Спечелете смартфон Huawei P9 Lite


Краен срок - 10 март 2017

Всеки, който желае да участва, следва да посети интернет страницата на кампанията и да заяви своя безплатен абонамент за Рубриката, която е посветена на мобилния конгрес в Барселона, при активирането на който участникът ще получава ежедневно новини от мобилния конгрес в Барселона.

При активацията на абонамента в т. 4.1.1., всеки който желае да се включи следва да заяви участието си в Кампанията като попълни наличната форма за участие. Участникът следва да попълни своето име, фамилия, валиден имейл адрес и телефон.

След надлежното попълване на формата за участие на посочения от Участника имейл адрес, същият ще получи линк, при достъпването на който ще валидира своята регистрация. С
оглед избягване на всякакво съмнение: В случай че участникът не потвърди своята регистрация, чрез активирането на получения по имейл линк, то същият няма да бъде включен и губи правото си да участва в кампанията.

С валидирането на своята регистрация Участникът се включва в кампанията.

Всеки участник има право да попълни само една форма за участие и има право да се включи в Кампанията само веднъж.

Всеки, който се включи в Кампанията, има право и може да спечели наградата по т. 5 по- долу.

Награди: Huawei P9 Lite - 1 брой

Всеки, който отговаря на условията на настоящите Правила се включва в тегленето на наградата по т. 5.1 по-горе.

Участникът в Кампанията, който печели наградата по т. 5.1, се определя чрез електронно теглене, което се извършва автоматично, чрез специализиран софтуер, в централния офис на Организатора и в присъствието на Комисия, съставена от служители на Организатора, която удостоверява резултатите от него.

Определянето на печелившия участник ще се извърши до 3 (три) дни след крайната дата на Кампанията.

Печелившият Участник, който спечели описаната от него награда, съобразно т.5.1, ще бъде обявен на официалната интернет страницата на Мтел блога на Организатора: http://blog.mtel.bg/ в срок до 7 дни считано от 10.03.2017 г.

След определяне на печелившия Участник се изтегля още 1 (един) резервен печеливш Участник. Резервният печеливш Участник може да замести предходния изтеглен, при условие, че същият не може да бъде открит и/или не може да получи наградата в срока по т. 7.5. от тези Правила.

Определянето на печелившия Участник и представянето на наградата се извършва чрез теглене измежду всички участници, които отговарят на условията по т. 3 и т. 4 от тези Правила.

Печелившият участник ще бъде информиран за спечелената от него награда по т. 5.1 и за начина на получаването й чрез изпращане на имейл от служител на Организатора на имейл
адрес за контакти, посочен при регистрирането на участника в Кампанията. В случай че печелившият участник не отговори на имейла и същият не може да бъде открит в рамките на 3 дни от датата на изпращане на изходящия от Организатора имейл, или откаже да получи наградата, за победител се счита резервният печеливш участник, с който се правят опити за връзка по описания в тази точка начин. В случай че и с него не може да бъде осъществен контакт или откаже да получи наградата, същата остава неразпределена и ново теглене не се организира.


Спечелете СЕГА

Share on Google Plus

0 comments:

Публикуване на коментар