Спечелете ваучер за пътуване на стойност 3000 лв.


Краен срок - 8 януари 2017

Механизъм – за да участва в Промоцията, всеки потребител трябва да премине през всички стъпки, описани по-долу, при което ще се превърне в „участник“:

a) Да влезе на сайта www.koledasjacobs.bg по време на периода на Промоцията, посочен в Раздел 2, т. 1 на настоящите Официални правила.

b) Да качи селфи, което отговаря на изискванията посочени в Раздел 3, т. 4 на настоящите Официални правила и което изобразява хора (един човек или група хора).

c) Да потвърди дали софтуера за автоматично разпознаване правилно е засякъл броя на хората на селфито, качено от потребителя. Ако броят ха хората е засечен правилно, потребителят трябва да натисне бутона „Продължи“ и да премине на следващата стъпка за регистрация или вход в уебсайта. Ако броят на хората, засечен от софтуера, не е правилен, потребителят трябва самостоятелно да посочи броят на хората, присъстващи на селфито и след това да премине към следващата стъпка за регистрация или вход в уебсайта.

d) Да попълни електронната форма за създаване на акаунт в Промоцията, така както е посочено на уебсайта на Промоцията, като попълни следните полета:
i. Задължително поле с име и фамилия
ii. Задължително поле с e-mail адрес
iii. Задължително поле с телефонен номер
iv. Задължително поле с парола, която ще бъде използвана за достъп до акаунта на потребителя
v. Задължително поле с потвърждение на паролата, посочена в предходното поле
vi. Задължително отбелязване в посоченото поле за приемане на настоящите Официални правила и съгласие със събирането и обработването на личната информация, която потребителят е въвел, и въвеждането й в базата данни, използвана от Организатора само и единствено за целите на участие в настоящата Промоция и изпълнение на законови задължения на Организатора.

По желание на потребителя, отбелязване в полето за съгласие с това данните му да бъдат използвани за маркетингови цели от Организатора и негови партньори.

Потребителят има възможност да се регистрира в сайта на Промоцията чрез своя Facebook профил, в който случай неговите e-mail адрес и парола ще бъдат предоставени от Facebook на уебсайта на Промоцията. За да завърши регистрацията, Потребителят трябва да попълни във формата за регистрация полетата с име и фамилия и телефонния си номер.

Селфито трябва да бъде качено на уебсайта веднъж. Всяко последващо качване на същото или подобно селфи, няма да бъде допуснато за участие.

Селфитата, подадени за участие в Промоцията, ще бъдат проверявани в рамките на 7 работни дни от деня на качването им, през който период ще се установи съответствието им с Официалните правила на Промоцията. Само след това, участниците могат да бъдат включени в тегленето на наградата. В събота, неделя и официални празници, регистрациите в Промоцията няма да бъдат модерирани.

Всяко селфи, качено на уебсайта и потвърдено от Организатора или неговия представител, дава на Участника шансове да спечели, равен на броя на хората, присъстващи на снимката. В случай, че Участникът регистрира повече от едно селфи, което се потвърди и публикува на уебсайта, то тогава ще му се добавят шансове за спечелване на награда: например, ако Участникът качи валидно селфи, на което присъстват двама души и след това качи валидно селфи, на което има трима души, то Участникът ще има общо 5 шанса за спечелване на награда в Промоцията.

Ако участникът, когато регистрира селфи на уебсайта, посочи различен брой хора, присъстващи на снимката спрямо този, установен от Организатора или негов представител, или ако не коригира неправилно посочен брой хора от софтуера за разпознаване на лица, то регистрацията на Участника ще бъде анулирана и той няма да участва в тегленето на наградата с шансовете, които произлизат от съответното селфи.

Неясни или размазани селфита, на които не може ясно да се различи броят на хората, няма да бъдат допуснат за участие.

Всеки уникален участник, идентифициран от своя акаунт, създаден на уебсайта на Промоцията, и/или от своите лични данни, може да качва максимум пет селфита на ден и максимум 140 селфита за периода на Промоцията, при условие, че са различни едно от друго.

По време на Промоцията, ще бъде дадена 1 (една) награда, спечелена на лотариен принцип, след края на Промоцията:
- „Уикенд заедно“, представляващ ваучер за пътуване на територията на Република България на стойност 3000 лв. (с ДДС)

Периодът за използване на наградата е 01.02.2017г – 31.05.2017г. и ще бъде валиден за ползване в агенция Оушън Травел, с адрес: гр. София, п.к. 1000, бул „Витоша“ 26, тел.: +359 2 9804001, +359 2 9801113. Ваучерът е валиден за всяка туристическа услуга и може да включва настаняване, транспорт, храна и други туристически услуги, предлагани от агенцията, при условие че не надвишават стойността на ваучера. Броят хора, които ваучерът покрива може да е по-малък или равен на 20, при условие, че не се надвишава стойността на ваучера.

Конкретните детайли за туристическите услуги, ползвани с ваучера, броят хора, местоположението и точното време за ползване ще се уточнят заедно с туристическата агенция от победителя в Промоцията, в зависимост от наличните оферти за периода, избран от победителя. Резервацията и организацията на туристическите услуги с ваучера в рамките на периода му на валидност, са отговорност на победителя.

Наградата в Промоцията ще бъде изтеглена на случаен принцип в рамките на 10 (десет) работни дни след края на Промоцията. Освен победителят, ще бъдат изтеглени и 6 (шест) резерви.

Победителят ще бъде информиран по телефона и чрез e-mail в рамките на 5 (пет) работни дни от датата на теглене на наградата, на телефонния номер и e-mail адрес, с които се е регистрирал от представител на Хавас Медия България. Ако победителят не бъде открит след 3 телефонни позвънявания или не върне отговор по e-mail в рамките на 5 (пет) дни, за да потвърди наградата си, той ще бъде дисквалифициран. В този случай, наградата ще бъде предоставена на първата изтеглена резерва, като ще важи същата процедура, описана по-горе. Победителят и резервите, с които не може да се установи контакт няма да получат компенсация от страна на Организатора.

Наградата ще бъде доставена безплатно до победителя на посочен от него адрес чрез куриер до 45 работни дни от получаването на потвърждението, че е спечелил и предоставяне на адрес за доставка. Наградата ще се достави на един и същи адрес само веднъж. При отсъствие на участника, ще бъде оставена бележка с адрес на най-близкия клон на куриерската служба, откъдето може да бъде получена наградата в рамките на 20 работни дни.


Участвай в КОНКУРСА

Share on Google Plus

0 comments:

Публикуване на коментар