Спечелете пътуване на стойност 5000 лв., 10 пътувания за 500 лв. и 50 кошници в продукти Lidl


Краен срок - 2 април 2017

Мъже,

Дължим им го. Нека покажем по един различен начин колко специални са жените в живота ни. Едно добре приготвено ястие от нас, една усмивка от тях, и всички сме щастливи. Дори да е трудно, с брашно посипано по пода, с ръце, омазани в зехтин, сотирайки, филетирайки.  С хумор. Защото знаем, че важен е жестът, а не колко изряден е той.

Защо в четвъртък?
Защото понеделник е началото на седмицата, а във вторник и сряда има Шампионска лига. Петък си е петък, всичко се случва. Уикендът е ясен. Четвъртък е денят. Ние, Манчев и Шишков, сме тук, за да помагаме с идеи и обучителни видеа в името на вашето кулинарно приключение.

За да участва в Играта всеки Участник трябва:

1. да сготви за своята любима (по възможност в четвъртък). Участникът може да сготви рецепта както по собствен избор, така и може да избере от някое от предложенията на Манчев и Шишков, достъпни на gotvi.lidl.bg;

2. да заснеме снимка и/или видео на сготвеното/сготвените ястие/ястия. За допустими изображения/видеа се смятат такива съдържащи собственоръчно приготвени ястия, заснети в домашна обстановка. Няма да бъдат допускани изображения свалени от интернет или заснети в заведения за обществено хранене, също и такива, съдържащи обидно или нецензурно съдържание.

3. да се регистрира на страницата https://gotvi.lidl.bg. За целта Участникът следва на заглавната страница (home page) на  https://gotvi.lidl.bg да натисне бутон „Участвай“. В новопоявилия се прозорец Участникът следва да въведе: две имена, актуален e-mail адрес и телефон, да отбележи, че е съгласен с Правилата на Играта, да качи поне 1 снимка (допустими са до 6 снимки за една рецепта) и/или видео на сготвеното/сготвените ястие/ястия и да натисне бутон „Регистрирай се“. След веднъж създадена регистрация всеки участник ще може да качва следващите рецепти като избере иконата изобразяваща човече в дясната част на сайта, избере появилата се опцията „качи рецепта“ и в новопоявилия се прозорец да въведе вече регистрираните e-mail и парола след което да натисне бутон „Влез“.

В рамките на 24 часа от регистрацията Участникът ще получи на предоставения от него e-mail адрес активен линк. Организаторът си запазва правото да не допусне до по-нататъшно участие регистрации, при които са качени снимки с различно от посоченото в чл.7.2. съдържание. Участникът следва да копира и препрати линка на своята любима, която следва да отвори линка, да гласува за сготвеното от него ястие (по предвидената скала от 1 до 5), да въведе в предвидените за това полета своите данни, а именно: две имена, да отбележи, че е съгласна с Правилата на Играта и да натисне бутон „Изпрати“. Предвидена е и възможност за даване на коментари, но това не е задължително условие за участие в Играта.

Участникът участва в томбола за наградите в Играта само ако любимата му е оценила приготвеното/ите от него ястие/я.

Всеки Участник може да участва в Играта по един път за всяка седмица в рамките на Периода на провеждане на Играта или най-много 10 пъти в рамките на Периода на провеждане на Играта. Участниците, изпълнили условията на т.7.1. – т.7.4. в рамките на определена седмица от Периода на провеждане на Играта, участват в томболата за съответната седмица, както и в томболата за голямата награда. Участник, направил повече от една регистрация в рамките на Периода на провеждане на Играта, участва с всяка една регистрация (до 10 общо) в томболата за голямата награда.

Наградите, които могат да бъдат спечелени при спазване на условията за участие, уредени в раздел ІІІ по-горе, са:

    1 (един) ваучер за пакет туристически услуги в чужбина за двама до избрана от печелившия Участник дестинация на обща стойност 5000 лв.;
    10 (десет) ваучера за пакет туристически улсуги в България за двама до избрана от печелившия Участник дестинация на стойност 500 лева всеки (по 1 (един) ваучер за всяка седмица от Периода на Провеждане на Играта);
    50 (петдесет) кошници с продукти от Лидл (по 5 (пет) кошници за всяка седмица от Периода на Провеждане на Играта)на стойност 50 лв. всяка. Продуктите са само такива, които не изискват специален температурен режим на съхранение и транспорт;
    100 (сто) брандирани готварски шапки за мъже (по 10 (десет) шапки за всяка седмица от Периода на Провеждане на Играта)

Определянето на печелившите Участници ще се извърши чрез провеждането на томболи на случаен принцип. Седмичните награди по т.11 ii, iii и iv ще бъдат теглени в понеделник на седмицата, следваща седмицата, в рамките на която е направена регистрацията (напр. седмичните награди за 1-вата седмица от Периода на провеждане на Играта (23-29.01.2017 г.) ще се теглят в понеделник (30.01.2017 г.)). Голямата награда ще бъде изтеглена на 03.04.2017 г. Печелившият Участник не е задължен да приеме предоставената му от Организатора награда.

Имената на печелившите Участници, както са посочени в регистрационната форма, ще бъдат публикувани на интернет страницата на Лидл България на адрес: gotvi.lidl.bg, както и на www.lidl.bg/mancooking в рамките на деня на провеждане на съответната томбола съгласно т.13 по-горе.  Участникът ще бъде уведомен, че е спечелил награда и по имейл, който ще бъде изпратен до имейл адреса, посочен от него в регистрационната форма.

Печелившите Участници, спечелили награда, трябва в срок до 5 (пет) календарни дни, считано от датата на публикуване на имената им на интернет страницата на Лидл България да изпратят имейл с потвърждение, в който да посочат удобен за тях магазин на Лидл България, от който биха искали да получат наградата си. В случай че в населеното място, където живее Участникът, няма магазин на Лидл или Участникът иска да получи наградата си на конкретен адрес, той следва да го посочи (вкл. с пощенски код) в имейла с потвърждение.

В случаите, когато печелившият Участник е посочил магазин на Лидл България, от който да получи наградата си, Организаторът осигурява наличността на наградата в конкретния магазин до 10 (десет) работни дни от получаване на имейла по т.15. Служител на Организатора се обажда на спечелилия Участник, за да го уведоми, че наградата вече е в магазина и може да бъде получена. В случаите, когато печелившият Участник е поискал наградата да му бъде изпратена на конкретен адрес, Организаторът изпраща наградата в срок до 10 (десет) работни дни от получаване на имейла по т.15. Разходите във връзка с доставката са за сметка на Организатора.


Спечелете СЕГА

Share on Google Plus

0 comments:

Публикуване на коментар