Спечелете 5 сомелиерски уикенд за двама от Lidl


Краен срок - 31 декември 2016

В рамките на Периода на провеждане на Играта всеки Участник, който е закупил едно или повече от 45-те български вина, обозначени със специален знак „Винен туризъм в Lidl“ на ценовата табела в магазина, ще получава на каса в съответния магазин по един стикер за всяко закупено вино независимо от цената му. При покупката на най-малко едно от 45-те български вина заедно със съответния брой стикери Участникът получава на каса и „винен паспорт“ – малка печатна книжка, в която са представени 45 български вина, предлагани в магазини Лидл в Периода на провеждане на Играта.

За да участва в Играта всеки Участник трябва:

1. да събере и залепи върху оказаните полета на предпоследна страница от „винения паспорт“ 20 (двадесет) стикера;

2. да попълни талона, намиращ се на другата страна на страницата, предназначена за поставяне на стикерите, като посочи своите две имена, телефон и имейл за контакт и отбележи, че е съгласен/съгласна личните му/й данни да бъдат обработвани от Лидл България за целите на Играта;

3. да отреже талона по пунктирната линия и да го пусне в специално обособена за целта урна след касите в магазина (при коректно пуснат талон на предната му страна стоят записаните от Участника лични данни, а на задната – залепените стикери)

След като събере всички стикери всеки Участник може да поиска на каса да му бъде поставен специалният печат „Винен туризъм в Lidl“ на последна страница на „Винения паспорт“ като спомен за участието му в Играта.

Поставянето на печата остава със своята колекционерска стойност за Участника и не е задължително условие за участие в Играта.

Всеки Участник може да участва неограничен брой пъти в рамките на Периода на провеждане на Играта, при условие че е изпълнил изискванията на т.8 от тези Правилата.

Наградите, които Участниците в Играта могат да спечелят при спазване на условията за участие, уредени в раздел ІІІ по-горе, са:

5 сомелиерски уикенда с 2 нощувки за двама със закуска, обяд и вечеря, както и курс теория и практика на сомелиерството, базово ниво. Курсът ще се състои през уикенда 17 - 19.02.2017 г.

Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда. Наградата не може да бъде прехвърлена на трети лица.

Определянето на печелившите Участници ще се извърши на 16.01.2017 г. чрез провеждането на томбола на случаен принцип. В томболата за награда имат право да участват всички Участници, които са изпълнили условията за участие, предвидени в тези Правила. Печелившият Участник не е задължен да приеме предоставената му от Организатора награда.

Имената на печелившите Участници, както са посочени в представените талони, ще бъдат публикувани на интернет страницата на Лидл България на адрес: www.lidl.bg/winebg в рамките на деня на 17.01.2017 г. Участникът ще бъде уведомен, че е спечелил награда и по имейл, който ще бъде изпратен до имейл адреса, посочен от него/нея в талона.  

Участниците, спечелили награда, трябва в срок до 5 (пет) календарни дни, считано от датата на публикуване на имената им на интернет страницата на Лидл България (17.01.2017 г.), да изпратят имейл с потвърждение, че биха искали да ползват наградата при посочените в т. 11 условия, на адрес: igra@lidl.bg.

Участвай в КОНКУРСА

Share on Google Plus

0 comments:

Публикуване на коментар