Спечелете 50 броя плюшени играчки Киндерино


Краен срок - 15 октомври 2016

За да участват потребителите трябва да се регистрират на уеб страницата на Конкурса.

За да участват в Конкурса, участниците трябва да бъдат над 14 годишна възраст.

За да се регистрират, участниците трябва да въведат валиден имейл адрес, име, фамилия, парола за достъп и да валидират регистрацията, като потвърдят линк в имейл, изпратен от Организатора. Участникът също може да се регистрира и чрез Facebook профила си.

След като валидизацията приключи, участниците могат да направят рисунка как си представят един учебен ден, чрез сайта и така да участват в конкурса.

След като бъдат качени, рисунките ще подлежат на допълнително одобрение от страна на модератор, дали отговарят на изискванията на Конкурса, описани в раздел 5.

След приключване на процеса по качване на рисунките жури, представено от членове на Организатора, ще избере 40 победители в Конкурса.

Oт всички останали участници, събрали най-много гласове измежду всички участници ще бъдат изтеглени и обявени 10 награди.

Победителите ще бъдат оповестени на сайта най-късно до 3 (три) дни след тяхното избиране/изтегляне.

За валидна се счита всяка регистрация на www.schoolstart.bg, при която е нарисувана и качена рисунка на един учебен ден и, която отговаря на всички изисквания, посочени в раздел 4 и раздел 5.

Модераторът ще изтрива (дисквалифицира) качени рисунки за Конкурса, ако ги определи като неподходящи поради някоя от следните причини, но не ограничаващо се до тези причини:
1) Които не отговарят на изискванията, посочени в раздел 4 по-горе;
2) които увреждат права на трети лица, включително авторски права, търговски марки, обществени и лични права или друго право на интелектуалната собственост;
3) които представят и/или рекламират алкохол, наркотици, порнография, тютюн, оръжия (да не се използва нито едно от посочените) или рекламират/насърчават опасни действия;
4) които рекламират политически идеи или послания (съобщения);
5) които нарушават законите или накърняват добрите нрави;
6) които препращат към порнография, неприлични действия, сексуални или расистки намеци или инсинуации, обиден език, клевети или грубости, просташки изказвания, обиди на тема раса, пол, религия и религиозни вярвания, възраст, сексуални намеци;
7) които съдържат насърчаване към омраза, война или нетърпимост към човечеството или животните;
8) които се отнасят до имена на марки, лого или търговски марки; не трябва да вредят на марката или изображението на Kinder;
9) които омаловажават компанията FERRERO или лице или група, участващи в играта, или предават съобщения, които са несъвместими със системата от ценности на компанията Ferrero

С цел недопускане на участия, които не отговарят на изискванията на Официалните Правила на Конкурса, посочени в раздел 4 и раздел 5, всяка качена рисунка ще подлежи на проверка и одобрение от модератор, преди да бъде приета за участие в Конкурса. Модераторът ще бъде активен в рамките на посочения период на промоцията, имайки предвид по-долу описаните времеви рамки, необходими за верифициране и валидиране:

 •  Проверка в реално време (до 12 часа след качване на снимката):
     - Понеделник-Петък: 09.00 - 17.00 ч.
 •  Проверка в извънработно време (до 24 часа след изпращане на предложение):
     - Понеделник-Петък 17.00 - 09.00 ч.
     - Събота и Неделя

В Конкурса ще бъдат наградени общо 50 победителя:
- 40 победителя– избрани от жури измежду всички участници.
- 10 победителя, които ще бъдат избрани на база най-много събрани гласове измежду всички останали участници.

Журито се състои от 3-ма члена, които ще оценяват участващите снимки, съгласно следната процедура, стъпка по стъпка:

Журито ще избере (всеки член независимо) 40 снимки на база следните критерии:
 a. Творчество;
 b. Отличителност.

Всички снимки, попаднали в първоначалната селекция, независимо на кой член от журито, ще бъдат оценявани от всички членове по отделно, но на съвместно заседание съгласно следните критерии:
a. Да бъдат творчески;
b. Да бъдат интересни;
c. Да бъдат отличими

Всяка снимка се оценява с оценка от 1 до 10 за всеки от тези критерии от всеки член на журито по отделно и всички оценки се събират. Победители са 40-те рисунки, които са събрали най-висок резултат.

В случай че в резултат на равен брой точки финалистите са повече от 40 (например последните трима са с равен резултат и така финалистите са 42), всеки член на журито трябва да подреди снимките, събрали еднакъв брой точки според своето предпочитание. За победители ще бъдат обявени снимките, събрали най-много отредени 1-ви места, най-много отредени 2-ри места (в случай на равенство на брой 1-ви позиции), най-много отредени 3-ти места (в случай на равен брой 2-ри места) и т.н.

Участниците ще получат своите награди чрез куриер на посочен от тях адрес. За целта, след определяне на печелившите участници Организаторът ще осъществи контакт с тях на посочения при регистрацията имейл адрес или телефонен номер и ще поиска предоставянето на адрес за доставка на наградата.

Наградите в Конкурса "Нарисувай един учебен ден" са следните: 50 награди – плюшена играчка Киндерино

Участвай в КОНКУРСА

Share on Google Plus

0 comments:

Публикуване на коментар