Спечелете чисто нов перлено бял Nissan Qashqai


Краен срок - 20 декември 2016

Включете се в новата Biletti кампания!

Този декември Bulgaria Mall навършва 4 години! По случай рождения си ден търговският център ще подари на един от своите посетители една прекрасна награда – чисто нов перлено бял Nissan Qashqai. Всеки може да се включи в играта като сканира своята карта getti на бюро „Информация“ от 20 октомври до 20 декември (ниво партер).

Броени дни преди Коледа, елегантният автомобил ще намери новия си собственик чрез публична томбола на сцената на Bulgaria Mall на 22 декември. А до тогава участвайте в играта за този прекрасен автомобил, който плени сърцата ни още като го видяхме от рекламите с Яна Маринова и Никол Станкулова.

Право да участват в Играта имат всички физически лица, пребиваващи в България, които към датата на участие са навършили 18-годишна възраст и притежават валидна Гетти карта. Информация за това как се получава Гетти карта може да се открие на www.getti.org и на бюро „Информация“ на партерния етаж в България Мол (гр. София, бул. България 69).

За да участва в Играта, Участникът трябва в Срока на Играта да сканира своята Гетти карта на бюро „Информация“ в България Мол – от 10.00 ч. до 22.00 ч.

Една Гетти карта може да бъде сканирана 1 (един) път в един календарен ден в Срока на Играта. Една регистрация на Гетти карта означава едно участие в Играта.

Участниците могат да проследяват своя брой участия в Играта в он-лайн акаунтите си на www.getti.org, като участията са видни в деня, следващ регистрацията.

Участието в Играта не е обвързано със закупуването на каквато и да е стока или услуга или извършване на плащане или поемане на задължение от страна на Участниците, различни от посочените в тези Условия за участие.

Наградата в Играта е 1 (един) брой лек автомобил марка Nissan, модел Qashqai (2016 г.), шаси: SJNFEAJ11U1770622; цвят: бяла перла.

Участникът, който печели наградата, се определя чрез жребий на произволен принцип от базата данни на всички участия посредством използването на специален софтуер по време на публично събитие, което ще се състои на 22.12.2016г. в България Мол, в присъствието на нотариус.

Ще бъде изтеглен един печеливш Участник и пет резерви. При невъзможност за осъществяване на контакт с първия изтеглен печеливш в рамките на 14 дни от датата на теглене ( 22.12.2016 г.). Наградата ще се връчи на следващия изтеглен резервен печеливш, по реда на теглене на резервите. Това правило се прилага многократно.

Оповестяването на печеливш Участник ще се извърши чрез обявяване на името му на  www.bulgariamall.bg и https://facebook.com/bulgariamall. Така изтегленият печеливш Участник ще бъде уведомен за това на електронната поща и на телефонния номер, които е предоставил при регистрация за Гетти карта.

Наградата трябва да бъде получена в рамките на 30 (тридесет) дни от тегленето й в България Мол. В случай на отказ да се получи наградата или неполучаването й в посочения срок, правото да се получи наградата се погасява.

За да получи наградата, спечелилият Участник трябва да посети офиса на Организатора в България Мол в уговорено между Участника и представител на Организатора време. За да удостовери самоличността си като притежател на Гетти карта и своята възраст и за да получи наградата, печелившият Участник следва да покаже извадка (на електронен или хартиен носител) от полученото съобщение от Организатора, уведомяващо го за спечелването на наградата, както и валиден документ за самоличност. Организаторът има право да изиска допълнителни документи, както и да прави справки, с оглед установяване на местоработата във връзка с изпълнение на изискването на на т.3.2 от тези Общи условия за участие. Наградата се получава лично или от представител с изрично пълномощно с нотариална заверка на подписа.

Спечелилият Участник може да получи наградата след уреждане на всички административни въпроси, свързани с прехвърляне на собствеността и предаването на владението. Административните разходите във връзка с прехвърлянето на собствеността са за сметка на спечелилия Участник. Организаторът не поема никакви разходи, данъци, такси, застрахователни премии и др.под., свързани с прехвърлянето на собствеността, регистрацията на наградата, сключването на застраховки и др.

Участвай в КОНКУРСА

Share on Google Plus

0 comments:

Публикуване на коментар