Спечелете стойността на своята покупка от Техномаркет


Краен срок - 31 януари 2017

Печелившите участници ще бъдат изтегляни, в присъствието на свидетели, в централния офис на Организатора, на следните дати: 5 януари 2017 г., 6 януари 2017 г., 9 януари 2017 г., 10 януари 2017 г., 11 януари 2017 г., 12 януари 2017 г., 13 януари 2017 г., 16 януари 2017 г., 17 януари 2017 г., 18 януари 2017 г., 19 януари 2017 г., 20 януари 2017 г., 23 януари 2017 г., 24 януари 2017 г., 25 януари 2017 г., 26 януари 2017 г., 27 януари 2017 г., 30 януари 2017 г., 31 януари 2017 г. (Датите) и ще бъдат обявявани на съответната дата на изтеглянето им на www.technomarket.bg, както и на Фейсбук страницата на Организатора.

Участието в играта е обвързвано със закупуване, в ​​рамките на периода на играта на един или повече от всички налични в търговския обект продукти.

За да участва в ИГРАТА, потребителят следва да регистрира своята покупка на www.technomarket.bg като посочи:

    Име, Презиме и Фамилия
    Точен Адрес
    Телефон
    E-mail
    Номер на касова бележка - 0000000
    Номер на документ - 000000000000000000

След извършване на регистрацията на сайта на Дружеството, участникът не може да променя въведената от него информация. Всяко лице, участващо в Играта се счита, че е съгласно да предостави личните си данни. Организаторът не носи отговорност за предоставени от потребителите неверни или непълни данни за контакт.

На посочените в Раздел 3. Дати, в централния офис на Организатора, чрез жребий в присъствието на свидетели, измежду всички регистрирали се участници, ще бъдат изтегляни определен брой  печеливши, както следва:

    5 януари 2017 г. - 13 печеливши;
    6 януари 2017 г. - 13 печеливши;
    9 януари 2017 г. - 26 печеливши;
    10 януари 2017 г. - 13 печеливши;
    11 януари 2017 г. - 13 печеливши;
    12 януари 2017 г.  - 13 печеливши ;
    13 януари 2017 г.  - 13 печеливши ;
    16 януари 2017 г. - 26 печеливши;
    17 януари 2017 г. - 13 печеливши;
    18 януари 2017 г.  - 13 печеливши;
    19 януари 2017 г. - 13 печеливши ;
    20 януари 2017 г. - 13 печеливши ;
    23 януари 2017 г. - 26 печеливши;
    24 януари 2017 г. - 13 печеливши;
    25 януари 2017 г. - 13 печеливши;
    26 януари 2017 г.  - 13 печеливши ;
    27 януари 2017 г.  - 13 печеливши ;
    30 януари 2017 г. - 27 печеливши ;
    31 януари 2017 г. - 13 печеливши ;

Всички регистрирани и неизтеглени потребители продължават да участват в тегленията до края на периода на играта. Печелившите участници ще бъдат обявявани на съответната дата на изтеглянето им на www.technomarket.bg, както и на Фейсбук страницата на Организатора http://facebook.com/technomarket след проверка от страна на Организатора на наличието и валидността на регистрирания от потребителя касов бон.

Важно: Участието в играта е безплатно и не е обвързано с предоставяне на залог от страна на Участниците!

Изтеглените печеливши участници получават ваучер за последващи покупки на стоки в магазини Техномаркет и Техномаркет@Хоум, на стойността на регистрираната си покупка .

Например: Потребител прави покупка в периода на играта на стойност 899 лв. и валидно регистрира същата на сайта на Организатора; в случай, че бъде изтеглен, потребителят получава ваучер за последваща покупка на стоки от Техномаркет и Техномаркет@Хоум ма стойност 899 лв.

В срок от 2 работни дни от обявяването на печелившите участници, представител на Организатора от съответния магазин, където е направена покупката, се свързват с потребителя, за да уговорят получаването на  наградата. Ваучерите се получават лично от изтегления и обявен потребител в рамките на 3 работни дни след поканата за получаване на наградата.

ПРАВИЛА ЗА ПОСЛЕДВАЩО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВАУЧЕРИТЕ.

1. Всеки ваучер е със срок на валидност до 28.02.2017 г., като не може да бъде използван след тази дата;

2. Ваучерите могат да бъдат използвани за последваща покупка на стока/и, с изключение на стока/и, включени в активна промоция на Организатора, на стока/и в пакет и/или на преоценени артикули с нарушен търговски вид;

3. Ваучерите не могат да бъдат осребрявани;

5. Комбинация от ваучери с карти за лоялни клиенти и други карти за отстъпка при пазаруване в Техномаркет или Техномаркет@Хоум,  даващи допълнителна отстъпка, не са възможни.

6. При връщане на стока, закупена с ваучер, се възстановява само сумата, доплатена от потребителя, над номиналната стойност на ваучера;

7. В случай на съмнение, че физическо или юридическо лице възнамерява да използва ваучерите за да закупи стоки в количества и/или с цел препродажба и/или с цел ползване не по предназначение, "Техномаркет България" АД запазва правото си, по свое усмотрение, да откаже продажбата на такива лица;

В ИГРАТА могат да участват лица, регистрирали валидни касови бонове за покупка и серийни номера на участващ продукт от верига магазини ТЕХНОМАРКЕТ и Техномаркет@Хоум. Касовите бонове и серийните номера, които са променени, дублирани, фалшифицирани, подправени и/или съдържат и други грешки, включително, но без ограничение, се считат за невалидни и се обезсилват.

Спечелете СЕГА

Share on Google Plus

0 comments:

Публикуване на коментар