Спечелете ваучери на обща стойност 150 лв. и раница от центрове Примекс


Краен срок - 25 октомври 2016

Участник се нарича и може да бъде всяко дееспособно и пълнолетно физическо лице, с постоянен адрес на територията на Република България, което се включи в Играта като приеме приложението “Какъв тип шофьор си? ” чрез Интернет сайта www.facebook.com. Всяко физическо лице има право да участва в Наградата игра с не повече от една регистрация в портала www.facebook.com. Регистрацията в www.facebook.com, приемането на приложението “Какъв тип шофьор си?” са задължителни условия за участие в Наградната игра.

Участникът се регистрира, чрез натискане на виртуален бутон „Приемам приложението” на апликацията „Какъв тип шофьор си? ” в интернет сайта www.facebook.com, Участникът извършва изрично електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че желае да участва в Наградната игра, запознат е с настоящите Правила, приема ги и се задължава да ги спазва.

Участниците могат да се включат в играта само и единствено след като се регистрират в интернет сайта www.facebook.com, приемат приложението „Какъв тип шофьор си?“ чрез натискане на виртуален бутон „Разрешавам” на приложението „Какъв тип шофьор си?” в интернет сайта www.facebook.com. Всеки включил се в играта трябва да отговори на 12 въпроса.

Физическо лице може да участва в Наградната игра само с една своя регистрация в интернет сайта www.facebook.com.

Участниците, които ще спечелят се теглят на случаен принцип посредством специализиран софтуер. Едно физическо лице може да спечели само една награда.

Организаторът ще осигури 3 награди – 1 раница, 1 Ваучер на стойност 50 лева за услуги извършвани в центрове Примекс, 1 Ваучер на стойност 100 лева за услуги извършвани в центрове Примекс, които ще бъдат раздадени на 3 участника на томболен принцип. Показаните награди са с илюстративна цел. Всеки участник получава по 1 брой награда.
С участието си в Наградната игра на Участниците се предоставя възможност да спечелят една награда.

Всеки включил се в играта може да спечели една от 3 награди.

Избирането на победителите ще се проведе след края на играта на 19.10.2016г. Печелившите участници ще бъдат обявени на специална страница „Печеливши“ в приложението на играта: www.facebook.com, както и на сайта www.primex-bg.com.

Връчването на наградите ще става след попълване на електронна форма с данните за доставка (име, фамилия, точен адрес, телефон за връзка), изпратена на e-mail адрес, с който се е регистрирал участника в интернет сайта www.facebook.com. Участникът ще бъде уведомен по електронен път за срока на получаване на наградата.

Всички участници, определени като победители ще бъдат информирани по електронен път, чрез писмо до имейл адресът, с който са се регистрирали в интернет сайта  www.facebook.com.
Участниците ще бъдат обявени и в самото приложение „Какъв тип шофьор си?“, след натискане на бутон „Печеливши“, както и на фен страницата на Примекс във Фейсбук, на адрес: https://business.facebook.com/PrimexBG , и/или на сайта на Примекс, на адрес: www.primex-bg.com най-късно до 24 часа след датата на изтеглянето им. Обявяването на печелившите ще бъде извършвано чрез изписване на техните имена, взети от профилите им в сайта www.facebook.com заедно с тяхната електронна поща, без индикация за домейна на електронната поща (например: ime@...).

Наградите ще бъдат доставени от организатора напълно безплатно с куриер до всеки печеливш в срок от 30 работни дни след потвърждение и отговор на уведомителното електронно писмо, изпратено по имейл, в което печелившия участник посочва изричен адрес за доставка.


Участвай в КОНКУРСА

Share on Google Plus

0 comments:

Публикуване на коментар