Спечелете 20 броя iPhone 6S, 50 видео протектора, 300 виртуални клавиатури и 1 000 000 безплатни бутилки от Coca-Cola


Краен срок - 26 март 2017

„Участващи опаковки“ са бутилки Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta Портокал, Fanta Бяла Праскова-Тропик и Sprite от 500 ml с промоционални етикети и промоционални бели капачки.

Наградите, които могат да бъдат спечелени при участие в Промоцията, са следните:

Награди, раздавани в наградните центрове:                             

    Безплатна бутилка Coca-Cola 500ml или Coca-Cola Zero 500ml – общо 1 000 000 бр.

Награди от томболи в MySPARX (www.mysparx.bg), доставяни с куриер до посочен от печелившите адрес:

    Виртуална клавиатура – 300 бр. (първи награден фонд)
    Мини видео проектор – 50 бр. (втори награден фонд)
    iPhone 6S – 20 бр. (трети награден фонд)

Изображенията на наградите на всички рекламни материали за Промоцията (печатни, интернет и други) са илюстративни и детайли от тях може да не съвпадат с детайли от вида на реалните награди, за което Организаторът не носи отговорност.

Закупете бутилка от участващите опаковки. Под капачката можете да откриете:

    надпис „500ml Coca-Cola“ – в този случай печелите безплатна бутилка Coca-Cola 500ml или Coca-Cola Zero 500ml, по избор, която можете да вземете от най-близкия награден център, обозначен със специален промоционален стикер;
    уникален код за MySPARX (www.mysparx.bg), който може да бъде регистриран в платформата. С необходимия брой регистрирани кодове, съгласно правилата на MySPARX, публикувани на www.mysparx.bg, можете да вземете участие в една от томболите за изброените в част 7.1.2. награди. Точният брой кодове, необходими за закупуване на билет за всяка от томболите за наградите, е описан в т. 8.2.2.

Регистрация: за да участва в едно от тегленията на томболата, участникът в Промоцията трябва да има регистрация в платформата MySPARX според Условията за ползване, налични тук: https://mysparx.bg/page/terms-and-conditions. Регистрация трябва да бъда направена чрез уебсайта www.mysparx.bg. Регистрация на уникален код може да бъде направена след регистрацията на профил. Регистрацията е безплатна и изисква следното:

    Номер на мобилен телефон (08x 1234567). Задължително е Участникът да регистрира своя актуален персонален номер на мобилен телефон, посредством който Организаторът може да се свърже с нея/него при спечелване на награда.
        Адрес. Адресът, който участникът посочва в профила си в MySPARX (www.mysparx.bg), трябва да бъде пълен, достоверен и да съвпада с адреса, на който участникът желае да получи спечелена от нея/него награда.
        Имена и дата на раждане. Задължително е Участникът да посочи своите имена и дата на раждане. Тази информация остава видима само от Участника и администратор на MySPARX.
        При регистрация от Участниците ще бъде поискано да се съгласят с Условията за ползване на платформата MySPARX: https://mysparx.bg/page/terms-and-conditions, като за целта трябва да отметнат поле, че са прочели и са съгласни с Условията за ползване на платформата MySPARX: https://mysparx.bg/page/terms-and-conditions.

За да бъде допуснат за участие в едно от тегленията на жребий за спечелване на определена награда, Участникът трябва да регистрира в модула за Промоцията изисквания от платформата MySPARX минимум от кодове за съответната награда. След успешна регистрация на изисквания брой кодове, според описаното по-долу, участникът закупува билет за онлайн томбола за съответната награда. Самоличността на участника се удостоверява посредством данните, посочени в профила му в MySPARX. За да вземе участие в някое от тегленията в рамките на периодите, описани в т. 5.2, участникът трябва да регистрира посочения по-долу брой кодове:

Минимум 2 кода за билет за участие в тегленето на жребий за спечелване на награда от първи награден фонд - Виртуална клавиатура – фигурира като „Специална награда“ в MySPARX (www.mysparx.bg) за периода на Промоцията;

Минимум 5 кода за билет за участие в тегленето на жребий за спечелване на награда от втори награден фонд - Мини видео проектор – фигурира като „Специална награда“ в MySPARX (www.mysparx.bg) за периода на Промоцията;

Минимум 10 кода за билет за участие в тегленето на жребий за спечелване на награда от трети награден фонд - Мобилен телефон iPhone 6S – фигурира като „Специална награда“ в MySPARX (www.mysparx.bg) за периода на Промоцията;

Всеки от регистрираните за участие в Промоцията кодове се превръща от системата в специален код, който може да се използва за закупуване на билет за томбола за награда от Промоцията. 

Колкото повече билети се закупуват с регистрирани кодове, толкова по-голяма е вероятността за спечелване на награда. Например, лице, което е купило 2 билета с 4 регистрирани кода, има по-голяма вероятност да спечели Виртуална клавиатура от лице, което е купило 1 билет с 2 регистрирани кода. Същият принцип е приложим за всички наградни фондове. Всеки регистриран код е уникален и може да бъде използван само веднъж, като с него се играе само за съответното теглене. Един Участник може да спечели по една награда на теглене. Един Участник не може да спечели награда от един награден фонд повече от веднъж по време на Промоцията.

Билети, закупени за томбола за един период с регистрирани кодове, не може да бъдат прехвърляни към следващ период, съответно за следващо теглене.

Кредитите в MySPARX, придобити след регистрация на кодове от капачки на 500 ml Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta и Sprite, които не се обозначени с промоционален етикет и не участват в настоящата Промоция, може да бъдат използвани за закупуване на билети за томболи за текущите награди в MySPARX (представени в секция „Награди“ без изрично описание „Специални награди“), т.е. с тях не може да се участва в настоящата Промоция и за предоставяните в нея награди.

Събиране на Билети, закупени с кодове, и Теглене на седмичен жребий.

Промоцията стартира на 30.01.2017 г. и се провежда съгласно описаното по-горе, както следва:

Онлайн частта на Промоцията, която се провежда посредством регистрация на кодове в MySPARX (www.mysparx.bg), стартира на 30.01.2017 г. и продължава до 26.03.2017 г.

Периодите за участие в онлайн регистрацията и теглене на наградите от Промоцията в MySPARX (www.mysparx.bg) са, както следва:

Първият период започва да тече от понеделник, 30.01.2017 до неделя 26.02.2017, 23:59 ч., четириседмичен период. Съответно първото теглене на награди е на 27.02.2017 – понеделник – първият ден след изтичане на периода за регистрация на кодове в Промоцията. Следващите периоди са на седмична база, 27.02.2017, 00:00 ч. до 05.03.2017, 23:59 ч., последван от 06.03.2017, 00:00 ч. до 12.03.2017, 23:59 ч., 13.03.2017, 00:00ч. до 19.03.2017, 23:59 и 20.03.2017,00:00 ч. до 26.03.2017, 23:59 ч., който е последен ден за регистрация на кодове. Съответно датите за теглене на жребий за всеки седмичен период са 06.03.2017, 13.03.2017, 20.03.2017 и последно теглене на 27.03.2017. Общата продължителност на периода за регистрация на кодове е 8 седмици с 5 тегления на награди.

Ако съответният понеделник е празничен ден, тогава сумирането и категоризирането ще бъде направено на първия официален работен ден за цялата страна.

Печелившят ще бъде избиран на случаен принцип, чрез електронно теглене на жребий за всеки награден фонд. В първия награден фонд ще има 60 уникални печеливши за всеки от периодите на Промоцията. Във втория награден фонд ще има 10 уникални печеливши за всеки от периодите на Промоцията. В третия награден фонд ще има 4-ма уникални печеливши за всеки от периодите на Промоцията.

Наградите, които не са свързани с регистрация на кодове и могат да бъдат спечелени без участие в томбола, се получават на място от един от наградните ни центрове, срещу печеливша капачка, както е описано.

Всички печеливши от съответните тегления ще бъдат оповестени на сайта www.mysparx.bg в деня на изтегляне на жребия. Ако бъде изтеглен като печеливш в някое от тегленията за съответния период, участникът ще получи известие в профила си в платформата MySPARX (www.mysparx.bg) да прегледа и, ако е необходимо, да обнови адреса, с който се е регистрирал в платформата. Участникът ще има срок от 72 часа (3 дни) да направи актуализация на адреса, ако е нужна такава. В случай че до 3 дни след получаване на известие в профила на печелившия в MySPARX, тя/ той (печелившият) не потвърди достоверността и/или не допълни адреса и телефонния номер в профила си, Организаторът не носи отговорност за изпращането и предоставянето на наградата. След изтичане на 3-дневния срок наградата ще бъде изпратена на адреса, посочен в профила. В случай че информацията е недостатъчна за осъществяването на успешна доставка, участникът губи правото си на награда и не му се дължат компенсации.

За адрес за доставка на спечелена награда се счита посоченият от Участника при в профила му в платформата адрес след изтичане на 3-дневния срок за потвърждаване на достоверността на посочения адрес. 3-дневният срок (72 часа) започва да тече от момента на получаване на известие за спечелена награда в профила на печелившия участник в МySPARX.

Наградите от Промоцията ще бъдат връчвани по следния начин:
Наградите ще бъдат доставяни с куриер до адреса на печелившия, посочен в профила му (на печелившия) в MySPARX (виж т. 9.1. и 9.2.). Куриерът ще посети адреса максимум два пъти. Ако първият път печелившият не може да бъде намерен на адреса, куриерът оставя съобщение с адрес за контакт и телефонен номер. Ако по време на второто посещение печелившият не може да бъде намерен на посочения адрес, той / тя може да получи своята награда на адреса, посочен от куриера в съобщението (офис на куриера).

Награди, които не са доставени на адрес при нито едно от двете посещения, ще могат да бъдат потърсени в офис на куриера до 2 седмици след първото посещение на куриер на адреса. Награди, които не са потърсени от печелившия в рамките на този срок, нито в срок от 1 месец от спечелването им, ще се считат за нежелани и печелившият (ите) губят право да ги получат.

В случай че в края на Промоцията има останали награди, тогава, по преценка на Организатора, закупените билети с кодове ще бъдат комбинирани в отделно теглене накрая, което ще сумира всички билети, закупени с кодове от всеки отделен участник, и ще определи участници в рамките на всеки съответен награден фонд за кумулативно финално теглене на жребий. В случай че Организаторът прецени да направи кумулативно финално теглене на жребий, то ще се осъществи в рамките на две седмици след 26.03.2017. Участниците, които са изтеглени в кумулативното финално теглене, ще разполагат със същия срок, за да предявят наградата си (3 дни за актуализация на адреса; 2 посещения от куриер; 2 седмици изчакване в офис на куриер, 1 месец от тегленето) след получаване на известие в профила на печелившия в MySPARX (www.mysparx.bg) според описаното в т. 9.2. и т. 9.3. Ако има награди, които все още са останали след това последно теглене, Организаторът може да реши да направи още едно теглене за изчерпване на наградите или да ги задържи по своя преценка, без да дължи обяснения за това.

Организаторът ще поеме всички разходи, свързани с доставката на наградите до адрес на печелившите, както е описано в т 9.3. и 9.4.

Срокът за доставка на наградите от куриер, за сметка на Организатора, е 2 месеца от теглене/обявяване на печелившите и най-късно 2 месеца след датата на приключване на Промоцията.

Спечелете СЕГА

Share on Google Plus

0 comments:

Публикуване на коментар