Спечелете електронна везна и продуктови награди Krina


Краен срок - 28 февруари 2017

Балансирай ястието си с ориз Баланс през месец февруари и можеш да
СПЕЧЕЛИШ електронна везна, брандирани лъжици или продуктови награди 🎁🎁🎁

Сподели ни в коментар снимка на ориз Баланс и пилето с ориз, което балансира с него и се включи в томболата за награди🍀

Промоцията обхваща периода: 01.02.2017 г. – 28.02.2017 г., като този период ще бъде разделен на два етапа: 1-ви етап – от 01.02.2017 г. до 09.02.2017 г.; 2-ри етап – от 15.02.2017 г. до 28.02.2017 г.;

В края на всеки от двата етапа от промоцията ще бъдат определяни печелившите участници за съответния етап.

За участие в промоцията участникът трябва да изпълни следните условия: 1) да разполага с активен профил във Facebook.com; 2) да изпълни задачата през съответния етап от кампанията. Задачите и за трите етапа са едни и същи: всеки, който иска да се включи, трябва да качи снимка в коментар под поста, на която ясно се виждат: продуктът ориз Баланс KRINA и продуктите, с които ще направи ястието, показано/зададено в поста, или вече приготвеното ястие.

Съответната снимка трябва да бъде качена в рамките на съоветния етап.

Всеки участник може да качва само по една снимка за всеки отделен етап. Всеки участник може да участва само през един профил.

С качването на снимката/снимките под поста Facebook страницата на KRINA, участникът гарантира, че е неин/техен автор, като дава съгласието си каченaта/качените от него снимка/снимки да бъде използвана/и от Организатора за целите на промоцията и за други рекламни активности по негово усмотрение.

Всички снимки за съответния период се качват в албум на Facebook страницата на KRINA. В края на всеки период ще бъдат изтеглени: 1 голяма награда, 3 малки награди и 1 награда на журито.

Журито ще бъде в състав: 1 /един/ член от страна на Организатора, 2 /двама/ членове от страна на Възложителя.

Журито ще избира печеливши, в чиито снимки задължително присъстват ориз Баланс KRINA и продуктите, с които ще направи ястието, показано/зададено в поста, или вече приготвеното такова.

Наградите, налични за участниците в промоцията, са:
-  Големи награди: 2 /два/ броя електронни везни;
- Малки награди: 6 /шест/ броя брандирани дървени лъжици;
- Награда на журито: 2 /два/ комплекта, съдържащи: една дървена лъжица и един пакет ориз Баланс.

Наградите в постовете на официалната Facebook страница на KRINA не са с реални размери и са изобразени само с илюстративна цел. Възможно е наградата да се различава от на външен вид от изображението на наградата, публикувано на Facebook страницата на KRINA.

След края на всеки етап от кампанията ще бъдат изтегляни чрез жребий 5 /пет/ печеливши участници - 1 /един/, който ще спечели голямата награда, 3 /трима/, които ще спечелят малки награди; 1 /един/, който ще спечели наградата на журито, както е посочено в Раздел V, т.1 по-горе, или общо 10 печеливши участници за целия срок на кампанията. Печелившите ще бъдат изтеглени на случаен принцип в офиса на Организатора в гр. София, пл. “Македония” 1.

Всички снимки, които са като коментар под поста за съответния период, се качват в албум на Facebook страницата на KRINA. След публикуването на албума, всеки може да влезне и да гласува за снимката/снимките, които са му харесали. След края на периода за гласуване, печелившите ще бъдат обявени с пост на страницата.

Периоди за гласуване:
- Първи етап: 07.02.2017 г. - 09.02.2017 г.
- Втори етап: 15.02.2017 г. - 28.02.2017 г.

Дати за обявяване на печеливши
- Първи етап: 09.02.2017 г.
-  Втори етап: 28.02.2017 г.

Имената на печелившите участници, изтеглени съгласно Раздел VII, ще бъдат обявявани във Facebook страницата на KRINA, както следва: - печелившите участници, изтеглени за 1-ви етап, ще бъдат обявени на 09.02.2017 г.; - печелившите участници, изтеглени за 2-ри етап, ще бъдат обявени на 28.02.2017 г.; - печелившите участници,

Всеки от обявените, съгласно предходната точка, печеливши участници следва в срок до 3 /три/ работни дни от обявяването на резултатите да се свърже с Организатора, посредством изпращането на лично съобщение във Facebook страницата на KRINA, в което да посочи трите си имена, телефон за връзка, както и точен адрес за доставка. Ако той не го направи в рамките на определения в предходното изречение срок, губи правото си върху изтеглената награда.

Крайният срок за доставка на всички определени и изтеглени от промоцията награди е 10 (десет) работни дни, считано от деня, в който на Организатора е бил предоставен адрес за доставка от страна на Участника по реда на Раздел VIII, т. 2.1 от настоящите Правила.

Спечелете СЕГА

Share on Google Plus

0 comments:

Публикуване на коментар