Спечелете дизайнерски диван и луксозен сервиз от Baileys


Краен срок - 31 март 2017

За да заяви участие в играта, потребителят трябва да осъществи последователно следните действия:

Да  посети уебстраницата на играта

Да мине през всички стъпки на създаване на кафе рецепта, като на всяка стъпка избере един от три налични елемента.

Да сподели във Facebook  на собствената си стена или на Facebook профилът на приятел готовата рецепта. За да участва в томболата за наградата, потребителят  трябва да е споделил във Facebook поне една готова рецепта.

Всички участници, навършили 18 години, които са споделили кафе рецепта и са се регистрирали успешно (само веднъж) на сайта www.baileyscafe.bg , участват в жребий, който на произволен принцип определя победителите. Победителите ще бъдат избрани чрез жребий  в присъствието на нотариус на 06.04.2017 г. и  ще бъдат обявени на 07.04.2017 г. на сайта www.baileyscafe.bg. В присъствието на нотариус на 06.04.2017 г. ще бъдат изтеглени и „резервни“ победители съответно един резервен победител за „Голяма“ награда и един резервен победител за „Малка“ награда, които ще получат наградите, в случай, че първоначално изтеглените победители откажат да получат наградата, в срок до 21.04.2017 г. или не потвърдят данните си чрез отговор на изпратения от Организаторите е-mail, в срок до 21.04.2017 г.

Участниците, които са обявени за печеливши по реда на раздел ІІI от настоящите Общи условия („Победителят”) имат право да получат само по 1 (една) награда,  като непосредствено преди  самото теглене на името на участника, се съобщава каква награда  малка или голяма ще бъде теглена. Същото условие важи и при жребия за „резервните“ победители.   Участник, спечелил по реда на раздел ІІI малка награда има право да получи само 1 (една) малка награда, а участник, спечелил голяма награда има право да получи само 1 (една) голяма награда.

Наградният фонд на Играта се състои от:

1 (една) Малка награда – луксозен сервиз за кафе на стойност до 200 лв.
1 (една) Голяма награда – дизайнерски диван на стойност до 2 000 лв.

Победителите се уведомяват чрез e-mail и телефонно обаждане в срок до 24 (двадесет и четири) часа, след като са били  изтеглени.

Изтеглените победители, които са били уведомени по  e –mail  или телефонно обаждане, трябва да потвърдят данните си и желанието си да получат наградата чрез изпращане на e-mail, на следния електронен адрес bulgaria.baileys@gmail.com не по-късно от 21.04.2017 г. включително ( до 23:59 ч.). Изпратено потвърждение след тази дата и час се счита за невалидно. Ако победителят откаже да получи наградата или не потвърди данните си чрез отговор на изпратения от Организаторите е-mail в срок до 21.04.2017 г., наградата се печели от втория, резервен победител, определен за съответната награда, който следва по реда на т. 7 да бъде уведомен и в  срок до 7 дни от уведомяването да потвърди чрез e-mail данните си на посочения електронен адрес: bulgaria.baileys@gmail.com.

Наградата се получава до 3 (три) месеца, след като Участника потвърди личните си данни чрез e-mail.

Спечелете СЕГА

Share on Google Plus

0 comments:

Публикуване на коментар