има право да получи една безплатна бутилка, като предаде печелившата капачка в някой от т.нар. наградни центрове – търговски обекти, участващи в Промоцията и обозначени със специален стикер. Виж списъка с наградни центрове ТУК.

Видове награди:

Моментна награда (участникът разбира веднага след регистрирането на промо кода дали я печели или не):

2000 бр. USB флашки – 1 бр. от тази награда може да бъде спечелена на случаен принцип след регистриране на само 1 промо код.

Максимум четири USB флашки могат да бъдат спечелени от един уникален участник за целия период на промоцията.

Седмични награди (печелившите се теглят чрез томболи или се избират от жури всеки понеделник в периода от 08.05.2017 до 17.07.2017):

1500 бр. възглавници – регистриране на 2 промо кода дава право на едно участие в седмична томбола за тази награда.

Максимум 2 възглавници могат да бъдат спечелени от един уникален участник за целия период на промоцията.

500 бр. куфари – регистриране на 3 промо кода дава право на едно участие в седмична томбола за тази награда.

Максимум 1 куфар може да бъде спечелен от един уникален участник за целия период на промоцията.

100 бр. барбарони – 1 бр. от тази награда може да бъде спечелена след участие във видео конкурс, в който се изисква изпълнение на качествена задача, описана в т.16. от тези правила. За всяка седмица в периода от 01.05 до 15.07.2017 жури ще избира по 9 печеливши, като само последната седмица печелившите ще бъдат 10.

Максимум 1 барбарон може да бъде спечелен от един участник (FB профил) за целия период на промоцията.

За USB флашка, възглавница и куфар, потребителите могат да участват и да регистрират промо кодове от 01.04.2017г., докато видео конкурса за барбарон стартира от 01.05.2017 и продължава до 15.07.2017.

Допълнителна награда:

25 000 бр. безплатни бутилки – потребителят печели 1 безплатна бутилка, ако под капачката си е открил посланието: „Безплатна бутилка“. Той има право да получи своята безплатна бутилка, като предаде печелившата капачка в някой от т.нар. наградни центрове – търговски обекти, участващи в Промоцията и обозначени със специален стикер. Виж списъка с наградни центрове ТУК.

Неограничен брой безплатни бутилки може да бъде спечелен от един потребител през периода на промоцията.

Общо: 29 100 награди

През всяка една седмица в периода на Промоцията (01.04 – 15.07.2017) ще бъдат раздавани на случен принцип средно по 133 USB флашки, а за всяка седмица в периода от 01.05.2017г. до 15.07.2017г. ще бъдат теглени с томбола възглавници куфари. Всеки понеделник чрез седмична томбола ще бъдат теглени следните бройки награди:

1) за куфари: в първата седмична томбола ще бъдат изтеглени 50 печеливши, а във всяка следваща седмична томбола ще бъдат теглени по 45 печеливши; 1) за куфари: през първата седмица ще бъдат изтеглени 50 печеливши, а всяка следваща седмица ще бъдат теглени по 45 печеливши;

2) за възглавници: в първата седмична томбола ще бъдат изтеглени 150 печеливши, а във всяка следваща седмична томбола ще бъдат теглени по 135 печеливши. 2) за възглавници: през първата седмица ще бъдат изтеглени 150 печеливши, а всяка следваща седмица ще бъдат теглени по 135 печеливши.

Тегленията ще бъдат извършвани измежду всички участници, регистрирали през предходната седмица поне по 2 промо кода и 3 промо кода – съответно за възглавница и куфар. Седмичните томболи за възглавници и куфари ще бъдат теглени на следните дати:

    08.05.2017 – първи томболи
    15.05.2017 – втори томболи
    22.05.2017 – трети томболи
    29.05.2017 – четвърти томболи
    05.06.2017 – пети томболи
    12.06.2017 – шести томболи
    19.06.2017 – седми томболи
    26.06.2017 – осми томболи
    03.07.2017 – девети томболи
    10.07.2017 – десети томболи
    17.07.2017 – единадесети томболи

Отново през същия период: от 01.05.2017г. до 15.07.2017г., жури ще определя по 9 печеливши всяка седмица, които ще получават като награда по един барбарон. Само при последната седмица печелившите ще бъдат 10.

Тегленето на седмичните томболи ще се осъществява в офиса на Тера Комюникейшънс АД– подизпълнител на Организатора. Тегленето на томболите ще се осъществява с помощта на компютърен софтуер чрез произволен избор на печеливши от въведените в компютърната база данни на участниците.. В случай че данните на изтегления печеливш участник са нечетливи, непълни или неверни, или невалидни по друга причина, невалидността на тегленето се протоколира и тегленето се повтаря в същия обхват.

Максималният брой награди, който може да бъде спечелен от един участник (уникален потребител) за целия период на Промоцията е: 4 бр. USB флашки, 2 бр. възглавници, 1 бр. куфар, 1 бр. барбарон и неограничен брой от 25-те хиляди безплатни бутилки.

Участник, който вече е спечелил максималния брой от дадена седмична награда – напр. 2 бр. възглавници, няма право да участва в последващи седмични томболи за възглавници. Същото условие важи и при куфарите – ако вече е спечелил 1 куфар, той вече няма право да участва в последващи седмични томболи за куфари.

Организаторът назначава 5-членна вътрешна комисия (жури), с цел определяне на 100-те участници с най-добри видео клипове, които ще печелят по един барбарон. Журито е в състав: Николай Златарев, Роберт Самарук, Борислав Кандов, Димитър Атанасов и Емилия Грозева.

В началото на всяка седмица в периода от 08.05.2017 до 17.07.2017г. специално сформираното по реда на предходната точка жури ще определя кои са деветимата участници (само в последната седмица те ще бъдат десет), качили най-добри видео клипове през предходната седмица на FB страницата на Queen’s. Критериите на журито при избор на най-добрите видео клипове ще бъдат: 1) креативност; 2) оригиналност; 3) сложност на изпълнение и 4) зрелищност.

Имената на всички печеливши ще бъдат публикувани в секция „Печеливши“ на уеб сайта на Промоцията www.queens.bg, а отделно на Facebook страницата на Queen’s - www.facebook.com/QueensBG/ ще бъдат обявявани още веднъж имената на участниците, спечелили барбарон.

Ако печелите моментна награда – USB флашка, разбирате за това веднага след регистрирането на промо кода. В този случай трябва да попълните адресните си данни за доставка на наградата в празните полета, които ще се появят на сайта на Промоцията. В случай че не го направите или ако се окаже, че не отговаряте на условията за участие в Промоцията, губите правото си над наградата.

За удобство на участниците, спечелили възглавници или барбарони, в рамките на 24 часа след провеждане на тегленето на седмичните томболи за възглавници и барбарони, Организаторът изпраща на всеки печеливш SMS съобщение на посочения от него мобилен телефонен номер, с който го уведомява официално, че печели съответната седмична награда.

Всеки печеливш участник в тази промоция ще получи наградата си в рамките на 20 работни дни, считано от датата на предоставяне на адресните си данни на Организатора.

Спечелете СЕГА

Share on Google Plus

0 comments:

Публикуване на коментар