Спечели новото KIA Rio с пълен резервоар за цял уикенд!


Краен срок - 9 април 2017

Спечели новото KIA Rio за цял уикенд!

Новото KIA Rio е с динамичен дизайн и впечатляваща външност. Уютът на купето, богатото оборудване, интелигентни възможности за свързаност и модерни технологии ще превърнат пътешествията ти в истинско удоволствие, а съвременните системи за сигурност ще ти гарантират спокойствието, което заслужаваш.

В Активацията може да участва всяко физическо лице, което е изпълнило условията на Организатора, описани на интернет-страница на играта и/или предостави своето име и имейл адрес чрез съгласие за връзка с Facebook профила си (Facebook connect).

Участието в Активацията не е обвързано с покупка на продукти, предлагани от Възложителя.

Всяко лице има право да участва в Активацията като предостави публичните данни от своя Facebook профил.

Участието в Активацията се осъществява чрез софтуерната разработка: rio.kia.bg (наричана по-долу „Лендинг страницата“). С регистрацията си за участие в Активацията чрез Facebook connect потребителите автоматично се съгласяват с условията на използване на Лендинг страницата.

Активацията не е спонсорирана, одобрена, администрирана или обвързана по друг подобен начин с Facebook. Участниците в Активацията са уведомени за факта, че инцидентно изискваната от тях информация в хода на участие в Активацията се предоставя на Организатора, а не на Facebook.

За да участва в Активацията, лицето следва да:

a/ доброволно да предостави публичната информация от Facebook профила си, за да достъпи Активацията.

б/ Участието не е обвързано със споделяне на резултат.

Наградата в "KIA Rio чете мисли" се раздава на състезателен и случаен принцип. На дата 10.04.2017 г. се обявява един победител, които ще спечели уикенд в компанията на KIA Rio.

Всеки участник в "KIA Rio чете мисли" влиза веднъж в базата данни и има равен шанс с всички други за спечелването на наградата.

Един участник ще бъдат изтеглен като победител за 1 (един) брой награда - уикенд в компанията на KIA Rio.

Победителят ще бъде обявен в срок от 7 работни дни от краят на Активацията на ФБ страницата на KIA Motors Bulgaria и на интернет-страницата rio.kia.bg и/или нотифициран с Facebook нотификация на профила, с който е приел да участва в активацията.

Победителят ще бъде подканен чрез лично съобщение и/или е-мейл да даде своите координати за връзка. Възложителят ще се свърже с Победителя в срок от 10 работни дни след предоставената информация за контакт на посочените координати. В случай, че победителят не отговори с контактна информация в рамките на 14 календарни дни от полученото съобщение с уведомлението, то това означава, че автоматично се отказва от наградата и претенциите си към нея. Организаторът запазва правото си да изтегли нов победител.

Наградата ще бъде предоставена на победителя в рамките на срок от 1 месец от момента, в който Организатора се свърже с победителя.

Избраният да получи наградата участник получава наградата си в представителството на КИА МОТОРС БЪЛГАРИЯ, на адрес гр. София, бул. „Цариградско шосе” № 144, в срок от 30 (тридесет) дни от първия контакт между Възложителя и победителя.

Избраният да получи наградата участник ще бъде известен от представител на Възложителя в рамките на 14 дни след подаване на данни за връзка с него на Facebook страницата на KIA Motors Bulgaria чрез лично съобщение на страницата.

При получаването той е длъжен да представи документ за самоличност и валидна шофьорска книжка. В случай, че няма шофьорска книжка е длъжен да се яви с придружител, който притежава такава и който ще се ангажира с условията по предаването и използването на автомобила.

Спечелете СЕГА

Share on Google Plus

0 comments:

Публикуване на коментар