Спечелете 5000 лв. и всеки месец 10 уикенда в Банско или Варна


Краен срок - 31 декември 2017

Томболата се провежда на територията на цялата страна и обхваща всички търговски обекти, където се продават продукти, произведени както от организатора „Хан Аспарух“ АД, така и от неговото дъщерно дружество „Хан Омуртаг“ АД.

За целия срок на провеждане на томболата организаторът ще предостави общо 10 (десет) месечни награди и една голяма награда.

Месечни награди:  Всеки  месец печелившия участник може да направи  избор на една от следните награди.

- уикенд в спа-хотел Swiss Belhotel Варна за двама, включващ две нощувки със закуски;

- уикенд в Пирин Голф Хотел & спа Банско за двама, включващ две нощувки със закуски.

Голямата награда в размер на:  5000 лева

Всеки месец в продължение на 10 (десет) месеца ще се организира теглене за определяне на печелившия участник, който ще получи награда по негов избор измежду предлаганите две опции по т. 6.

Тегленията за определяне на месечния печеливш участник в томболата ще се провеждат на всяко 10-то (десето) число от месеца, следващ месеца в който е осъществена регистрацията за участие. Голямата награда ще се изтегли  на 10 Януари 2018 г. Ако се случи това да е неприсъствен ден, тегленето ще се проведе в първия присъствен ден след него.

Една регистрирана покупка осигурява участие само в едно теглене – за съответния месец и  участие в тегленето  на голямата награда.

Тегленията ще се извършват в офиса на организатора на адрес гр. София, ул. „Славянска“ № 5, ет. 3, на лотариен принцип в присъствието на нотариус и за тяхното провеждане ще се съставя констативен протокол.

Печелившите участници ще бъдат обявени на Интернет страницата на организатора www.kai.bg в срок от 5 (пет) дни след провеждане на тегленето. С цел опазване на личните данни на лицата, обявяването ще се извърши чрез посочване на инициал на първо име и пълно изписване на фамилията на печелившия участник, както и с посочване на последните четири цифри от телефонния номер на участника.

Право на участие в томболата има всяко пълнолетно дееспособно физическо лице, което в периода по т. 3 закупи продукти, произведени от „Хан Аспарух“ АД или „Хан Омуртаг“ АД, на стойност по-голяма от или равна на 150 (сто и петдесет) лева, и което се регистрира за участие в томболата на сайта на организатора www.kai.bg, като посочи вярно и коректно трите си имена, e-mail и телефон за връзка, стойност на покупката, търговски обект, където е направена покупката (име на търговеца или търговския обект и населено място), номер и дата на фискалния бон или фактурата, удостоверяващи покупката.

Всяко лице има право да регистрира неограничен брой покупки, отговарящи на изискванията за участие в томболата и да участва в томболата неограничен брой пъти в едно и също или различни тегления, за една и съща или различни награди, при спазване на ограниченията по раздел II.

Всеки печеливш участник ще бъде потърсен в петдневен срок от съответното теглене от представител на организатора на телефонния номер или e-mail, който е предоставил при регистрацията си за участие в томболата, за да бъде уведомен за спечелената награда и за да се уговори реда за нейното получаване. Организаторът не носи отговорност, ако неговият представител не успее да се свърже с печелившия участник, независимо от причините за това. Всеки печеливш участник може самостоятелно да се информира за резултатите от тегленията на Интернет страницата на организатора www.kai.bg съгласно предвиденото в настоящите Общи условия и да се свърже с организатора на e-mail: borislav.petrov@kai.bg.

Печелившите участници следва да получат и използват наградите си в срок от 2 (два) месеца от датата на публикуване на резултатите от съответното теглене на Интернет страницата на организатора www.kai.bg.

Печелившите участници могат да получат и използват наградите си срещу представяне на следните документи за справка:

-       лична карта или паспорт, удостоверяващи самоличността на лицето;
-       оригинален фискален бон (или фактура), с който участникът се е регистрирал за съответното теглене и с регистрацията на който е бил изтеглен за печеливш участник.

Спечелете СЕГА

Share on Google Plus

0 comments:

Публикуване на коментар