Спечелете 10 броя външни мобилни акумулаторни батерии


Краен срок - 28 февруари 2017

За да създаде т.нар. видео меме e необходимо потребителят да се регистрира на адрес vivameme.info  или ако вече е създал своя регистрация, да се логне в сайта с потребителските си данни.

Потребителят може да избере произволен видео клип от предоставените на адрес vivameme.info и да въведе собствени субтитри върху видеото с нов, забавен текст на български език, които субтитри се присъединяват към избраното видео съдържание.

Уеб сайтът на видео meme играта ще бъде захранван периодично с нови видеа, които могат да бъдат субтитрирани от потребителите, оценявани по рейтинг и споделяни в социалните мрежи.

Потребителят може да въведе субтитри на повече от един видео клип.

След въвеждането на субтитрите, видео меме-то може да бъде споделяно в социалната мрежа Facebook, да бъде преглеждано от други потребители и оценявано по рейтинг в сайта на играта..

След създаване на видео меме от потребителя, субтритираният клип се одобрява от администратор на Организатора преди публикуването му в сайта на играта. Организаторът си запазва правото да не одобрява за публикуване видео меме-та, които съдържат обидни и нецензурни изрази, уронват престижа на лица, организации или компании. Организаторът не поема задължение да уведомява автора на видео меме-то за негов клип, който не е получил одобрение за публикуване.

След изтичането периода на играта, всички потребители създали свои видео меме-та се класират в зависимост от рейтинга, който техните клипове са събрали на уеб страницата на играта от останалите потребители. Имената на първите 10 потребителя, чиито меме-та имат най-висок рейтинг се обявяват на уеб страницата на играта до 06.03.2017г.

Първите десетима потребители, получили най-много харесвания на техен видео меме клип в сайта на играта получават награди – десет броя външни мобилни акумулаторни батерии, брандирани  логото на VIVACOM TV. B) Представител на Организатора ще се свърже с всеки от победителите до 5 работни дни след обявяването на печелившите в уеб сайта на играта на посочения от него телефон или е-mail за обратна връзка по време на регистрация в сайта, или чрез лични съобщения във Facebook. Наградите ще бъдат изпратени на посочен от победителите адрес за доставка по куриер, в рамките на цялата страна.

Един потребител може да получи само една награда.

Спечелените награди не могат да бъдат заменяни за паричната им равностойност.

Ако в срока упоменат в т. В) Организаторът не успее да се свърже с печелившия или в случай че печеливш не получи своята награда поради причини, които не зависят от Организатора или поради представяне на грешен и/или непълен адрес за доставка на наградата, той губи правото си да получи своята награда, като тя остава неспечелена.

Участието в играта не е обвързано с покупка на стока или със сключване на договор за предоставяне на услуга. Право на участие в играта имат всички български  граждани на възраст над 18 години. В играта не могат да участват служители на Организатора или свързани компании, както и членовете на техните семейства.

Не се допускат до разпределяне на наградите участници, които използват недобросъвестни методи, техники и софтуер за манипулиране на резултатите от играта.

Спечелете СЕГА

Share on Google Plus

0 comments:

Публикуване на коментар