Спечелете 10 тротинети и 100 плюшени таралежчета от Бочко


Краен срок - 16 февруари 2017

За участие в играта е необходимо:

1. Участникът да се регистрира в сайта на играта

2. Участникът трябва да качи собствено видео на своето дете на горепосочения интернет адрес и да създаде собствен рекламен клип за марката Бочко, собственост на Организатора, по предварително разработен  образец, в който участникът може да напише свои послания на екрани в началото и в края на клипа.

Участникът няма право да използва видеа, качени от други участници в играта, както и такива, заснети от други хора.

Видеото трябва да отговаря на следните технически параметри: Максимален размер 256 МB;

Видеото не трябва да съдържа неподходящо съдържание.

Материалите следва да съдържат лични данни само и единствено на самия участник, като в случай че освен неговите лични данни материалите съдържат и личните данни на друго лице, различно от самия участник, участникът декларира и гарантира, че е получил предварителното разрешение на това друго лице (доколкото такова се изисква по силата на съответно приложимия закон) да използва неговите лични данни в материала за целите на настоящата кампания;

В рамките на Играта  ще бъдат раздадени общо 110 награди:

10 броя големи награди – Тротинетка 2в1.

100 броя малки награди - Плюшена играчка „Таралеж“.

Всички участници, качили клип и спазили правилата на играта, участват в теглене на награди на томболен принцип.

Първо се разпределят всички големи награди, а сред останалите участници, неспечелили голяма награда, се разпределят всички малки награди.

Един участник може да спечели най-много една награда, без значение броя на клиповете, които е качил.

Томболата се тегли на 20.01.2017г. в присъствието на нотариус.

Печелившите се обявяват на страницата www.bochko.bg/tvoetobebe на 21.02.2017г.

За получаване на наградата с печелившите ще се свърже представител на Организатора.

Ако участникът не бъде открит в рамките на 2 работни дни на посочените от него координати /телефонен номер/ или не отговаря на някое от условията в играта, награда ще бъде предоставена на друг участник, изтеглен като  резерва в томболата.

Правото да придобие наградата има лицето, което е ползвало съответния профил в сайта www.bochko.bg/tvoetobebe, срещу представяне на документ за самоличност или лицето, на което е преотстъпена наградата, по силата на т. 9.1, срещу представяне на документ за самоличност. Организаторът си запазва правото да дисквалифицира участник, по своя собствена преценка, при неспазване условията за участие в играта или при установяване на опити за манипулиране.

Наградите се изпращат от Организатора в срок до 30 календарни дни след получаване данните на печелившите. Наградите се изпращат за сметка на Организатора до адрес, подаден от печелившия на територията на РБългария.


Спечелете СЕГА

Share on Google Plus

0 comments:

Публикуване на коментар