Спечелете 10 комплекта от стенен часовник и сладка награда


Краен срок - 28 февруари 2017

В Играта участват всички потребители, които са:

- прочели са и са се съгласили с Общите условия на Играта;

- се регистрирали с личните си данни чрез регистрационната форма в уебсайта на Играта;

- завършили участието си в Играта, като са генерирали картичка с послание за Заговезни в сайта и са изпратили, чрез някоя от възможностите: споделяне на стената на свой приятел във Facebook, на лично съобщение на свой приятел във Facebook, или посредством линка, генериран под картичката.

Всяко физическо лице, спазило условията по т. 5.1., участва в томболата за награди в Играта.

Всеки Участник играе от свое име и следва да получи награда, ако бъде изтеглен в томболата.

Всеки участник в Играта може да бъде избран за победител само веднъж в рамките на периода на Играта.

Всеки участник носи отговорност за коректното попълване на данните. При несъответствие в данните, Организаторът не носи отговорност.

За да се включи в томболата за награди, Участникът следва да:

Да премине през всички стъпки на Играта, а именно:

- Да влезе в уеб страницата на Играта на адрес http://sladkivremena.bg/

- Да избере една от четирите категории послания;

- След като избере категория, да избере едно от шестте послания в нея;

- Да се регистрира чрез формата за Регистрация със своите име и фамилия, телефонен номер, e-mail адрес, както и името на човека, на когото желае да изпрати посланието.

- Да завърши участието си, като генерира своя картичка с послание.

- Да сподели посланието на стената на свой приятел във Facebook, да изпрати посланието като лично съобщение до свой приятел във Facebook или да копира и изпрати линка към картичката, през друг дигитален канал, напр. e-mail или други социални мрежи.

В играта ще бъдат раздадени общо 20 награди.

В играта ще бъдат изтеглени общо 10 печеливши участници, като награда получава печелившият участник, изпратил послание, и един от хората, до които той е изпратил посланието си чрез участие в Играта.

Печелившият, изпратил дигитално послание (прошка), получава като награда 1 брой метална кутия халва Сладки времена 420 г и 1 брой стенен часовник, брандиран с марката Сладки времена. Получилият дигитално послание (прошка), получава хартиена картичка с конкретното послание от Играта и 1 брой метална кутия халва Сладки времена 420 г

Победителите в Играта се определят с еднократно теглене след изтичане на срока за участие в Играта. Тегленето се извършва на случаен принцип чрез специализиран софтуер.

Победителите нямат право да получат паричната равностойност на наградите.

Пълният списък с печелившите участници в Играта ще бъде достъпен в секция Печеливши в сайта на Играта на адрес http://sladkivremena.bg/

Печелившите участници в Играта, следва да бъдат уведомени, че печелят чрез писмо на e-mail адреса, който са посочили при регистрацията си в Играта или с телефонно обаждане. За да получи наградата си, Участникът трябва да отговори на това писмо в срок от 10 работни дни, като съобщи трите си имена, телефон за връзка и точен пощенски адрес, на който да бъде доставена наградата от Играта. Освен описаните данни, печелившите трябва да предоставят на Организатора две имена, точен адрес и телефон на човека, до когото е изпратил послание чрез участие в Играта.

В случай, че с избрания за победител Участник не е осъществен контакт в рамките на 10 (десет) работни дни, през които избраният за победител участник не е предоставил данните по т. 8.1., счита се, че Участникът се отказва едностранно от наградата си и Организаторът може на негово място да изтегли нов участник, който да получи съответната награда.

Избраните да получат награди участници получават наградите си по куриер в срок от 30 (тридесет) работни дни от предоставянето на данните по т. 8.1. на посочения от тях пощенски адрес.

Спечелете СЕГА

Share on Google Plus

0 comments:

Публикуване на коментар