Спечелете 1000 кена с бира и още 150 награди от Ариана


Краен срок - 12 март 2017

Наградите, които могат да бъдат спечелени от участниците, са една от две пратки от 1000 кена Ариана светло 0,5 л, един от 300 комплекта, състоящи се от една платнена торбичка Ариана и един стек Ариана светло (състоящ се от 6 кена по 0,5 л всеки), един от 200 парти кейса за носене на бира Ариана, един от 350 стека Ариана светло (състоящи се от 6 кена по 0,5 л всеки).

Участието в Играта е индивидуално и не е обвързано с покупка на продукти на Възложителя.

Всеки, който желае да участва и отговаря на изискванията на настоящите Правила, е необходимо:

1. да се регистрира на www.ariana.bg/koi и

2. да гласува за един от предоставените кандидати и/или

3. да сподели видео интервю с двамата кандидати.

Всеки участник има възможност да гласува по веднъж през двете фази на кампанията:

- Първа фаза от 24.01 до 12.02.2017 г.
- Втора фаза от 13.02 до 12.03.2017 г.

Всеки участник може да сподели веднъж седмично линк в своя Фейсбук профил към кратко видео интервю с един от предоставените кандидати.

Всеки понеделник – съответно на 30.01.2017 г, 6.02.2017 г, 13.02.2017 г, – чрез жребий в присъствието на представители на Възложителя и на Организатора измежду всички участници, гласували в предходната календарна седмица, се теглят по 100 участника, които печелят по един бр. брандирана дизайнерска торбичка, съдържаща 1 стек Ариана светло, състоящ се от 6 бр. кен  0,5 л всеки.  Ще бъдат изтегляни и по 25 резервни участника.

Всеки понеделник – съответно на 20.02.2017 г, 27.02.2017 г., 6.03.2017 г. и 13.03.2017 г. – чрез жребий в присъствието на представители на Възложителя и на Организатора измежду всички участници, гласували в предходната календарна седмица, се теглят по 50 участника, които печелят по един бр. парти кейс за носене на бира Ариана.  Ще бъдат изтегляни и по 25 резервни участника.

Всеки понеделник – съответно на 30.01.2017 г, 6.02.2017 г, 13.02.2017 г, 20.02.2017 г, 27.02.2017 г., 6.03.2017 г. и 13.03.2017 г. – чрез жребий в присъствието на представители на Възложителя и на Организатора измежду всички участници, споделили видеото на своя фаворит във Фейсбук профила си  през предходната календарна седмица, се теглят по 50 участника, които печелят по един 1 стек Ариана светло, състоящ се от 6 бр. кенове по 0,5 л всеки. Ще бъдат изтегляни и по 10 резервни участника.

На 13.02 и на 13.03 чрез жребий в присъствието на нотариус, представители на Възложителя и на Организатора измежду всички участници, ще бъдат изтеглени по една награда, състояща се от 1000 бр. Ариана светло кен от 0,5 л, ще бъдат изтеглени и по 3 резервни участника.

Имената на спечелилите участници и на резервните печеливши се публикуват на www.ariana.bg/koi в деня на изтеглянето им.

Един участник в Играта не може да спечели повече от една награда в една от двете фази на играта.

В срок до 3 (три) работни дни след публикуване на имената на печелившите Организаторът изпраща уведомление на спечелилите лица на посочения от тях при регистрацията им имейл.

В срок до 5 (пет) работни дни от получаване на имейла по т.14 спечелилите участници следва да се свържат с Организатора и да й предоставят необходимите данни за получаване на наградата - три имена, дата и година на раждане, телефон за връзка и точен адрес.

Спечелилите участници получават наградите си лично чрез куриерска фирма на посочените от тях адреси най-късно до 14 календарни дни след получаване на данните за извършване на доставката. Куриерските разходи са за сметка на Организатора.

При получаване на всяка от наградите, печелившият трябва да докажe, че e пълнолетен чрез представяне на куриера на документ за самоличност.

Спечелете СЕГА

Share on Google Plus

0 comments:

Публикуване на коментар