Спечелете 8100 кърпи от крем "Здраве"


Краен срок - 28 февруари 2017

Промоционалната кампания „60 години крем Здраве” се провежда на територията на Република България, в участващите търговски обекти за периода от 15.01.2017 г. до 28.02.2017 г. или до изчерпване на наградите.

В тази промоция участват всички продукти под марката “Здраве”.

Участието в промоционалната кампания е обвързано с покупка. Право на участие има всеки, закупил продукти Здраве по избор на стойност минимум 8,00 лв. с вкл. ДДС. За всяка покупка и след предоставяне на касовата бележка на информация или каса на обекта или друго определено от търговеца/продавача място в обекта, купувачът получава по 1 /една/ скреч-карта, която дава възможност за спечелване на награда. След изтриване на обозначеното поле на картата, участникът разбира дали печели наградата, в случай че скреч-картата е печеливша.

За да се включи в Промоцията, участникът трябва:
1. да посети търговски обект, участващ в промоцията;
2. да направи покупка на продукти Здраве по избор на стойност минимум 8,00 лв. с вкл. ДДС;
3. да получи скреч-карта от продавача /търговеца/промотьора;
4. да изтрие обозначеното поле на скреч-картата, за да разбере дали печели награда;
5. да предостави печелившата скреч-карта на промотьора/на информация/на каса на обекта или друго определено от търговеца място в обекта, за да получи наградата си;
6. получаването на наградите става по описаната процедура в т. 6.2

Наградите, които ще бъдат раздавани по време на промоционалния период, са следните:
- 8 100 бр. хавлиени кърпи „Здраве“

Наградите се получават на определено от търговеца място на територията на участващия обект, след предоставяне на печелившата скреч-карта в зависимост от наличностите в съответния обект.


Спечелете СЕГА

Share on Google Plus

0 comments:

Публикуване на коментар