Спечелете телевизор Samsung 40K5502 и 10 ваучера за eMAG


Краен срок - 26 февруари 2017

Наградите се състоят в 10 ваучера на стойност от по 30 лв. всеки и един телевизор Samsung 40K5502.

Всеки участник може да спечели само една награда – или телевизора, или един от ваучерите.

Всеки ваучер може да се използва за покупка на продукти, предлагани от eMAG на сайта eMag.bg. Ваучерите не важат за продукти, предлагани от маркетплейс търговци на eMag.bg.

Механизъм и условия за участие в играта

Участието в играта не е обвързано с покупка на стока или услуга, нито с предоставянето на залог.

За да участва в играта, всеки желаещ следва да направи предположение за това кой ще спечели филмовата награда Оскар в съответната категория като натисне бутона „Избери“ във всички предложени на сайта категории с номинации за Оскар.

Всеки участник следва да попълни коректно изискваните в сайта свои лични данни. Участието в томболите е възможно само след предоставянето на тази информация.

Томболата за телевизора и томболата за ваучерите ще се проведат в присъствието на представител на “Хай Енд Пълбишинг“ ЕООД като резултатите ще се обявят най-късно на 10 март на сайта hicomm.bg. За изтеглянето на печелившите ще се използва онлайн генераторът на случайни числа random.org, чрез който ще бъдат изтеглени номерата от съответната база данни за томболата, съдържаща регистрациите на участниците.

За спечелването на телевизора ще участват само лица, познали поне трима носители на филмовата награда Оскар за 2017 г. В случай че никой от участниците не познае трима, получили Оскар, телевизорът ще бъде предоставен на лице, познало поне двама спечелили Оскар, съответно един спечелил филмовата награда. Ако няма лице, познало номинация, спечелила Оскар, телевизорът ще бъде изтеглен измежду останалите участници.

Всеки от ваучерите съдържа код, който може да бъде приложен към поръчка от eMag.bg и с него да се покрие цялата или част от стойността на тази поръчка. Един ваучер може да се приложи към една поръчка. В случай, че стойността на поръчката надвишава стойността на ваучера, разликата следва да бъде доплатена от поръчващия. В случай че стойността на поръчката е по-ниска от тази на ваучера, поръчващият ще изгуби разликата.

Всеки ваучер може да се използва в периода му на валидност, а именно от 13.03.2017 до 16.04.2017.

Телевизорът ще бъде връчен лично на спечелилия го, ако той живее в гр. София, или изпратен чрез куриер от eMag.bg на посочен от него допълнително адрес в България. Участникът следва да се идентифицира с лична карта при получаването му. Ваучерите ще бъдат изпратени по електронна поща на спечелилите.


Спечелете СЕГА

Share on Google Plus

0 comments:

Публикуване на коментар