Спечелете 70 раници Wilson с брандинг Coca-Cola


Краен срок - 26 март 2017

Февруари - март 2017 - Време за движение!

Регистрирай код през мобилното приложение на MySPARX за Android или iOS, докато си движение, и може да спечелиш 1 от 70 броя раници Wilson с брандинг Coca-Cola

Билетът за наградата раница Wilson с брандинг Coca-Cola се заявява автоматично от системата, след като потребителят регистрира код от 500 ml Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta или Sprite в рамките на 30 минути от получаване на известие в MySPARX (push notification) със следния текст: Спечели билет за томбола с награда, като в следващите 30 мин. регистрираш в MySPARX код от 500 ml Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta или Sprite.

След успешното автоматично заявяване на билета за участие в томболата потребителят получава известие в профила си в MySPARX.

Независимо колко кода регистрира в рамките на 30-минутен интервал според описаното в точка а. на този раздел, потребителят има право на 1 (един билет) за участие в томболата.

Период за заявяване на билет за 70 броя раници Wilson с брандинг Coca-Cola – от 00:00 ч. на 27 февруари 2017 г. до 23:59 ч. на 26 март 2017 г.

В профила на потребителя задължително трябва да бъдат посочени име и фамилия, рождена дата, актуален мобилен номер, имейл адрес и адрес за получаване на награда.

Всички регистрации след определения краен срок на томболата се считат за невалидни.

Теглене на наградите - на 27 март 2017 г.

Информиране на печелившите: със съобщение в профилите на печелившите в MySPARX до 10 работни дни след тегленето на наградите;

Списък с печелившите участници ще бъде публикуван до 10 работни дни след тегленето на наградите.

Наградите се доставят с куриер на посочения при заявяването на билета адрес, за сметка за Организатора, до 45 дни след тегленето на наградите;

В случай че до 3 дни след получаване на известие в профила на печелившия в MySPARX, тя/ той (печелившият) не потвърди достоверността на адреса и телефонния номер в профила си, Организаторът не носи отговорност за изпращането и предоставянето на наградата. След изтичане на 3-дневния срок наградата ще бъде изпратена на адреса, посочен в профила. В случай че доставката е неуспешна, участникът губи правото си на награда и не му се дължат компенсации;


Спечелете СЕГА

Share on Google Plus

0 comments:

Публикуване на коментар