Спечелете 10 кухненски робота, 100 сервиза за хранене и 300 кутии за сандвичи


Краен срок - 15 март 2017

Участието в Кампанията за всички награди е обвързано с покупката на следните продукти от марка Калиакра: Калиакра Класика 500g, Калиакра Сандвич 500g и Калиакра с Вкус на Масло 400g.

За да се регистрира за участие в Кампанията, всеки участник трябва да изпълни следните условия:

    Да посети фейсбук страницата на Kaliakra  www.facebook.com/KaliakraBG и да се регистрира чрез собствения си профил.
    Да влезе в специално създаденото приложение Вкусен ден с Калиакра

    В специално обозначения панел за регистрация трябва да попълни Име, Фамилия и валиден телефонен номер
    След регистрация на лични данни, участникът трябва да регистрира кода от касовия бон, със закупен минимум един от следните продукти: Калиакра Класика 500g, Калиакра Сандвич 500g, Калиакра с Вкус на Масло 400g
    При регистриране на код/ове от касови бележки, участникът се регистрира успешно в игратаза една от четиристотин и десетте награди
    Всеки участник има възможността да регистрира най-много по един код от касова бележка седмично, стига на нея да присъства закупен продукт от участващите продукти

По време на цялата кампания, на случаен принцип от всички успешно регистрирали се, ще бъдат изтеглени общо 410 (четиристотин и десет) победителя, които ще спечелят една от следните награди:

    10 Кухненски робота Gorenje: всеки на стойност 199,00 (сто деведесет и девет) лева с включен ДДС, от името и за сметка на Организатора Юниливър България ЕООД.
    100 Сервиза за хранене: марка Luminarc, всеки на стойност 100 (сто) лева с включен ДДС.
    300 Кутии за сандвичи: всяка на стойност  16.00 (шестнадесет) лева с включен ДДС.

Спечелените награди не могат да бъдат заменяни за тяхната парична равностойност.

Наградите ще бъдат изтеглени от комисия от представители на Организаторите („ЮНИЛИВЪР БЪЛГАРИЯ” ЕООД и „БИ ПЛЮС АР” ООД ) в присъствието на нотариус. Тегленето на наградите ще се извърши на случаен принцип от всички регистрирали се в електронната база данни на промоционалното фейсбук приложение на страницата на Калиакра  www.facebook.com/KaliakraBG

Тегленето на горепосочените награди ще се извърши на следните дати:

    06.02.2017г. – 1 бр. кухненски робот, 10 бр. сервиза за хранене, 30 бр. кутии за сандвич
    13.02.2017г. – 1 бр. кухненски робот, 10 бр. сервиза за хранене, 30 бр. кутии за сандвич
    20.02.2017г. – 1 бр. кухненски робот, 10 бр. сервиза за хранене, 30 бр. кутии за сандвич
    27.02.2017г. – 1 бр. кухненски робот, 10 бр. сервиза за хранене, 30 бр. кутии за сандвич
    06.03.2017г. – 2 бр. кухненски робот, 20 бр. сервиза за хранене, 60 бр. кутии за сандвич
    13.03.2017г. – 2 бр. кухненски робот, 20 бр. сервиза за хранене, 60 бр. кутии за сандвич
    16.03.2017г. – 2 бр. кухненски робот, 20 бр. сервиза за хранене, 60 бр. кутии за сандвич

При тегленето ще бъдат изтеглени 410 (четиристотин и десет) победителя и общо 50 (петдесет) резервни участника в случай на дисквалифицирани победители.

Организаторите на промоцията си запазват правото да заменят спечелилия участник, който не отговаря на условията за получаване на голямата награда, описани в този Официален правилник, с друг участник в кампанията, който ще бъде определен по реда на т.7.

Всеки победител ще бъде уведомен от Организаторите на посочения в регистрацията телефонен номер за обстоятелството, че е спечелил награда. Уведомлението ще се извърши до пет работни дни след датата на изтегляне на печелившите.

В случай, че Организаторите не получат обратна връзка  със снимка на касовата бележка, чийто код е регистриран в Кампанията, както и с три имена, ЕГН и точен адрес и телефон за доставка на наградата до 5 (пет) дни след писменото уведомление на съответния победител, този победител се дисквалифицира и за победител се счита резервен печеливш.

Имената на печелившите участници, които отговарят на условията за получаване на наградата, ще бъдат публикувани на фейсбук страницата на Калиакра www.facebook.com/KaliakraBG,    специалната за целта секция „Печеливши“ до три дни след изтегляне на победителите.

Всеки печеливш трябва да изпълни следните действия, за да получи своята награда:

    Да предостави на Организаторите следните данни: три имена, ЕГН и точен адрес, на който да бъде изпратена наградата
    Да представи на Организаторите или на техни подизпълнители копие (или снимка) на касовия бон/бонове със закупен поне един от следните продукти: Калиакра Класика 500g, Калиакра Сандвич 500g, Калиакра с Вкус на Масло 400g, с които се е регистрирал в Кампанията. Наградата не се предава на участника при непредоставяне от последния на копие от касовата бележка/касовите бележки. Датата на касовата бележка/касовите бележки, не трябва да бъде след датата на регистрация в промоционалната кампания.
    В случай че на касовия бон, с който участникът се е регистрирал, закупеният продукт не е изписан с точното име на бранда Калиакра, то за успешно валидиране на съответния уастник, ще е нужно той/тя да предостави снимка на промоционалния капак от закупения Калиакра продукт.

Доставката и осъществяването на наградите ще се извърши за сметка на Организаторите. Изпращането на наградите ще се извърши до 2 (две) седмици, след валидирането на победителите и получаването на необходимите данни от печелившите участници и установяване от Организаторите дали те отговарят на условията на кампанията.

Спечелете СЕГА

Share on Google Plus

0 comments:

Публикуване на коментар