Спечелете автомобил Porsche Cayenne, луксозни комплекти и аксесоари Porsche


Краен срок - 14 май 2017

В Промоцията могат да участват всички физически лица, навършили 18 години, които регистрират новата клубна карта "ЛУКОЙЛ Клуб" на свое име.

ЕДИНСТВЕНОТО УСЛОВИЕ ЗА УЧАСТИЕ В ТОМБОЛАТА ЗА ГОЛЕМИТЕ НАГРАДИ, ОПИСАНИ В ТОЧКА 7.2. (АВТОМОБИЛ PORSCHE CAYENNE DIESEL PLATINUM EDITION И ДВАТА ЛУКСОЗНИ ПАКЕТА ПОДАРЪЦИ PORSCHE) Е РЕГИСТРАЦИЯТА НА КЛУБНА КАРТА "ЛУКОЙЛ КЛУБ". УЧАСТИЕТО В ТОМБОЛАТА ЗА ГОЛЕМИТЕ НАГРАДИ ПО НИКАКЪВ НАЧИН НЕ Е ОБВЪРЗАНО С ПОКУПКИ ОТ БЕНЗИНОСТНАЦИИ ЛУКОЙЛ.

За участие в томболата за малките награди по т. 7.3. (т. 7.3.1. и т. 7.3.2.) участникът следва да е регистрирал предварително клубна карта "ЛУКОЙЛ Клуб" и да е закупил с нея горива и/или стоки на стойност 50 лева или повече.

Всяко лице има право да регистрира само една карта "ЛУКОЙЛ Клуб" на свое име и мобилен телефон. За избягване на съмнение, на един мобилен телефон може да бъде регистрирана само една карта "ЛУКОЙЛ Клуб" и системата няма да допуска последваща регистрация при съвпадение с номер на мобилен телефон, който е вписан при регистрацията на предходна карта "ЛУКОЙЛ Клуб".

Участникът в промоцията може да вземе карта "ЛУКОЙЛ Клуб" от всички бензиностанции Лукойл на територията на страната. Карта "ЛУКОЙЛ Клуб" е безплатна. Тя се дава неактивна на всеки желаещ да участва в Промоцията.

НЕЙНОТО ПОЛУЧАВАНЕ НЕ Е ОБВЪРЗАНО ПО НИКАКЪВ НАЧИН С ПОКУПКА НА ГОРИВА И/ИЛИ СТОКИ ОТ БЕНЗИНОСТАНЦИИ ЛУКОЙЛ.

За да участва в томболите с награди от Промоцията, участникът трябва да регистрира и активира своята карта "ЛУКОЙЛ Клуб". Картата може да бъде рeгистрирана и активирана по следните начини:

- Самостоятелно, чрез попълване на анкета на интернет адрес club.lukoil.bg;
- На обектите от веригата, с помощта на служител на бензиностанцията;
- C помощта на оператор на Гореща линия 0800 20 220;

Регистрация на картата "ЛУКОЙЛ Клуб" чрез попълване на анкета на интернет адрес club.lukoil.bg се извършва чрез въвеждане на следните персонални данни в електронната анкета на сайта:

- Име, Фамилия (съгласно документа за самоличност);
- Последните 7 (седем) цифри от номера на новата карта "ЛУКОЙЛ Клуб";
- В случай, че участникът има друга (стара) карта за отстъпка при плащане в брой, издадена от Лукойл, се попълва и номерът на тази карта; ВНИМАНИЕ! Попълването на номера на стара карта издадена от Лукойл, автоматично пренася отстъпките по старата карта.
- Дата на раждане;
- Пол;
- Номер на мобилен телефон (валидни са само мобилни номера на български телекомуникационни оператори; националният код +359 не може да се променя от клиента);
- Адрес на електронна поща;
- Собственик на автомобил (да/не);
- Предпочитан метод на комуникация в рамките на Промоцията (SMS или електронна поща);

След правилно попълване на регистрационната анкета в сайта club.lukoil.bg и избиране на бутона "Регистрация", участникът получава на мобилния телефон, регистриран в анкетата SMS, съдържащ уникален код за активация на картата. Този код се въвежда в полето "Код за активация" и се избира бутона "Активация на карта". Ако до 5 минути участникът не получи код за активация на въведения мобилен телефон, вероятно е допусната грешка при въвеждането на мобилния телефон. В такъв случай, участникът трябва да повтори процедурата по регистрация на картата. Всички SMS-и, свързани с регистрирането на картата "ЛУКОЙЛ Клуб" са безплатни за участника в промоцията.

В случай на възникване на въпроси и трудности, свързани с регистрацията на карта "ЛУКОЙЛ Клуб" или получаването на SMS c уникалния код за завършване на процеса по регистрация и активиране на картата, участникът трябва да се свърже със служба "Техническа поддръжка" на телефон: 0 800 20 220. Всички позвънявания на телефона на службата "Техническа поддръжка" са безплатни за участниците в Промоцията.

Участникът в Промоцията се идентифицира по имената и номера на мобилния телефон, посочени от участника в регистрационната анкета, както и чрез номера на картата "ЛУКОЙЛ Клуб", изписан върху нея.

ПОПЪЛВАНЕТО НА РЕГИСТРАЦИОННАТА АНКЕТА И АКТИВИРАНЕТО НА КАРТАТА СА ДВЕТЕ ЕДИНСТВЕНИ УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИЯТА.

Регистрираната карта "ЛУКОЙЛ Клуб"предоставя при ползването си отстъпки при покупката на горива и специални цени при промоции на някои стоки в мини-маркетите в бензиностанциите от веригата ЛУКОЙЛ в България.

Карта "ЛУКОЙЛ Клуб"позволява на ползвателя на картата автоматично да взима участие в последващи промоции, томболи и други активности при условие, че отговаря на правилата, предвидени от "ЛУКОЙЛ България" ЕООД.

Картата "ЛУКОЙЛ Клуб" е валидна само при плащане в брой. Едновременното ползване на карта за безкасово разплащане и карта "ЛУКОЙЛ Клуб" не е възможно.

За получаване на предоставените отстъпки, при покупката трябва да предоставите картата "ЛУКОЙЛ Клуб" на касата в бензиностанцията ЛУКОЙЛ.

Всеки участник в Промоцията, който е регистрирал карта "ЛУКОЙЛ Клуб", автоматично се включва в томболите за теглене на големите награди.

ГОЛЕМИ НАГРАДИ – 3 БРОЯ:

- Автомобил PORSCHE Cayenne Diesel Platinum Edition – 1 бр. (по-долу в текста Автомобилът);

- Луксозен пакет подаръци PORSCHE - 1 (спортен сак, часовник Sport Classic Chronograph Black Edition, чадър) – 1 комплект. (По-долу в текста луксозен пакет подаръци PORSCHE -1 );

- Луксозен пакет подаръци PORSCHE -2 (пътнически куфар Trolley 4, ultralight edition; часовник Sport Classic Chronograph, Black Edition; чадър) – 1комплект. (По-долу в текста луксозен пакет подаръци PORSCHE -2 );

Участието в томболата за Големите награди от Промоцията, описани в предходната точка от настоящите Правила не e обвързано с покупка на горива и/или стоки от бензиностанции Лукойл.

Определянето на печелившите, които ще получат Големите награди, ще се осъществи измежду всички участници в Промоцията, които успешно са регистрирали и активирали своите карти "ЛУКОЙЛ Клуб". Определянето на печелившите ще се състои на 17.05.2016 год. на случаен принцип чрез специално разработен софтуер.

Процедурата по определяне на печелившите ще се контролира от Комисия, съставена от Нотариус, пет представители Организатора и журналисти.

При определяне на печелившите, които ще получат Големите награди от Промоцията, се формира резерв от 10 участника, класирани от 1 до 10. Организаторът на Промоцията може да се възползва от този резервен списък в случай на невъзможност за връчване на Големите награди на основните печеливши (невъзможност за връзка с печеливш, несъответствие с данните, посочени при регистрацията на клубна карта (име, фамилия, номер на картата "ЛУКОЙЛ Клуб", номер телефона, потвърждаващия SMS със съобщението за наградата), отказ от Голяма награда и т.н.. Резервният списък с печеливши участници в Промоцията се записва в протокол.

Резултатите с печелившите на Големите награди от Промоцията ще бъдат публикувани на сайт club.lukoil.bg и на всички бензиностанции ЛУКОЙЛ не по-късно от 18.05.2017.

Организаторът на Промоцията поема изцяло за своя сметка всички разходи, предвидени от българското законодателство, свързани с подаряването на Голямата награда автомобил PORSCHE Cayenne Diesel Platinum Edition.

МАЛКИ ПОДАРЪЦИ – АКСЕСОАРИ PORSCHE И КАРТИ ЗА БЕЗПЛАТНО ГОРИВО ЛУКОЙЛ

Аксесоари PORSCHE:

Всеки участник в Промоцията, който за периода от 13.02.2017 до 14.05.2017 използва своята регистрирана карта "ЛУКОЙЛ Клуб" за покупка на горива с един фискален бон на стойност 50 лева или повече от следните видове: дизел ECTO Diesel, бензин A95 "ЕСТО 95 PLUS" и бензин A98 "ECTO SPORT" в обектите от веригата ЛУКОЙЛ, както и при комбинирана покупка с един фискален бон на стойност 50 лева или повече на гориво ECTO плюс стоки/други горива, автоматично се включва в седмичните томболи за малки подаръци – аксесоари PORSCHE:

Шапки PORSCHE
Термочаша PORSCHE
Чадър PORSCHE
Раница PORSCHE
Cпортна чанта PORSCHE

Карти за безплатно гориво Лукойл:

Всеки участник в Промоцията, който за периода от 13.02.2017 до 14.05.2017 използва своята регистрирана карта "ЛУКОЙЛ Клуб" при покупка с един фискален бон на стойност 50 лева или повече на стоки от магазините на бензиностанции Лукойл и/или горива от следните видове: бензин А95, супер дизел, газ пропан-бутан и метан, както и при комбинирана покупка с един фискален бон на стойност 50 лева или повече на стоки/горива (без ECTO), автоматично се включва в седмичните томболи за малки подаръци – Карти за безплатно гориво Лукойл:

Карта за гориво от 10 литра
Карта за гориво от 20 литра
Карта за гориво от 30 литра

График за провеждане на седмичните томболи за малки награди:

20 февруари 2017 – участват покупки с карти "ЛУКОЙЛ Клуб" осъществени за периода 13.02.17 – 19.02.17

27 февруари 2017 - участват покупки с карти "ЛУКОЙЛ Клуб" осъществени периода 20.02.17 – 26.02.17

6 март 2017 - участват покупки с карти "ЛУКОЙЛ Клуб" осъществени за периода 27.03.17 – 05.03.17

13 март 2017 - участват покупки с карти "ЛУКОЙЛ Клуб" осъществени за периода 06.03.17 – 12.03.17

20 март 2017 - участват покупки с карти "ЛУКОЙЛ Клуб" осъществени за периода 13.03.17 – 19.03.17

27 март 2017 - участват покупки с карти "ЛУКОЙЛ Клуб" осъществени за периода 20.03.17 – 26.03.17

3 април 2017 - участват покупки с карти "ЛУКОЙЛ Клуб" осъществени за периода 27.03.17 – 02.04.17

10 април 2017 - участват покупки с карти "ЛУКОЙЛ Клуб" осъществени за периода 03.04.17 – 09.04.17

18 април 2017 - участват покупки с карти "ЛУКОЙЛ Клуб" осъществени за периода 10.04.17 – 16.04.17

24 април 2017 - участват покупки с карти "ЛУКОЙЛ Клуб" осъществени за периода 17.04.17 – 23.04.17

02 май 2017 - участват покупки с карти "ЛУКОЙЛ Клуб" осъществени за периода 24.04.17 – 30.04.17

08 май 2017 - участват покупки с карти "ЛУКОЙЛ Клуб" осъществени за периода 01.05.17 – 07.05.17

15 май 2017 - участват покупки с карти "ЛУКОЙЛ Клуб" осъществени за периода 08.05.17 – 14.05.17

Печелившите от томболите за малки награди се идентифицират по имената и номера на мобилния телефон, посочен от тях в регистрационната анкета, както и чрез номера на картата "ЛУКОЙЛ Клуб", изписан върху нея.

Резултатите от всяко теглене малките награди ще бъдат оповестявани след 16.00 часа на следващия ден, след провеждане на томболата на club.lukoil.bg, на Горещата линия на ЛУКОЙЛ 0800 20 220, както и на всички бензиностанции ЛУКОЙЛ.

Победителите от всяка томбола ще бъдат информирани до три работни дни от датата на всяко теглене чрез SMS и обаждане от Гореща линия Лукойл на същия мобилен телефон, който участникът е указал в анкетата при регистрацията на картата "ЛУКОЙЛ Клуб".

При позвъняването на оператора от Горещата линия Лукойл печелившият задължително съобщава трите си имена, телефонния номер, регистриран в уебсайта на club.lukoil.bg, номера на своята клубна карта Лукойл и уточнява с оператора реда, и бензиностанцията Лукойл за получаване на наградата си.

Печелившият получава своята награда на посочената от него бензиностанция Лукойл минимум 7 работни дни след задължителната регистрация на Горещата линия Лукойл.

При получаване на наградата печелившият е длъжен да предостави личната си карта или шофьорска книжка, своята карта "ЛУКОЙЛ Клуб", уведомителния SMS за спечелване на наградата. На лица, които не представят или откажат да представят личен документ за идентифициране на самоличността, или някой от другите задължителни документи или информация, награда не се предоставя. Наградата се дава на лицето, което се идентифицира с имената, съобщени на оператора от Горещата линия Лукойл по реда на 7.5. и представи документите и информацията, описани в тази точка.

Спечелете СЕГА

Share on Google Plus

1 comments: