Спечелете уикенд за двама, 10 комплекта съдове и 20 комплекта млечни продукти Pilos


Краен срок - 9 ноември 2016

За да участва в Играта всеки Участник трябва:

1. да посети сайта на играта

2. да отвори кофичката кисело мляко без да скъса алуминиевото фолио. Всеки Участник има право на неограничен брой опити;

3. да се регистрира в електронната регистрационна форма, която се появява след направен успешен опит, като посочи свои две имена, телефон и имейл за връзка и отбележи, че е запознат и съгласен с тези Правила, вкл. личните му данни да се обработват за целите на Играта в съответствие с Правилата.

Всеки Участник може да участва в томболата за награда само с един успешен опит.

Участието в Играта не е обвързано с покупка на продукт Pilos или друг продукт, предлаган в магазинната мрежа на Лидл България.

Наградите, които Участниците в Играта могат да спечелят при спазване на условията за участие, уредени в раздел ІІІ по-горе, са:

1.    Един ваучер за уикенд за двама в автентично българско село в духа на кампанията „Pilos. Чуждестранно име, български вкус“;

2.    10 комплекта традиционни български битови съдове, брандирани в духа на кампанията „Pilos. Чуждестранно име, български вкус“;

3. 20 броя кошници с млечни продукти Pilos. Общата стойност на продуктите в една кошница е 25 лева.

Определянето на печелившите Участници ще се извърши на 11.11.2016 г. чрез провеждането на томбола на случаен принцип. В томболата за награда имат право да участват всички Участници, които са изпълнили условията за участие, предвидени в тези Правила. Печелившият Участник не е задължен да приеме предоставената му от Организатора награда.

Имената на печелившите Участници, както са посочени в регистрационната форма, ще бъдат публикувани на интернет страницата на Лидл България на адрес: www.lidl.bg/pilosgame,в рамките на деня на 14.11.2016 г. Участникът ще бъде уведомен, че е спечелил награда и по имейл, който ще бъде изпратен до имейл адреса, посочен от него/нея в регистрационната форма. Организаторът ще се свърже с Участника, спечелил награда ваучер, по имейл или телефон, за да му даде допълнителна информация за наградата и начина на ползването й.  

Печелившите Участници, спечелили награда, трябва в срок до 5 (пет) календарни дни, считано от датата на публикуване на имената им на интернет страницата на Лидл България (14.11.2016 г.) да изпратят имейл с потвърждение. Организаторът ще се свърже с всички печеливши Участници за уточняване на времето, мястото и начина на получаване на съответната спечелена награда.

В случаите, когато печелившият Участник е посочил магазин на Лидл България, от който да получи наградата си, Организаторът осигурява наличността на наградата в конкретния магазин до 5 (пет) работни дни от получаване на имейла по т. 14. Служител на Организатора се обажда на спечелилия Участник, за да го уведоми, че наградата вече е в магазина и може да бъде получена. В случаите, когато печелившият Участник е поискал наградата да му бъде изпратена на конкретен адрес, Организаторът изпраща наградата в срок до 10 (десет) работни дни от получаване на имейла по т.14. Разходите във връзка с доставката са за сметка на Организатора.


Участвай в КОНКУРСА

Share on Google Plus

0 comments:

Публикуване на коментар