Спечелете екскурзия до Виена и 36 ваучера по 150 лв. всеки


Краен срок - 15 ноември 2016

Всеки, който желае да участва в Играта, трябва:

а. Да посети и да се регистрира на сайта, след като потвърди, че е съгласен/сна с настоящите правила. Участникът декларира, че предоставените при регистрацията лични данни са верни.

б. Да качи авторска снимка на www.coccolinohug.bg, следвайки инструкциите на сайта. Снимката трябва да изобразява най-общо прегръдка с любим човек, домашен любимец, или предмет с емоционално значение.

в. Всеки участник, който е качил снимка, участва в седмичните награди – 6 броя ваучери за домашен уют от Dormeo, всеки на стойност по 150 лева.

г. В лотарията за голямата награда, екскурзия до Виена, участие взимат само участниците, които са събрали не по-малко от 50 лайка на снимката си (изобразяваща прегръдка).

д. Ако един учстник е качил повече от една снимка, то за участието му за голямата награда НЕ се сумират общите лайкове от всички снимки, а се взимат предвид по отделно лайковете за всяка една качена снимка.

е. Независимо от броя качените снимки, всеки участник в Кампанията има право да спечели само една награда.

Снимката не трябва да съдържа неподходящо съдържание. „Неподходящо съдържание“ е всеки материал, който директно или индиректно:
а. Съдържа обидни, клеветнически, злепоставящи, опозоряващи елементи или елементи, които са в състояние да засегнат негативно доброто име и/или репутация и/или правата и законовите интереси на трето лице (в това число, но не само), на Организатора и/или негови служители.
б. Включва съдържание, което е или може по преценка на Организатора да представлява някакъв вид тайна и/или информация, защитена със закон, чието използване под каквато и да е форма (в това число, но не само, разкриване и разпространение) не може да стане, без да са изпълнени предвидените за това законови изисквания (в това число, но не само, без да са получени необходимите за това разрешения, съгласия и/или одобрения) като например, но не само, лична, търговска (в това число производствена и такава, свързана с know-how), служебна, държавна, професионална, лекарска, адвокатска, осиновителна, данъчна и осигурителна, застрахователна, банкова, статистическа тайна и др. класифицирана, конфиденциална или привилегирована информация и т.н.
в. Показва съдържание, което по начина на представянето му може нормално и разумно да се приеме като явна или скрита реклама и/или продуктово позициониране на продукти, различни от тези на Организатора.
г. Показва тютюневи изделия, алкохолни напитки, оръжия, наркотици, лекарства.
д. Съдържа, директно или индиректно, нецензурни, дискриминационни, ксенофобски, развратни, насилствени, военно-пропагандни, религиозно-пропагандни, политическо-пропагандни елементи, както и всякакъв друг вид елементи, които биха могли да влязат в противоречие със закона, морала и добрите нрави, етичните правила, посочени на сайта на Националния съвет за саморегулация (НСС), комуникационните принципи и политики на Организатора;
е. Противоречи на закона и добрите нрави.

Участникът декларира и гарантира, че:
а. Той/ тя е автор на снимката.
б. Снимките трябва да бъдат реални, без текстове, лога или други детайли, свързани с авторско право или не, отнасяща се до състезателя.
в. Снимката, с която участва, се използва за участие в Играта и няма самостоятелно икономическо значение за участника.
г. Ако снимката съдържа лични данни на друго лице, което е различно от самия участник, последният е получил предварителното съгласие на това друго лице (доколкото такова се изисква по силата на приложимия закон) да използва неговите лични данни в снимката за целите на настоящата Игра, а ако снимката съдържа сведения и данни за дете по смисъла на Закона за закрила на детето, то те не се разгласяват без разрешението на неговите родители или законни представители.
д. В случай че изпратен материал представлява произведение на изкуството и/или по какъвто и да е начин съдържа в себе си други обекти на интелектуална собственост (например, но не само, снимки), участникът притежава и/или е уредил всички необходими права (доколкото това се изисква по силата на действащия закон), за да използва материала за целите на участието в настоящата Игра.
е. Качването на материалите и тяхното използване за предвидените тук цели не нарушава правата и законовите интереси на трети лица.

Участникът ще може да види своята снимка веднага, след като тя бъде качена в сайта www.coccolinohug.bg.

Ако снимката не отговаря на изискванията, посочени по-горе или се породят основателни съмнения за възможно нарушаване на правата и законовите интереси на трети лица, администраторът на уеб сайта ще изтрие снимката от галерията на сайта.

Голямата награда e екскурзия за двама до Виена, Австрия, която включва.
а. 2 двупосочни самолетни билета с включени летищни такси.
б. Трансфери - летище-хотел, хотел-летище и ограничение за багаж - голям салонен багаж до 56х45х25 см.
в. Медицинска застраховка за пътуване в чужбина с покритие 10 000 евро.
г. Три нощувки със закуски в хотел 3* във Виена

Седмични награди: За всяка от 6-те седмици на провеждане на Играта ще бъдат теглени следните награди:
а. 6 броя ваучера, всеки на стойност по 150 лева от верига магазини Dormeo.

Голямата награда - екскурзия за двама до Виена - се тегли на случаен принцип, само измежду участниците, събрали минимум 50 харесвания (Likes) за тяхната снимка (през целия период на Играта). Чрез специализиран софтуер в присъствие на нотариус на 16.11.2016 г. Освен спечелилият, се теглят трима резервни участника.

Седмичните награди по т. 16 (2а), ще бъдат теглени на случаен принцип чрез специализиран софтуер сред всички участници, качили тяхна снимка, на която се прегръщат, на сайта (независимо от броя събрани лайкове) на следните дати: 10.10.2016; 17.10.2016; 24.10.2016; 31.10.2016; 7.11.2016; 16.11.2016г.

Имената на всички спечелили участници ще бъдат обявени на www.coccolinohug.bg и facebook.com/CoccolinoBulgaria

Спечелилият голямата награда участник ще бъде обявен до 1 седмица след приключване на играта.

Печелившите на седмичните награди по т. 16 (2) „а“ и „б“ се обявяват до 5 работни дни след датата на тегленето за съответната седмица.

Участникът, спечелил голямата награда, ще бъде поканен да получи ваучера за екскурзията, не по-късно от 5 (пет) работни дни от обявяване на печелившия на www.coccolinohug.bg и на facebook.com/CoccolinoBulgaria. Времето и мястото ще бъде уговорено допълнително със спечелилия участник.

Седмичните награди се изпращат чрез куриерска фирма на посочения от печелившите адрес най-късно до 4 седмици, след като Организаторът се свърже със съответния печеливш, за да получи необходимите данни за извършване на доставката.

Доставките ще бъдат осъществявани в работни дни от 9:00 до 18:00 часа. Куриерските разходи са за сметка на Организатора.

Участвай в КОНКУРСА

Share on Google Plus

0 comments:

Публикуване на коментар