Спечелете комплект рамки KNOPPANG от IKEA


Краен срок - 5 февруари 2017

Открийте своя собствена галерия
В хола, коридора или спалнята, всяка стена има потенциал да се превърне в място, което ни зарежда с положителна емоция и ни кара да се гордеем с творческите си способности. Дори и да не сте професионални артисти, сега можете да декорирате стените по свой вкус бързо и лесно с помощта на шаблоните за окачване от ИКЕА.

Запознайте се с GRÖNBY, KNOPPÄNG и MÅTTEBY – верни помощници, с които вашите снимки, стари картини или детски рисунки ще превърнат стената в истинска алея на радостта.

Участник в Играта е всяко физическо лице, което:

1. има валиден Instagram акаунт. С участието си и предоставяне на снимка съгласно предвидените условия участникът се съгласява снимката му да бъде публикувана от Организатора на интернет-страницата на Организатора във Facebook www.facebook.com/ikeabulgaria.

2. до 05.02.2017 г. да заснеме своята аранжирана със снимки и/или картини стена в дома си, да сподели снимката в Instagram с хаштаг #МоятаГалерия и #IKEABulgaria.

С публикуване на снимка в Instagram с хаштаг #МоятаГалерия и #IKEABulgaria по смисъла на точка 4.2., участниците приемат да спазват условията и разпоредбите на настоящите Правила.

Участието в Играта не е обвързано с покупка на продукти, предлагани от Организатора.

Всяко лице има право да участва в Играта само чрез 1 (един) Instagram акаунт.

С публикуване на снимка в Instagram с хаштаг #МоятаГалерия и #IKEABulgaria по смисъла на точка 4.2. и с приемането на настоящите правила участниците се съгласяват и декларират, че нямат и няма да отправят никакви искания и претенции към Facebook или Instagram във връзка с участието си в и/или достъпа си до Играта и че ще отправят всички свои искания и претенции, както и въпроси, коментари и оплаквания в тази връзка, само и единствено към Организатора.

На 06.02.2017 г. печелившият се избира от специализирано жури.

Участникът, спечелил награда от Играта, се обявява на интернет-страницата на Играта www.facebook.com/ikeabulgaria с името и фамилията, която използва в Instagram акаунта си.

Участницикът, определен за печеливш в Играта, следва в срок от 10 дни да изпрати лично съобщение на официалната фен страница на ИКЕА България във Facebook www.facebook.com/ikeabulgaria с трите си имена по лична карта и актуален телефон за контакти, за да потвърди своята награда.

В случай, че в срока по т. 7.1. избраният за победител участник не изпрати лично съобщение, счита се, че участникът се отказва от наградата си и Организаторът има право на негово място да определи нов участник, който да получи съответната награда.

Печелившият получава наградата си лично от сектор „Обслужване на клиенти“ в магазин ИКЕА на адрес гр. София 1756, ул. "Околовръстен път" № 216 в срок от 20 (двадесет) дни от предоставянето на данните по т. 7.1 срещу представяне на документ за самоличност, съотвсетстващ на данните по т. 7.1.

Печелившият може да получи наградата си по куриер за негова сметка, при заявено от него желание. В този случай избраният да получи награда участник следва да изпрати лично съобщение на официалната фен страница на ИКЕА България във Facebook с трите си имена, адрес за доставка и актуален телефон за контакти в срок от 20 (двадесет) дни от предоставянето на данните по т. 7.1.

Спечелете СЕГА

Share on Google Plus

0 comments:

Публикуване на коментар