Спечелете 50 комплекта Gliss Fiber Therapy с OmegaPlex®


Краен срок - 19 февруари 2017

Серията Gliss Fiber Therapy с OmegaPlex® за възстановяване на връзките във фибрите на косъма e създадена за коса подложена на прекомерно третиране – химично и/ или механично.

Регистрирайте се сега в срок до 19.02.2017г. включително за безплатен тест на един от комплектите Gliss Fiber Therapy с OmegaPlex®. Станете един от нашите 50 dm скаута!

За да се регистрира за участие в томболата за тест на продукт dm Scout, всеки участник, който отговоря на условията за участие, следва да попълни задължително, в определените за това полета на формуляра, своите данни – пощенски адрес, три имена и имейл-адрес. Достъпът до формуляра за регистрация в dm Scout става през Facebook фен-страницата на dm България на адрес: www.facebook.com/dm.Bulgaria и през обозначения с dm Scout върху него таб или тийзър.

Регистрации за участие в dm Scout, изпратени по различен начин от гореописания, като например в съобщение или чрез публикация на стената на фен-страницата на dm България, няма да бъдат приети и обработени от Организатора и имената на съответните участници няма да бъдат допуснати за участие в томболата. dm България не носи отговорност за нередности и грешки, възникнали поради забавяния или прекъсвания в предаването на данни онлайн, както и при неправилно попълнена или липсваща  информация от страна на участника или други технически проблеми с преноса на данни онлайн.

Участниците, на които ще бъдат изпратени продукти за тест, ще бъдат определени на 20.02.2017г. на случаен томболен принцип измежду всички лица, които са се регистрирали за участие в активността по реда и начина, описани в настоящите условия и правила, от тричленна комисия на Организатора. Техният брой отговаря точно на броя на продуктите, обявени за тест от страна на Организатора, описани по-горе в настоящите условия и правила. За определянето на участниците, които ще получат продукт на Организатора за тест, се съставя протокол, подписан от членовете на комисията, в който се обявяват имената на участниците, както и продукта, които ще тестват. Имената на тези участници ще бъдат обявени на фен-страницата на dm България във Facebook на адрес https://www.facebook.com/dmBulgaria на 20.02.2017г.

Избраните участници в dm Scout, на които ще бъдат изпратени продукти за тест, съгласно предвиденото в предходния параграф, ще получат на посочения от тях пощенски адрес във формуляра за регистрация конкретния продукт, за теста, на който са определени, в срок до 10.03.2017г. Продукти за тест се изпращат единствено на пощенски адреси в рамките на Република България. Всеки участник носи сам отговорност за верността на подадените от него данни за контакт. Правото за тест на продукта изтича в рамките на шест седмици от датата на приключване на регистрацията в тестовата акция.

След потвърждаване на участие в dm Scout участникът получава в рамките на две календарни седмици по имейл и линк, който води към формуляр за оценяване на продукта. Участникът ще бъде помолен да даде своето мнение за тествания продукт след изтичане на шестседмичния тест период, но без да бъде изрично задължаван да направи това.

Всяко лице, което отговоря на условията за участие, може да се регистрира само един единствен път за участие в една текуща акция dm Scout чрез попълване на регистрационната форма на Организатора. Многократното участие на едно и също лице с един и същ имейл-адрес не е възможно в периода на една и съща акция dm Scout.

Едно и също лице не може да участва в две поредни акции dm Scout, без значение дали се регистрира с различни имейл- и/или пощенски адреси.

Спечелете СЕГА

Share on Google Plus

0 comments:

Публикуване на коментар