Спечелете 5 пътувания до Шотландия и 600 брандирани награди от Black Ram


Краен срок - 30 ноември 2016

Целта на провеждането на Играта е популяризиране на марката BLACK RAM на „ВП БРАНДС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ” АД. В рамките на Играта някои от Участниците ще имат възможността да спечелят Големите награди (посочени по-долу), а други участници ще имат възможност да спечелят по-малки награди (наричани по-надолу „Малки награди”).

За да участва в Играта, всеки Участник следва да се регистрира в интернет приложението на „СЪБУДИ СЕ ЗА ПРИКЛЮЧЕНИЯ С BLACK RAM” или във Facebook страницата на Black Ram и да въведе промо-кода, посочен върху задния етикет на продукти с търговска марка BLACK RAM. Всяко лице може да се регистрира за участие в играта повече от веднъж, според броя на промо-кодовете, с които разполага.

За участие в Играта за Малките награди, Участникът следва да се регистрира и да въведе един промо-код. В този случай Участникът ще бъде информиран веднага дали печели награда.

За участие в Играта за Големите награди, Участникът следва да регистрира два промо-кода в рамките на играта. При въвеждане на втория промо-код, Участникът участва за Големи награди.

Участник, който е въвел два кода и участва за Големите награди, може да се включи още веднъж в томболата за Големи награди, ако сподели участието си като пост във Facebook.

С участието си в Играта Участниците имат възможност да спечелят следните награди:

Малките награди са брандирани с логото BLACK RAM и са общо 600 (шестотин) броя, както следва:

- джобни ножчета - 200 броя;
- фенерчета - 200 броя;
- преносими батерии – 200 броя.

Големите награди са общо 5 (пет) броя, както следва:

- Пътуване до Шотландия

При участие в Играта за Малките награди Участникът ще бъде информиран веднага след регистриране на промо-кода дали печели награда.

Печелившите Участници в Играта за Големите награди се определят в присъствието на нотариус чрез теглене на жребий на случаен принцип от базата данни, включваща всички Участници, получили право да участват в Играта. Имената на спечелилите Участници ще бъдат публикувани в интернет приложението на адрес: http://br-adventure.com или във Facebook страницата на Black Ram: https://facebook.com/BlackRamWhisky

При участие в Играта за Малките награди Участникът ще бъде информиран веднага след регистриране на промо-кода дали печели награда и как може да получи наградата.

След определяне на печелившите Участници в Играта за Големите награди Организаторът поема ангажимент да уведоми всеки един от печелившите Участници чрез съобщение до посочения от Участника при регистрацията е-mail.

Ако в рамките на 60 календарни дни от спечелване на Малка награда, Участникът не се свърже с Организатора, то той губи правото да получи своята награда.

Организаторът ще изпрати до всеки спечелил Голяма награда Участник съобщение на посочения от Участника при регистрацията е-mail. След изпращане на съобщението, спечелилите трябва да се свържат с Организатора в 7-дневен срок, на посочения в съобщението e-mail и да предоставят поисканата информация за контакт, за да се уточни как и къде ще получат наградата си.

При получаване на наградите Участниците се идентифицират с лична карта, а когато наградата се получава от пълномощник, упълномощеният представя копие от нотариално заверено пълномощно (в оригинал) и лична карта.

Участвай в КОНКУРСА

Share on Google Plus

0 comments:

Публикуване на коментар