Спечелете 50 уикенда за трима и парични награди на обща стойност 80 000 лева от Chio Chips


Краен срок - 31 януари 2017

Участието в играта е обвързано с покупка на продукт, предлаган от организатора.

Играта се организира и провежда само на територията на Република България и е отворена за участие на всички дееспособнни физически лица, закупили продукти Чио Чипс, с промоционална лента указваща промоцията.

За да участва в играта, потребителят трябва да закупи пакет Чио чипс с промоционална лента, комуникираща промоцията и може да спечели:опаковка Чио чипс 20 г, опаковка Чио пуканки 80 г, уикенд нощувка за трима в хотел Хотел „Св. Иван Рилски“****, Банско или парична награда.

Из всички опаковки с промоционална лента са разпределени 265 250 промоционални талона, указващи, че потребителят печели опаковка от Чио чипс 20 г, 200 000 промоционални талона, указващи, че потребителят печели опаковка Чио пуканки 80 г. и 50 талона, указващи, че потребителят печели уикенд нощувка за трима. Всичките тези талони са печеливши.

За да може да получи своите Чио чипс 20 г или Чио пуканки 80г, участникът трябва да запази печелившия талон и да го предаде в един от магазините - наградни центрове в цялата страна. Всеки един от участващите магазини- наградни центрове, ще бъде означен с промоционален плакат, указващ, че потребителят може да получи своя безплатен Чио чипс 20г или Чио пуканки 80г в него.

Пълният списък на магазините- наградни центрове и техните адреси ще бъде публикуван на http://chio.bg.

1 талон дава право на 1 брой безплатен Чио чипс 20г или Чио пуканки от 80 г. В 50 опаковки из опаковките с промоционална лента са разпределени талони, указващи, че потребителят печели уикенд нощувка за трима в хотел „Св. Иван Рилски“****, Банско.

За да получи наградата, потребителят трябва да заяви спечелването й на тел. телефон 02/ 948 69 69 не по късно от 31.01.2017 г.

Печелившите потребители ще получат ваучер от Астрал Холидейз и допълнителна информация как да направят своята резервация. Наградата може да се използва в периода 01.02.2017 г. – 31.05.2017 г., с изключение на национални и официални празници и след предварителна резервация. Не се допуска размяна на печелившите талони или на получените награди Чио чис 20г, Чио пуканки 80 г и уикенд нощувка за трима в хотел „Св. Иван Рилски“ó***, Банско за други продукти или за парична равностойност.

В други 34 700 опаковки из опаковките с промоционална лента има вложени парични награди. Всяка от паричните награди е поставена в защитена опаковка, намираща се в някои от опаковките на продуктите, участващи в промоцията. Не всички опаковки на продукти, участващи в промоцията са печеливши. Общия брой на всички промоционални опаковки Чио чипс е 1 500 000, а измежду всички тях са разпределени описаните по-горе общо 500 000 награди, т.е. всяка трета опаковка е печеливша. Разпределението на печелившите опаковки измежду всички опаковки, участващи в промоцията е на случаен принцип и организаторът не гарантира поредност и подредба на печеливши и непечеливши опаковки.

Награден фонд:

- Чио чипс 20 г – 265 250 броя
- Чио пуканки 80 г – 200 000 броя 

- 34 700 банкноти на обща стойност 80 000 лв.

100 банкноти от 50 лв
150 банкноти от 20 лв
200 банкноти от  10 лв
500 банкноти от 5 лв
33750 банкноти от 2 лв 

- 50 броя ваучери за Уикенд нощувки за трима в Хотел „Св. Иван Рилски“****, Банско

Горните награди са разпределени из всички опаковки Чио чипс с промоционална лента, комуникираща промоцията и всеки потребител закупил който и да е от тези продукти има шанс да спечели някоя от паричните награди, намиращи се в част от опаковките с продукти участващи в промоцията.


Участвай в КОНКУРСА

Share on Google Plus

0 comments:

Публикуване на коментар