Спечелете 25 подаръчни бокса с кексчета Couple cake


Краен срок - 31 януари 2017

Couple cake става на 1 година и е време за усмивки и празнично настроение!

Изпратете сладко пожелание на любимите кексчета в коментар и рожденикът ще почерпи 25 от вас с вкусни подаръци!

Играта се осъществява чрез публикувана пост-визия на страницата на „Победа“.

Участие заявява всеки потребител, който има желание да се включи, изпълнявайки условието да публикува коментар, в който да напише сладко пожелание към рожденниците Couple cake.

Състезават се само тези коментари, които са оставени под публикацията на фейсбук страницата на „Победа“ и отговарят на поставения въпрос.

За всеки участник ще бъде зачетено само едно участие, независимо от броя заявени такива чрез коментар.

След изтичане на предварително обявения период на играта измежду регистрираните участници на произволен принцип ще бъдат изтеглени 25 (двадесет и пет) печеливши участници, които ще спечелят награда.

Победителите ще бъдат оповестени публично до 18:00 ч. на 01.02.2017г. във фейсбук страницата на „Победа“.

Оповестяването на победителите ще се извърши с разкриваща визия-пост, в която ще се съдържат: име, фамилия и профилна снимка на печелившите потребители, съгласно описания по-горе механизъм.

Всеки участник, обявен за печеливш в Играта, има право да получи от Организаторът награден комплект, наричан за краткост „Наградата“.  който да му бъде доставен на посочен адрес чрез куриер за сметка на Организаторът.

Наградата представлява подаръчен бокс от 16 бр. мини кексчета Couple cake.

Наградата е еднаква за всички потребители, изтеглени като печеливши в настоящата Игра и не може да бъде заменяна с продукти или услуги, различни от посочените в т. 4.2.

За да получи Наградата, обявеният за печеливш участник трябва да изпрати лично съобщение до фейсбук страницата на „Победа“ (https://www.facebook.com/pobedaad), в което да посочи две имена, телефон за контакт, адрес, на който да му бъдат изпратени продуктите и имейл адрес, на който да бъде изпратен електронния колаж, част от наградния комплект, посочен в т. 4.2.

Всеки потребител се съгласява да получи Наградата като се съобразява с общите условия на куриерските компании, с които работи Организаторът и да не предевява допълнителни претенции към тях, доколкото те, с поведението си, виновно не затрудняват процеса на доставката.


Спечелете СЕГА

Share on Google Plus

0 comments:

Публикуване на коментар