Спечелете 10 перални Indesit IWSB 50651 от Savex и CBA


Краен срок - 16 ноември 2016

През периода на провеждане на Промоцията, желаещите да участват в нея, трябва да закупят от магазин “CBA”, участващ в промоцията продукт/и с търговска марка Savex, участващи в Промоцията, за минимум 4,69лв. /четири лева и шестдесет и девет стотинки/. Участниците трябва да напишат трите си имена и мобилен телефон за връзка на гърба на копие от касовата бележка за направената покупка, което ще им бъде предоставено от касиера в съответния обект и да го пуснат в специалната томболна кутия, която ще се намира на касите в магазините.

Промоцията ще бъде проведена в следните магазини на Изпълнителя, находящи се на територията на Република България:

СВА ЛЕВСКИ     гр. Варна, жк. Левски ул. Доктор Басанович, су бл. 12
СВА ЧАЙКА 1     гр. Варна, ж.к. Чайка до бл. 62
СВА МИР     гр. Варна, ж.к. Левски, ул. Мир бл.№ 2
СВА ВЛАДИСЛАВОВО     гр.Варна кв.Владиславово срещу бл.407
СВА ВЪЗРАЖДАНЕ     гр. Варна, кв. Възраждане, срещу блок 68
СВА ПРИМОРСКИ     гр. Варна, ул. Царевец №38
СВА ТРОШЕВО     гр.Варна, ул. Радост 7
СВА ТРОШЕВО 2     гр. Варна, жк. Трошево, бл. 57
СВА ПОБЕДА     гр.Варна ул.Тодор Пенев 22
СВА ВЪЗРАЖДАНЕ 2     гр. Варна, Ж.к.Възраждане, Срещу бл.41 вх.5 №12
CBA ЕВЛОГИ ГЕОРГИЕВ     Гр. Варна ул. Евлоги Георгиев 12
СВА ГАЛАТА     Гр. Варна, обл.Варна, общ.Варна ул.Кап. 1-ви ранг Г.Купов
СВА АСПАРУХОВО     кв.Аспарухово, бул. Народни будители 2
СВА ВАПЦАРОВ     гр. Варна, ж.к. Чайка 98
СВА ГРЪЦКА МАХАЛА     гр. Варна, ул.Св.Климент 25
СВА ЧЕРВЕНИЯ ПЛОЩАД     гр. Варна, ул.Васил Друмев 4
СВА ЖЕЛЕЗНИ ВРАТА     гр.Варна, ул.Железни Врата 2
СВА Чайка парк     гр.Варна, жк. Чайка, бл. 27
СВА Базар Левски     гр.Варна, бул. В.Левски №35
СВА Тракия     гр.Варна,ул. Янкул Войвода №24
СВА Владиславово 2     гр.Варна,жк. Вл. Варненчик, ул. Ниш
СВА МЛАДОСТ     гр.Варна,жк. Младост, бл.122
СВА Синчец     гр.Варна,ул. Васил Друмев №22
СВА Спортна зала     гр. Варна,ул. В. Друмев № 69
СВА Зелени камъни     гр. Варна, кв. Младост, до бл. 39, ниско тяло
СВА ДЕЛФИНАРИУМ     гр. Варна, жк Чайка, ул. Ал. Стамболийски №1
СВА Христо Ботев     гр.Варна ул.Филип Тотю 2
СВА МИР 40     гр. Варна, ж.к. Левски, ул. Мир бл.№40
СВА СТРУГА     Гр Варна, ул. Струга 21
СВА АКСАКОВО     гр Аксаково, област Варна, ул.Георги Петлешев 37 А
СВА БАЛЧИК     гр.Балчик, ул.Христо Ботев 24
СВА Белослав     гр. Белослав, Сан Стефано 2
СВА Белослав 2     гр. Белослав, ул. Синчец 2
СВА Каварна     гр.Каварна, ул. Сава Ганчев №1
СВА Провадия     гр.Провадия,ул. Александър Стамболийски №20
СВА НОВИ ПАЗАР1     гр.Нови Пазар, ул.Оборище N3
СВА ДЕВНЯ     гр.Девня бул. Съединение 109
CBA ТУТРАКАН     гр. Тутракан, ул. Родина 1
СВА ТЕРВЕЛ     гр. Тервел, ул. Цар Иван Асен 2, номер 1
СВА Добрич Звезда     гр.Добрич,ул. Васил Левски №2
СВА СВОБОДА     гр.София, жк.Свобода, бул.Ген.Никола Жеков до бл.12
СВА ЛЮЛИН     гр.София, жк.Люлин – 6, ул.Панчо Владигеров 15
СВА Борово     гр. София, жк Борово, ул. Пчела 30
Градски Хали     гр. Габрово, ул.“Радецка“18
Дряново     гр.Дряново, ул.“Бачо Киро“ №32
Магро     гр. Велико Търново, ул. „Васил Левски“ № 15
Ловико     гр. Велико Търново, ул. България №2
Пазара     гр. Велико Търново, ул. България №1
Чолаковци     гр. Велико Търново, кв.Чолаковци, ул.Райна Княгиня №2
Търговски Парк     гр. Велико Търново, ул. „Магистрална“ №17
Стражица     гр.Стражица, ул.“Михал Друмев“ № 1
Русе хали     гр. Русе, ул. Александровска 93
Здравец     гр. Русе, кв. „Здравец Изток“ , бул. „Липник“ № 88
ДРУЖБА     гр. Русе, кв. Дружба 3, ул. Даме Груев 2
СВА ЕДИНСТВО     Гр. Плевен, ул.БЯЛО МОРЕ 2
СВА САН СТЕФАНО     гр. Плевен, ул.САН СТЕФАНО Х10
СВА ЯНТРА     гр. Плевен, ул.ХАДЖИ ДИМИТЪР Х21
СВА БУРГАС     гр. Плевен, бул.ХРИСТО БОТЕВ Х72

В тази промоция участват следните видове продукти с търговска марка Savex, а именно:


SAVEX POWERZYME течен перилен препарат

ml

Savex 2in1 White

1300

Savex 2in1 Color

1300

Savex 2in1 Tropical

1300

Savex Color Brightness

1300

Savex Special care Black & Dark

1500

Savex 2in1 Fresh

1300

Savex 2in1 White

2600

Savex 2in1 Color

2600

Savex 2in1 Fresh

2600

SAVEX POWERZYME прах за пране

g

Savex Ocean Flowers

300

Savex 2in1 Tropical

300

Savex Color Brightness

300

Savex 2in1 Fresh

300

Savex 2in1 White *

300

Savex 2in1 Color *

300

Savex Ocean Flowers

2000

Savex 2in1 Tropical

2000

Savex Color Brightness

2000

Savex 2in1 Fresh

2000

Savex 2in1 White

2000

Savex 2in1 Color

2000

Savex 2in1 White

4000

Savex 2in1 Color

4000

Savex 2in1 Fresh

4000

Savex 2in1 White

6000

Savex 2in1 Color

6000

Savex 2in1 Fresh

8000

Savex Ocean Flowers

10000

Savex Color Brightness

10000

SAVEX SOFT омекотител

ml

Savex Soft Gardenia Frais

500

Savex Soft L’Orchidee De Nuit

500

Savex Soft Lys Vert

500

Savex Soft Blue Burst

1000

Savex Soft Purple Bloom

1000

Savex Soft Green Energy

1000

Savex Soft Tropical

1000

Savex Soft Sensitive

1000

SAVEX прах за ръчно пране

g

Savex Ocean Flowers Handwash*

400

Savex Color Brightness Handwash*

400

Savex Diamond Whites Colors Handwash

400

 ПромопакетиSavex 2in1 Color 4kg+2kg

6000g

Savex 2in1 White 4kg+2kg

6000g

Savex 2in1 Color 2,6l + 2in1 Fresh 1,3l

3900ml

Savex 2in1 Color 2,6l + 2in1 Fresh 2,6l

5200ml

Върху участващите в промоцията продукти няма изрично обособена промоционална зона или друго изрично обозначение, че участват в Промоцията.

За да спечелят награда, участниците в Промоцията трябва:

1. да закупят от магазини “CBA”, участващи е Промоцията, продукт/и с търговска марка „Savex”, участващ/и в Промоцията на стойност минимум 4,69лв. /четири лева и шестдесет и девет стотинки/.

2. да пуснат в томболната кутия копие от касовата бележка за направената покупка по т. 1, с написани трите си имена и мобилен телефон за връзка.

3. да бъдат изтеглени при тегленето на томболата като спечелил участник.

Всеки участник има право на многократно участие в Промоцията. Всеки от Участниците участва толкова пъти в Промоцията, колкото броя различни касови бележки за покупка на продукт/и с марка Savex на стойност минимум 4,69лв. e пуснал в томболните кутии. В случай, че един и същ участник бъде изтеглен като печеливш повече от един път, той има право да получи съответния брой награди, които е спечелил, в случай че отговаря на условията на т. 3 и т. 5 от настоящите Правила.

Наградите в Промоцията са както следва: Перална машина Indesit IWSB 50651 – 10 /десет/ броя.

Имената на печелившите в Промоцията, ще бъдат изтеглени на 30.11.2016г., в присъствието на представител на „Фикосота” ООД и представител на верига CBA сред всички участници, отговарящи на точка 3 и 5 от настоящите правила, на случаен принцип. В случай, че един и същ участник бъде изтеглен като печеливш повече от един път, той има право да получи съответния брой награди, които е спечелил, в случай че отговаря на условията на т. 3 и т. 5 от настоящите Правила.

Организаторът се задължава да извести печелившите чрез SMS или обаждане, на телефона, посочен на гърба на касовата бележка, с която печелившият е участвал, в срок от 7 работни дни след тегленето на томболата по т. 6.2. В съобщението/обаждането, по предходното изречение, Организаторът ще посочи срока за получаване на наградата и адреса на съответния магазин, от който печелившите ще получат наградата си.

Печелившите ще бъдат оповестени и на сайта http://www.cbabg.com/.

Печелившите в Промоцията ще могат да получат наградата си на място в съответния магазин, посочен в съобщението или обаждането по т. 6.3. в срок от 30 работни дни след известяването на печелившите по реда на т. 6.3. Наградите се получават от спечелилите участници след представяне на лична карта, както и след подписване на приемо-предавателен протокол.

Участвай в КОНКУРСА

Share on Google Plus

0 comments:

Публикуване на коментар