Спечелете 100 кафемашини, 1000 термо чаши и 2000 бокса с вафли


Краен срок - 27 ноември 2016

Продуктите на ОРГАНИЗАТОРА, които участват в промоционалната игра са следните, произвеждани от него вафли:

Вафла Троя 35 гр. - Промоционална кутия, кодът се намира на вътрешното фолио

Вафла Троя Макси 49 гр - Промоционална кутия, кодът се намира на вътрешното фолио

Вафла Троя Здрач 32 гр - Промоционална кутия, кодът се намира на вътрешното фолио

В играта участват единствено продукти в промоционални опаковки (опаковки с визия на промоцията „Тунквай се и спечели!“). Продукти, които нямат промоционална опаковка НЕ МОГАТ да участват за спечелването на награди от промоцията и при тях няма отпечатан промоционален код от вътрешната страна на опаковъчното фолио.

Участието в промоционалната игра е възможно след закупуване на участващите продукти с промоционална опаковка по т. 2.1. и регистрирането на уникалния осем символен код от вътрешната й страна.

За да участват в промоционалната игра, участниците трябва да регистрират чрез SMS на кратък номер 1890 или на адрес www.prestige-promo.bg уникалния код от вътрешната страна на фолиото на опаковката на закупените промоционални продукти точно така, както е изписан.

При правилно изпратен промоционален код чрез SMS, участникът получава обратен, потвърдителен SMS за успешна регистрация.

При правилно регистриран промоционален код в WEB сайта на Промоцията, участникът получава уведомително съобщение на екрана, потвърждаващо успешната му регистрация (pop-up).

При регистрация на промоционален код, участникът бива уведомяван веднага чрез SMS (само за участващите в играта, чрез изпращане на SMS), или чрез SMS и съобщение (pop-up) на екрана на монитора (само за участващите в играта, чрез регистрация на адрес www.prestige-promo.bg), дали печели една от наградите: термочаша с лого Троя, бокс вафли Троя Здрач или тапет /wallpaper/ за мобилен телефон (само за участващите в играта, чрез изпращане на SMS). Печелившите промоционални кодове на това основание не участват в седмичните неделни тегления за голяма награда – кафемашина.

При натрупване на регистрации на шест промоционални кода, непечеливши по смисъла на т. 3.4.1 от настоящите условия, участникът придобива правото да участва в седмичните неделни тегления за голяма награда – кафемашина. Броят регистрирани промоционални кодове се пренася и в случай, че участникът не спечели при първото теглене, то той участва и в следващите тегления до края на промоцията.

Стойността на един SMS към кратък номер 1890 е 0.29 лв. с ДДС за абонати на Теленор и 0.30 лв. с ДДС за абонати на Мтел и Виваком.

Всеки участник може да регистрира до 10 (десет) промоционални кода на ден за периода на промоцията. В случай, че участник опита да регистрира повече от десет промоционални кода в рамките на един ден /от 00,00 ч. до 23,59 ч./, то кодът му няма да бъде зачетен от системата като участващ в играта и ще му бъде предоставена опцията да го регистрира на следващия ден.

След всяка регистрация на промоционален код чрез SMS, участникът получава обратно потвърдителен SMS, съдържащ комплимент от ОРГАНИЗАТОРА - тапет /wallpaper/ за телефон. В този случай, на участника се изпраща връзка чрез интернет адрес, от който тапетът/wallpaper/ може да бъде изтеглен (изтеглянето през мобилен апарат се таксува според индивидуалния тарифен план за интернет достъп и трафик, който потребителят има към съответния мобилен оператор).

Наградите, осигурени от ОРГАНИЗАТОРА за промоцията, са както следва:

    100 (сто) бр. кафемашини „Rohnson“ с характеристики:

        Модел: R-969
        Мощност 925 W
        15 бара италианска помпа
        Подвижен резервоар за вода с вместимост 1.5 л.
        Дюза за капучино
        Подвижни части за лесно почистване

    1 000 (хиляда) бр. брандирана термочаша с лого Троя, цвят черен.

    2 000 (две хиляди) бр. бокс с 30 бр. вафли Троя Здрач 32гр с наситен какаов вкус

Неограничен брой Комплименти от ОРГАНИЗАТОРА - тапет /wallpaper/ за телефон. След всяка регистрация на промоционален код чрез SMS, участникът получава обратно потвърдителен SMS, съдържащ комплимент от ОРГАНИЗАТОРА - тапет /wallpaper/ за телефон.

Общия брой награди ще бъдат изтеглени по следния начин, а именно:

- 100 бр. кафемашини ще бъдат изтеглени на случаен принцип за периода на промоцията от специално разработен софтуер в 8 бр. тегления, които ще се състоят всяка неделя в периода на промоционалната игра от 03 октомври 2016 г. до 27 ноември 2016 г., като при всяко теглене ще бъдат изтеглени 12 (дванадесет) бр. кафемашини, с изключение на първото теглене на 03.10.2016 г., когато ще бъдат изтеглени 16 (шестнадесет) бр. кафемашини. Във всяко теглене ще участват всички участници, регистрирали поне 6 (шест) бр. кода до 23:59 ч. на съботният ден, предхождащ деня на тегленето, например: участник, регистрирал 6 бр. кода до 23:59 ч. на 08.10.2016 г. ще участва в тегленето за голяма награда, което ще се проведе на 09.10.2016 г. Тегленията за големи награди ще се осъществяват между 14:00 ч. и 17:00 ч. С всяка последваща регистрация на шест кода, участникът правопропорционално увеличава шансовете си за печалба. Например: при регистрирани 18 бр. кода до 23:59 ч. на съботният ден, предхождащ деня на тегленето за участникът съществува тройно по-голям шанс за спечелване на голяма награда ваучер в съответното теглене.

- 1 000 бр. термочаши с лого Троя и 2 000 бр. бокса вафли Троя Здрач ще бъдат изтеглени на случаен принцип за периода на промоцията от специално разработен софтуер. Наградите се печелят инстантно – веднага след регистрацията на код, всеки участник ще бива уведомявам дали печели награда. Промо код спечелил термочаша или бокс вафли не участва в тегленията за кафемашина.

- Неограничено количество тапети /wallpaper/ за мобилен телефон

Изображенията на наградите, визуализирани на уебсайта, опаковките, както и върху всички промоционални материали са с илюстративен характер.

Печелившите участници ще бъдат обявявани (със символите от промоционалните кодове, чрез които са спечелили и част от мобилния си номер, чийто последни 3 цифри ще бъдат скрити) на интернет адреса www.prestige-promo.bg, всеки ден в периода по т. 1.2.

За целите на обявяването, спечелилите се обявяват на посочения интернет адрес, чрез последния регистриран от тях промоционален код, с който печелят награда. На посочения интернет адрес всеки може да следи колко награди са спечелени към определен момент, при отчитане на изключението по предходното изречение. С включването си в промоционалната игра печелившите участници се съгласяват мобилните им номера, без последните 3 цифри, да бъдат публикувани на посочения интернет адрес.

Участниците в промоционалната игра, спечелили награда, ще бъдат уведомени за своята печалба чрез SMS (само за участващите в играта, чрез изпращане на SMS), или чрез SMS и съобщение (pop-up) на екрана на монитора (само за участващите в играта, чрез регистрация на адрес www.prestige-promo.bg). На спечелилите ще бъдат предоставен телефон за връзка, на който да заявят адрес за получаване на наградата.

Наградите от промоционалната игра ще бъдат доставени с куриер до всеки спечелил, в срок от 45 работни дни след получаването на потвърждение на адреса за доставка.

Спечелилият участник следва да се обади на телефон 0888422962 в срок от 5 (пет) работни дни от получаване на уведомителнието по т. 3.11. и да съобщи на оператора трите си имена, телефон за връзка, точен пощенски адрес, както и да потвърди, че пази промоционалните опаковки. В случай, че спечелилият участник не извърши в срок посочените действия в предходното изречение, то губи правото да получи нагарада.

Спечелилият участник може да получи наградата си само след като предостави в оригинал на куриера регистрирания от него промоционален код на закупен промоционален продукт, с който е бил изтеглен, като печеливш. Ако се установи, че опаковката е повредена, дефектна, или промоционалните кодове не съвпадат с регистрираните такива, наградата няма да бъде предоставена от куриера.


Участвай в КОНКУРСА

Share on Google Plus

4 comments: