Спечелете 3 комплекта декоративна козметика Avon Mark


Краен срок - 3 април 2017

За участие в Играта всеки Участник следва да извърши следното:

1. Да се регистрира с три имена, e-mail и телефонен номер.

2. С извършването на регистрация за участие, Участникът се обвързва с настоящите Общи условия, както бъдат периодично изменени или допълнени, и се съгласява да спазва условията, правилата и сроковете на Играта.


В Играта ще бъдат изтеглени чрез томбола 3 (трима) победители.

Наградите в Играта са: 3 (три) комплекта декоративна козметика Avon Mark.

Тегленето на наградите ще се извършва на 03.04.2017 година чрез:

1. Всички Победители ще бъдат избрани на случаен принцип чрез специализиран софтуер.

2. Всеки от резервните печеливши Участници, определени по реда на т. 8.1., може да замести титулярните печеливши Участници, при условие, че последните не могат да бъдат открити и/ или да получат наградата в съответствие с настоящите Общи условия.

Имената на печелившите Участници ще бъдат обявени от Организатора до 10:00 ч. на 03.04.2017 г.

Печелившите Участници могат да се свързват с Организатора относно определените печеливши и награди на посочените данни за контакт.

В срок до 2 (два) работни дни след обявяване на печелившите Участници, Организаторът ще се свърже с тях на предоставените от Участника данни за контакт.

Наградите се получават лично от печелившите Участници срещу представяне на лична карта или друг документ за самоличност. Получаване от упълномощени лица не се допуска.

Спечелете СЕГА

Share on Google Plus

0 comments:

Публикуване на коментар