Спечелете 5 комплекта висококачествено спално бельо от Bosch


Краен срок - 22 декември 2016

Искате да знаете кои са 5-те водещи предимства на сушилните ни? И защо се гордеем с тях? Следете страницата ни, ще ви разкажем. А ако успеете да проследите и 5-те поста и ги споделите на своите приятели, ще участвате в играта ни за комплект висококачествено спално бельо. Петима от вас ще спечелят!

За периода на кампанията са предвидени пет поста, съдържащи въпроси, които аудиторията трябва да следи и да споделя всеки един от тях на стената си.

От всички участници, спазили условията, на 23.12.2016 г.  пред нотариус се теглят 5-мата
победители („Победители „) на случаен принцип, които имат право да получат една от описаните в т. ІІ. от настоящите Общи условия награди.

Всеки от Победителите получава награда ‚‘Спален комплект‘. Общият брой на наградите е 5 (пет) броя.

Един и същи Участник не може да получи повече от една награда, независимо от броя на неговите участия (заявки за участие). Списък с Победителите ще се обяви на интернет страницата на Играта www.facebook.com/BoschHomeBulgaria. Победителите се уведомяват чрез лично съобщение на интернет страницата www.facebook.com от служители на Организатора в срок от 2 работни дни от датата на избирането на Победителите. Наградите се получават чрез куриер до точен адрес, подаден от участниците в рамките на 7 (седем) работни дни.

Наградите се получават от Победителите на адреса, посочен в т. 6 от настоящите Общи условия. Победителят според условията, описани в т.6, той следва да се легитимира пред куриера.

Участвай в КОНКУРСА

Share on Google Plus

0 comments:

Публикуване на коментар