Спечелете ваучер за Техномаркет и 30 комплекта награди от Белла


Краен срок - 20 ноември 2016

Участниците в Играта трябва да изпълнят описаните по-долу стъпки в посочената последователност:

Да се регистрират в страницата на играта като попълнят две имена, имейл адрес и телефон за контакт

Да изпратят своята любима рецепта, приготвена с продуктите на Bella (необходими продукти, описание на приготвяне и снимки 2 бр – една снимка на необходимите продукти за приготвяне и една снимка на готовото ястие. В снимката на необходимите продукти за приготвяне на рецептата задължително трябва да присъства опаковка на продукт от портфолиото на Белла). Рецептата трябва да бъде  свързана с тематиката на съответния период на участие в Играта. За всеки отделен период на Играта участниците ще могат да качват рецепти на определена тематика, която ще се обявява предвартелно на страницата http://recepti.lavitaebella.bg/ и във фейсбук страницата на Белла.

При изпълнението на тези условия, участниците получават едно участие в томболата. Всеки участник може да участва с повече от една рецепта, което автоматично увеличава броя на участия в томболата.

С факта на качване на рецептите и/или снимките в http://recepti.lavitaebella.bg/ участникът предоставя/прехвърля на Организатора по отношение на рецептите и/или снимките неизключителното право на използването им, за срок от 10 години, за територията на цял свят, включително, но не само правото на: възпроизвеждане на рецептите и/или снимките; разпространението сред неограничен брой лица на оригинала или екземпляри от рецептите и/или снимките; публичното показване на рецептите и/или снимките; излъчването на рецептите и/или снимките по безжичен път, предаването и препредаването на рецептите и/или снимките по кабел; преработката на рецептите и/или снимките и използването им за създаване на ново/нови - производни произведения и самостоятелното използване на тези нови и/или производни произведения по всички посочени в чл. 18 от Закона за авторското право и сродните му права/ЗАПСП начини; включването на рецептите и/или снимките в състава на други произведения и използването на новосъздадените на база на това включване произведения по всички посочени в чл. 18 от ЗАПСП начини, както и правото на включване на всяко едно от рецептите и/или снимките в сборни и/или съставни произведения по смисъла на чл 11 от ЗАПСП и самостоятелното използване на тези произведения по всички посочени в чл. 18 от ЗАПСП начини; предлагането по безжичен път или чрез кабел, или друго техническо средство на достъп на неограничен брой лица до рецептите и/или снимките или до част от тях по начин, позволяващ този достъп да бъде осъществен от място и по време, индивидуално избрани от всеки от тях, внос и износ на копия от рецептите и/или снимките в търговско количество.

За периода 03.06. – 30.06. на Играта ще бъдат изтеглени по 10 печеливши, които ще получат награда 2 броя продукти, произвеждани под марка Белла – 1 бр. Фини Точени кори Белла 400 г., 1 бр. Маргарин Белла с масло 420 гр. и по 1 брой крокодил формичка за тесто.  За периода 15.09 – 30.09; 14.10. – 23.10; 11.11.-20.11   на Играта ще бъде изтеглен 1 печеливш за всеки период, който ще получи награда  1 брой ваучер за пазаруване от ТВ Техномаркет на стойност 90 лв с ДДС  и по 1 брой крокодил формичка за тесто
Като утешителна награда допълнително за всеки период от играта ще бъдат изтеглени по 30 бр. участници, които ще получат по 1 бр Фини Точени кори Белла и  1 бр Крокодил формичка за тесто.

Наградите ще бъдат раздадени с четири томболи /по една томбола за всеки етап на играта/ между всички, които са се регистрирали в Играта и са изпратили рецепта със снимка в рамките на периода, в който се провежда Играта, и които отговарят на Условията за участие (според Раздел 3 от Официалните Правила).

Печелившите ще бъдат обявявани в края на всеки от четирите периода, през които продължава Играта.

В срок до десет работни дни, след обявяването на печелившите, Организаторът ще осъществи връзка с всеки един от печелившите по e-mail (с който са се регистрирали в Играта) за уточняване на адрес за доставка на наградата. В срок до пет работни дни след получаване на e-mail от Организатора, печелившите трябва да предоставят име и фамилия, телефон и актуален и пълен адрес за доставка на наградата на територията на страната. Ако в посочения срок, печеливш участник не подаде нужните данни за осъществяване на доставка по куриер, то той се заменя с друг печеливш от томболата, изтеглен като резерва.

Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда.

Печелившите получават наградите си на предоставения от тях адрес по куриер до 40 работни дни от предоставянето на актуални и пълни данни за доставка на наградата.

Участвай в КОНКУРСА

Share on Google Plus

0 comments:

Публикуване на коментар