Спечелете билети до избрана дестинация, 50 куфара, 50 комплекта тениски и 80 000 ключодържателя от Coca-Cola


Краен срок - 7 април 2017

Промоцията се организира и провежда в избрани обекти на територията на Република България.

Участващите опаковки са Кока-Кола; Кока-Кола Зиро; Фанта Портокал; Фанта Лимон; Спрайт; Швепс - Тоник, Мандарина, Битер лимон, всички в стъклени бутилки от 250 мл.

С участие в промоцията може да бъде спечелена една от следните награди:

1. Ключодържател „Кока-Кола“   - 80 000 бр. 

2. Пътнически куфар с брандинг „Кока-Кола“  -  50 бр.

3. Два двупосочни билета до избрана дестинация в Европа (възможни дестинации за избор – Атина, Ларнака, Миконос, Санторини, Париж, Милано, Лондон, Виена) с авиокомпания Aegean Airlines  - 6 бр. Билетите може да бъдат използвани в периода април – септември 2017 г.

Награди за партньори от участващи в Промоцията заведения:*

4. Два двупосочни билета до избрана дестинация в Европа (възможни дестинации за избор – Атина, Ларнака, Миконос, Санторини, Париж, Милано, Лондон, Виена) с авиокомпания Aegean Airlines  - 1 бр. Билетите може да бъдат използвани в периода април – септември 2017 г.

5. Комплект от 5 тениски „Кока-Кола“   - 50 бр.

*Повече информация за участие в тази част от Промоцията може да бъде получена от търговските представители на Кока-Кола ХБК България.

За всеки две закупени стъклени бутилки наведнъж от участващите опаковки (Кока-Кола;  Кока-Кола Зиро; Фанта Портокал; Фанта Лимон; Спрайт; Швепс –  Тоник, Мандарина, Битер лимон, всички в стъклени бутилки от 250 мл) в участващите обекти, потребителят получава скреч карта на място в същия търговски обект в момента на покупката. При наличие на следните надписи в полето за изтриване:

„Печелиш Ключодържател“, в комбинация с промо код – потребителят има право да получи един брой награда, описана в т. 6.1 и Приложение №  1, на място в търговския обект, както и да регистрира кода на www.mypromocc.bg и да участва в тегленето на една от общо 56 награди, описани в т. 6.2., 6.3. и Приложение № 1. При регистриране на промо код, участникът трябва да попълнят име, фамилия, телефон за контакт и да декларира, че е запознат и приема Официалните правила на Промоцията и има навършени 16 години. Няма ограничение за броя на регистрираните кодове от един потребител.

Промо код (комбинация от 7 символа – цифри и букви), потребителят може да го регистрира на www.mypromocc.bg и да участва в тегленето на една от общо 56 награди, описани в т. 6.2., 6.3. и Приложение № 1. При регистриране на промо код, участницикът трябва да попълни име, фамилия, телефон за контакт и да декларира, че е запознат и приема Официалните правила на Промоцията и има навършени 16 години. Няма ограничение за броя на регистрираните кодове от един потребител.

а За най-малко един регистриран промо код участникът има шанс да спечели Пътнически куфар с брандинг „Кока – Кола“, описан в т. 6.2 и Приложение № 1. При изтегляне на печеливш, той/тя автоматично се сваля от следващо участие.

б За най-малко три регистрирани промо кода участникът има шанс да спечели Два двупосочни билета до избрана дестинация в Европа с авиокомпания Aegean Airlines, описани в т. 6.3 и Приложение № 1. При изтегляне на печеливш, той/тя автоматично се сваля от следващо участие.

в  Всеки спечелил регистриран участник ще бъде прозвънен от представител на Организатора до пет работни дни, включително датата на изтегляне. След прозвъняване на печелившите и успешна връзка с тях, имената им ще бъдат публикувани на www.mypromocc.bg, но не по-късно от 10 работни дни след тегленето на съответния жребий. Условията за предоставяне на наградата ще бъдат уточнени в рамките на телефонния разговор с представителя на Организатора. Наградата „Пътнически куфар с брандинг „Кока-Кола“ се доставя на печелившия участник за сметка на Организатора.

г. При всяко тегленене на печеливши ще бъдат изтегляни резервни печеливши участници. При 2 неуспешни опита за свързване с печелившия според описаното в 7.2.в, следващият изтеглен като печеливш съответната награда ще бъде приет за прозвъняване от представител на Организатора. Условията за предоставяне на наградата ще бъдат уточнени в рамките на телефонния разговор с представителя на Организатора. Наградата „Пътнически куфар с брандинг „Кока-Кола“ се доставя на печелившия участник за сметка на Организатора.

Един участник може да спечели само една награда от онлайн частта на Промоцията на www.mypromocc.bg

Скреч карти с текст „Печелиш Ключодържател“ няма да могат да бъдат предявявани за награда в други участващи в Промоцията обекти, различни от мястото на покупка, както и в по-късен момент от същия обект, където продуктът е закупен.

Общият брой скреч карти е 880 000, като 80 000 броя от картите са с текст „Печелиш Ключодържател“ в комбинация с промо код, 800 000 броя съдържат „Промо код“

За да получи наградата си, печеливш участник трябва да удостовери самоличността си с официален документ, да предостави скреч картите, чиито промо кодове е регистрирал за участие в Промоцията, и да подпише декларация за приемане на награда.

За да се възползва от награда „Два двупосочни билета до избрана дестинация в Европа (възможни дестинации за избор – Атина, Ларнака, Миконос, Санторини, Париж, Милано, Лондон, Виена) с авиокомпания Aegean Airlines“, печелившият участник трябва да разполага с изрядни документи за пътуване според изискванията на Aegean Airlines: https://en.aegeanair.com/ Същото важи и за придружителя на печелившия участник.

Теглене на награди посредством системата на www.mypromocc.bg:

- 20.02.2017 – 10 куфара
- 27.02.2017 – 5 куфара; 1 комплект от два двупосочни самолетни билета с авиокомпания Aegean Airlines
- 06.03.2017  - 5 куфара; 1 комплект от два двупосочни самолетни билета с авиокомпания Aegean Airlines
- 13.03.2017 - 5 куфара; 1 комплект от два двупосочни самолетни билета с авиокомпания Aegean Airlines
- 20.03.2017 - 10 куфара; 1 комплект от два двупосочни самолетни билета с авиокомпания Aegean Airlines
- 27.03.2017 - 5 куфара; 1 комплект от два двупосочни самолетни билета с авиокомпания Aegean Airlines
- 10.04.2017 - 10 куфара; 1 комплект от два двупосочни самолетни билета с авиокомпания Aegean Airlines

Теглене на награди за партньори от участващи в Промоцията заведения:*

- 12.04.2017 - 1 комплект от два двупосочни самолетни билета с авиокомпания Aegean Airlines; 50 комплекта от 5 тениски „Кока-Кола“.

*Този жребий няма да бъде теглен посредством системата на www.mypromocc.bg Печелившите от него обаче ще бъдат обявени в специална секция на сайта на Промоцията на www.mypromocc.bg

Спечелете СЕГА

Share on Google Plus

0 comments:

Публикуване на коментар