Спечелете плащане на сметките за отопление


Краен срок - 28 февруари 2017

CrediHelp ще плати сметката ви за отопление!

Студът домовете ни застигна, и сметката за „топло“ се надигна! Чудиш се как парите да осигуриш, без от нещо друго ти да се лишиш! CrediHelp проблема ще реши и твоята фактура ще плати!

Участвай в томболата на CrediHelp като отговориш правилно на един въпрос.

На седем от вас, отговорили правилно, CrediHelp ще плати януарската фактура към Чез Груп Ад, Енерго Про, EVN, Топлофикация ЕАД, Овергаз или Софиягаз ЕАД. За да участваш в томболата не е необходимо да си клиент на CREDIHELP.

Отговори вярно на следния въпрос, попълни данните си и натисни бутона „РЕГИСТРИРАЙ СЕ“.

Печелившите ще бъдат изтеглени на 01.03.2017г. в присъствието на 3 членна комисия.

*Участниците предоставят доброволно личните си данни във връзка с томболата и дават съгласието си, че в случай на спечелване на награда, техните имена, адрес, снимка или други лични данни биха могли да бъдат използвани за целите на рекламата в печатни, аудио, видео материали, включително директен маркетинг и изпращане на търговски съобщения, както и в интернет пространството от Организатора на томбола, за което Организатора на томболата не дължи заплащане.

На седем участници в томболата, отговарящи кумулативно на условията в параграф III, т.3.1 и т.3.2  и които са спазили изискванията в параграф VI  от настоящите условия, „Кредихелп“ ООД ще заплати фактурите за битови услуги, издадени от един от следните доставчици на услуги:

- „Чез Груп“ АД
- „Енерго Про"
- “EVN”
- „Топлофикация“ ЕАД
- „Овергаз“
- „Софиягаз“ ЕАД

Участието е възможно при стриктно и последователно спазване на следните стъпки:

1. Посещение на сайта на дружеството-организатор на томболата: „Кредихелп“ ООД

2. Предоставяне от страна на регистриралия се верен отговор на следния въпрос: „Какъв цвят е логото на “Credihelp”?Възможни отговори:

- Оранжево и зелено

- Черно и синьо

3. Регистрация за томболата, чрез попълване на необходимите лични данни и  натискане на бутона:“ Регистрирай се“

Печелившите участници от томболата ще се теглят съответно на 01.03.2017г. в 11:00 от Комисия в състав от трима представители на „Кредихелп“ООД, единият от които юрист и задължително в присъствието на управителя на дружеството. След изтеглянето на печелившите участници, същите ще бъдат уведомени за спечелените награди по телефон. Заплащането на стойността на фактурата става чрез представяне на фактура- оригинал или копие, издадена от някой от горепосочените доставчици на битови услуги, като абонат на същата битова услуга задължително следва да бъде лицето, което е изтеглено, а не друго лице(член от домакинството, наемодател и др). „Кредихелп“ ООД ще заплати предоставената фактура в срок от 24:00 часа, считано от нейното представяне. Лице, което е сред седемте изтеглени, може да представи фактурата за заплащане единствено и само лично в офис на „Кредихелп“ ООД срещу предоставен документ за самоличност, с цел пълна и точна идентификация на печелившия участник. Всяко едно от седемте спечелили лица, следва да се яви в срок от 45/четиридесет и пет/ календарни дни в някой от офисите на дружество и да представи фактура за заплащане. След изтичане на този срок „Кредихелп“ ООД няма да заплаща предоставени фактури. Победителите нямат право да получат паричната равностойност на фактурата. Имената на печелившите ще бъдат публикувани на сайта на „Кредихелп“ ООД- www.credihelp.bg , в деня следващ тегленето на томболата.

Спечелете СЕГА

Share on Google Plus

0 comments:

Публикуване на коментар